Z dnia 2004-08-24

 • 6629/2004/IV/M - 2004-08-24
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

 • 6630/2004/IV/P - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia, z wolnej ręki, na opracowanie i publikację ośmiostronicowego dodatku o Gdyni w Gazecie Wyborczej

 • 6631/2004/IV/P - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na organizację pobytu w Gdyni przedstawicieli Urzędu Miasta Kaliningradu w dniach 02-03.09.2004

 • 6632/2004/IV/S - 2004-08-24
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2004

 • 6633/2004/IV/S - 2004-08-24
  remontu Sali Obsługi Mieszkańców na półpiętrze w budynku UMG o wartości do 6 000 EUR

 • 6634/2004/IV/O - 2004-08-24
  zakupu piór do pisania wraz z okolicznościowym nadrukiem dla najlepszych absolwentów III LO w Gdyni, którzy uzyskali dyplomy ,,Matury Międzynarodowej"

 • 6635/2004/IV/O - 2004-08-24
  zakupu sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdyni w związku z jubileuszem 50-lecia

 • 6636/2004/IV/O - 2004-08-24
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy z dnia 1 czerwca 1999r pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stocznią Gdynia S.A. dotyczącej realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni na terenie stoczni

 • 6637/2004/IV/R - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w postępowaniu o wartości poniżej 60 000 EUR na dostawę i uruchomienie spektrofotometru przepływowego z rejestratorem oraz systemu do izoelektroogniskowania dla wyposażenia laboratoriów badawczo-diagnostycznych Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni

 • 6638/2004/IV/R - 2004-08-24
  złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu ,,Panatinaikos - Kreowanie lokalnego systemu wsparcia środowiskowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

 • 6639/2004/IV/M - 2004-08-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6640/2004/IV/M - 2004-08-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6641/2004/IV/M - 2004-08-24
  zmiany treści umowy dzierżawy TG/68/67 z dnia 30.01.1967roku, przedmiotem, której jest grunt gminny, położony w Gdyni przy ul. Akacjowej 7

 • 6642/2004/IV/M - 2004-08-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Władysława IV- Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 6643/2004/IV/M - 2004-08-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni na ul. Chylońskiej

 • 6644/2004/IV/M - 2004-08-24
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni jako właściciela budynku mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 12 w Gdyni dotyczącego nadbudowy budynku

 • 6645/2004/IV/U - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie koncepcji nasadzeń roślinnych na dzielnicowy teren rekreacyjny w Małym Kacku przy ul. Wieluńskiej

 • 6646/2004/IV/M - 2004-08-24
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 46 A B w Gdyni

 • 6647/2004/IV/M - 2004-08-24
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Hallera 27-31 w Gdyni dotyczącej zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych

 • 6648/2004/IV/M - 2004-08-24
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Al. Marsz. Piłsudskiego 18

 • 6649/2004/IV/U - 2004-08-24
  w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na wykonanie dokumentacji strzałowej i wyburzenie obiektu kotłowni węglowej wraz z kominem ceglanym zlokalizowanej na terenie Parku Kolibki w Gdyni

 • 6650/2004/IV/S - 2004-08-24
  zakupu aparatów fotograficznych dla Straży Miejskiej oraz akceptacji wyboru oferenta do 6 000 EUR

 • 6651/2004/IV/S - 2004-08-24
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ochronę kas i konwój gotówki do 60 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 6652/2004/IV/S - 2004-08-24
  wyrażenia zgody na zakup do 6 000 EUR sortów mundurowych dla nowo zatrudnionych pracowników Straży Miejskiej oraz zatwierdzenia wyboru oferenta

 • 6653/2004/IV/U - 2004-08-24
  wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie schodów terenowych wraz z infrastrukturą pomiędzy ul. Zakopiańską i ul. Pomorską w osiedlu Działki Leśne

 • 6654/2004/IV/S - 2004-08-24
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie modernizacji elektrycznej sieci zasilającej zespoły komputerowe w budynku UMG w 2004 r.

 • 6655/2004/IV/S - 2004-08-24
  rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie modernizacji elektrycznej sieci zasilającej zespoły komputerowe w budynku UMG w 2004 r.

