Z dnia 2004-08-31

 • 6696/2004/IV/P - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu delegacji z Seattle w dniach 10-19.09.2004 r.

 • 6697/2004/IV/P - 2004-08-31
  organizacji IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego "Gdy inwestujesz... Gdynia" w dniu 23 września 2004 r.

 • 6698/2004/IV/P - 2004-08-31
  wyrażenia zgody na przyjęcie treści umowy z agencją "Sparrow" Sp. z o.o. dotyczącej IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego "Gdy inwestujesz... Gdynia"

 • 6700/2004/IV/M - 2004-08-31
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 24-28 w Gdyni

 • 6701/2004/IV/M - 2004-08-31
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego, stanowiących własność Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • 6702/2004/IV/M - 2004-08-31
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Huzarskiej 1B przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 6703/2004/IV/M - 2004-08-31
  powołania komisji przetargowej i akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni

 • 6704/2004/IV/M - 2004-08-31
  wyboru wykonawcy projektu budowlanego wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi na wykonanie remontu pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w budynku przy ul. Portowej 15 w Gdyni

 • 6705/2004/IV/M - 2004-08-31
  ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Działowskiego 19 w Gdyni

 • 6706/2004/IV/M - 2004-08-31
  wykonania remontu mieszkania nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 30 w Gdyni będącego własnością Gminy Miasta Gdynia

 • 6707/2004/IV/O - 2004-08-31
  powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2004 dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia

 • 6708/2004/IV/O - 2004-08-31
  pokrycia kosztów przejazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 4 na uroczystości związane z obchodami rocznicy wrześniowej w Sztutowie

 • 6709/2004/IV/K - 2004-08-31
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 6710/2004/IV/K - 2004-08-31
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4236/04/IV/K z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2004 r.

 • 6711/2004/IV/K - 2004-08-31
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4237/04/IV/K z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2004 r.

 • 6712/2004/IV/S - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup abonamentu na moduł "Informator Prawno-Gospodarczy" do Systemu Informacji Prawnej Lex

 • 6713/2004/IV/S - 2004-08-31
  zakupu suszarek do rąk dla Straży Miejskiej oraz akceptacji wyboru oferenta do 6.000 EUR

 • 6714/2004/IV/S - 2004-08-31
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 6715/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie ekspertyzy geologicznej dotyczącej wpływu wód podziemnych w rejonie ulic Góralskiej - Łowickiej

 • 6716/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie 3.000 szt. etui na karty kredytowe z nadrukiem logo Gdyni

 • 6717/2004/IV/M - 2004-08-31
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 6718/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego na uzupełnienie szyb w budce telefonicznej zlokalizowanej na skwerze Plymouth

 • 6719/2004/IV/O - 2004-08-31
  dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów III Liceum Ogólnokształcącego na Szczyt Młodzieży UE w Aalborgu

 • 6720/2004/IV/O - 2004-08-31
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 6721/2004/IV/K - 2004-08-31
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 6722/2004/IV/U - 2004-08-31
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Urbanistyki

 • 6723/2004/IV/P - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego na realizację filmu reklamowego

 • 6724/2004/IV/P - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wklejenie i montaż grafiki na nośniku reklamowym

 • 6725/2004/IV/P - 2004-08-31
  zmiany treści zarządzenia nr 6626/04/IV/P w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie projektu i druk ulotek oraz plakatów dla Komendy Miejskiej Policji w Gdyni

 • 6726/2004/IV/O - 2004-08-31
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy młodzieży IX Liceum Ogólnokształcącego z uczniami niemieckiego gimnazjum z Bonn

 • 6727/2004/IV/S - 2004-08-31
  wyrażenia zgody na czyszczenie krzeseł tapicerowanych

 • 6728/2004/IV/S - 2004-08-31
  wyrażenia zgody na zakup apteczek z wyposażeniem

 • 6729/2004/IV/P - 2004-08-31
  rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację uruchomienie oraz oprogramowanie urządzeń do rozbudowy serwera telekomunikacyjnego

 • 6730/2004/IV/P - 2004-08-31
  rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę montaż i uruchomienie stacji bazowej do instalacji w Miejskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 6731/2004/IV/U - 2004-08-31
  zmiany zarządzenia 6254/04/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "Oświetlenie odcinka ulicy Spokojnej"

 • 6732/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na obsługę akcji "Sprzątanie Świata 2004"

 • 6733/2004/IV/M - 2004-08-31
  użyczenia nieruchomości położonej przy al. Zjednoczenia

 • 6734/2004/IV/U - 2004-08-31
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Unruga na odcinku od ul. Żeliwnej w kierunku ul. Rtęciowej

 • 6735/2004/IV/U - 2004-08-31
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Zielonej na wysokości ogrodów działkowych

 • 6736/2004/IV/UM - 2004-08-31
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Zielonej na wysokości ogrodów działkowych

 • 6737/2004/IV/U - 2004-08-31
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Brzechwy na odcinku od ul. Makuszyńskiego do ul. Chwaszczyńskiej - prawa strona

 • 6738/2004/IV/U - 2004-08-31
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul Brzechwy na odcinku od ul. Makuszyńskiego do ul. Chwaszczyńskiej - prawa strona

 • 6739/2004/IV/U - 2004-08-31
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Jana z Kolna na odcinku od ul. Portowej do ul. Władysława IV na szerokości 5 m - prawa strona

 • 6740/2004/IV/U - 2004-08-31
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Jana z Kolna na odcinku od ul. Portowej do ul. Władysława IV na szerokości 5 m - prawa strona

 • 6741/2004/IV/U - 2004-08-31
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Powstania Wielkopolskiego na odcinku od ul. Cylkowskiego do ul. Powstania Śląskiego

 • 6742/2004/IV/U - 2004-08-31
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul Powstania Wielkopolskiego na odcinku od ul. Cylkowskiego do ul. Powstania Śląskiego

 • 6743/2004/IV/U - 2004-08-31
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Podjazd

 • 6744/2004/IV/U - 2004-08-31
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul Podjazd

 • 6745/2004/IV/U - 2004-08-31
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Morskiej w kierunku ul. Wolności

 • 6746/2004/IV/U - 2004-08-31
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul Warszawskiej na odcinku od ul. Morskiej w kierunku ul. Wolności

 • 6747/2004/IV/U - 2004-08-31
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Śmidowicza na odcinku od ul. Gruzińskiego w kierunku posesji nr 57

 • 6748/2004/IV/U - 2004-08-31
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul Śmidowicza na odcinku od ul. Gruzińskiego w kierunku posesji nr 57

 • 6749/2004/IV/U - 2004-08-31
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Bosmańskiej na odcinku od ul. Unruga do ul. Nasypowej

 • 6750/2004/IV/U - 2004-08-31
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul Bosmańskiej na odcinku od ul. Unruga do ul. Nasypowej

 • 6751/2004/IV/U - 2004-08-31
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Legionów na odcinku od ul. Powstań Chłopskich w kierunku Szpitala Morskiego

 • 6752/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia Drogi Różowej etap III faza 1 b

 • 6753/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia Drogi Różowej etap III faza 2

 • 6754/2004/IV/U - 2004-08-31
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup mebli i wyposażenia dla Komisariatu Policji w Gdyni

 • 6755/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej Droga Różowa etap III faza 2

 • 6756/2004/IV/U - 2004-08-31
  uregulowania należności za wykonanie dodatkowego egzemplarza projektu budowlanego dla inwestycji: "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"

 • 6757/2004/IV/U - 2004-08-31
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 6758/2004/IV/U - 2004-08-31
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Budowa ulicy Złotej w Gdyni"

 • 6759/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na oświetlenie ul. Chwarznieńskiej

 • 6760/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów makroniwelacji terenu w rejonie ulic Afrodyty- Aresa, Halickiej - Stryjskiej

 • 6761/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Cylkowskiego, Legionów i Stryjskiej"

 • 6762/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano wykonawczego oświetlenia ciągu pieszego między ulicami Syrokomli i Kopernika

 • 6763/2004/IV/U - 2004-08-31
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę: "Zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka na osiedlu Pogórze"

 • 6764/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia ulicy Porębskiego

 • 6765/2004/IV/M - 2004-08-31
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/77/96, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Chwaszczyńskiej 50

 • 6766/2004/IV/U - 2004-08-31
  wyboru trybu przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR wykonawcy projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"

 • 6767/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie fundamentu wraz z cokołem pod pomnik "W Hołdzie Zesłańcom Sybiru"

 • 6768/2004/IV/U - 2004-08-31
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami ścieków w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic Chwarznieńskiej i Wiczlińskiej"

 • 6769/2004/IV/P - 2004-08-31
  rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie w systemie ostrzegania i alarmowania miasta Gdyni

 • 6770/2004/IV/U - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w dzielnicy Cisowa na terenie zieleni przy Zespole Szkół Nr 9

 • 6771/2004/IV/M - 2004-08-31
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świerkowej - Ormowskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 6772/2004/IV/P - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację finału akcji "Sprzątanie Świata"

 • 6773/2004/IV/P - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na opracowanie i wydawanie publikacji o trójmiejskim rynku nieruchomości

 • 6774/2004/IV/S - 2004-08-31
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2004

 • 6775/2004/IV/S - 2004-08-31
  zmiany treści zarządzenia nr 6549/04/IV/S w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa dla UMG w 2004 r

 • 6776/2004/IV/S - 2004-08-31
  wyrażenia zgody na zakup aparatów telefonicznych oraz telefax dla Komisariatu Policji Śródmieście

 • 6777/2004/IV/S - 2004-08-31
  wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek Mita dla Komisariatu Policji Śródmieście

 • 6778/2004/IV/P - 2004-08-31
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie i montaż siedmiu tablic informacyjnych zawierających ofertę nieruchomości gminnych

 • 6779/2004/IV/P - 2004-08-31
  powołania dyrektora Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

 • 6780/2004/IV/O - 2004-08-31
  zmiany zarządzenia nr 6263/04/IV/O w sprawie Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia

 • 6781/2004/IV/P - 2004-08-31
  rozpoczęcia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk folderu gospodarczego "Gdynia otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 6782/2004/IV/M - 2004-08-31
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Nocznickiego

 • 6783/2004/IV/P - 2004-08-31
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 31.08.2004