 • 6656/2004/IV/S - 2004-08-24
  wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na zakup paliwa do samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 6657/2004/IV/U - 2004-08-24
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Modernizacja kanału deszczowego w ul. Cylkowskiego i w ul. Stryjskiej w Gdyni"

 • 6658/2004/IV/U - 2004-08-24
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Droga Różowa etap III faza 2 w Gdyni"

 • 6659/2004/IV/M - 2004-08-24
  akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez Przychodnię Lekarską Grabówek Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Ramułta 45

 • 6660/2004/IV/M - 2004-08-24
  akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez Vita Med. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Czeremchowej 1

 • 6661/2004/IV/M - 2004-08-24
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szafranowej 14 w Gdyni

 • 6662/2004/IV/M - 2004-08-24
  wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni

 • 6663/2004/IV/M - 2004-08-24
  wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 1 w Gdyni

 • 6664/2004/IV/M - 2004-08-24
  wymiany okna z drzwiami balkonowymi w mieszkaniu stanowiącym własność Gminy przy ul. Kilińskiego 6 w Gdyni

 • 6665/2004/IV/U - 2004-08-24
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z dokumentacją rzeki Chylonki

 • 6666/2004/IV/U - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia o wartości do 6 000 EUR na wykonanie inwentaryzacji miejskich kanałów deszczowych w zlewni rzeki Chylonki

 • 6667/2004/IV/U - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na uzupełnienie wydruku grafiki tablicy informacyjnej w Parku Rady Europy oraz jej naprawę

 • 6668/2004/IV/P - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia do kwoty 6 000 EUR na wykonanie 1500 sztuk gadżetów reklamowych przeznaczonych dla gości 29 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w postaci puszek z orzeszkami

 • 6669/2004/IV/S - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie lokalnej sieci komputerowej w placówkach UM Gdyni

 • 6670/2004/IV/S - 2004-08-24
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla Policji, Straży Miejskiej i Wydziału Spraw Społecznych oraz sprzętu sieciowego i komputerowego obsługującego pocztę elektroniczną i dostęp do Internetu dla potrzeb UM Gdyni

 • 6671/2004/IV/S - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na zakup oprogramowania dla Wydziału Spraw Społecznych UM Gdyni

 • 6672/2004/IV/M - 2004-08-24
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni

 • 6673/2004/IV/M - 2004-08-24
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni

 • 6674/2004/IV/U - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zamieszczenie w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o przetargu na wybór Inżyniera Projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II"

 • 6675/2004/IV/U - 2004-08-24
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Uzbrojenie ulicy Zielnej w Gdyni realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych"

 • 6676/2004/IV/U - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej (w wersji elektronicznej) linii 110 kV Nr 1403 Gdańsk 1 - Grabówek do GZP Wielki Kack kolidującej z trakcją trolejbusową w ulicy Rdestowej realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozwój Proekologicznego transportu publicznego w Gdyni".

 • 6677/2004/IV/U - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego schodów terenowych pomiędzy ul. Zakopiańską i ul. Pomorską w osiedlu Działki Leśne w Gdyni

 • 6678/2004/IV/P - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na wynajęcie namiotu od firmy "Porolet" z Gdyni

 • 6679/2004/IV/U - 2004-08-24
  podpisania aneksu ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregionem Bałtyk

 • 6680/2004/IV/U - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60 000 EUR na usunięcie usterek budowlanych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w wykonawstwie zastępczym

 • 6681/2004/IV/U - 2004-08-24
  rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i al. Zjednoczenia

 • 6682/2004/IV/M - 2004-08-24
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Allcon Osiedla Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6

 • 6683/2004/IV/S - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń dot. przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1986 r.

 • 6684/2004/IV/U - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych przez Wydział Urbanistyki

 • 6685/2004/IV/S - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na dobieranie szkieł i wykonywanie okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących komputery wyposażone w monitory ekranowe

 • 6686/2004/IV/S - 2004-08-24
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup mebli i wyposażenia Komisariatu Policji w Gdyni do 60 000 EUR

 • 6687/2004/IV/S - 2004-08-24
  zmiany treści zarządzenia nr 5671/04/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie remontu odłowni dzików

 • 6688/2004/IV/P - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację imprezy pn. "Wielki Finał Lata z radiem" na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

 • 6689/2004/IV/P - 2004-08-24
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6690/2004/IV/K - 2004-08-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na udzielenie porad i wskazówek w zakresie prawa podatkowego

 • 6691/2004/IV/M - 2004-08-24
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni

 • 6692/2004/IV/M - 2004-08-24
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji i uaktualniania dokumentacji technicznej budynków na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 • 6693/2004/IV/M - 2004-08-24
  zmiany: uchwały Zarządu Miasta Gdyni Nr 8033/2002/III; uchwały Zarządu Miasta Gdyni Nr 5035/2001/III; uchwały Zarządu Miasta Gdyni Nr 9240/2002/III; zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3369/03/IV/M; Nr 1334/03/IV/M Nr 7267/02/III/M; Nr 2759/03/IV/M

 • 6694/2004/IV/M - 2004-08-24
  powołania zespołu prowadzącego rokowania w przedmiocie udostępnień nieruchomości w związku z realizacją uzbrojenia w Gdyni - Wiczlinie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.08.2004