Z dnia 2004-07-20

 • 6320/2004/IV/P - 2004-07-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie projektów i przygotowanie do druku gdyńskich materiałów promocyjnych

 • 6321/2004/IV/P - 2004-07-20
  udzielenia zgody na używanie herbu miasta Gdyni

 • 6322/2004/IV/P - 2004-07-20
  dofinansowania wydania książki Pawła Zbierskiego pt. "Na własny rachunek. Rzecz o Lechu Bądkowskim"

 • 6323/2004/IV/P - 2004-07-20
  organizacji części gdyńskiej II Międzynarodowego Festiwalu "Godność i praca"

 • 6324/2004/IV/U - 2004-07-20
  zawarcia aneksu do umowy na wykonanie dokumentacji wstępnej projektu inwestycyjnego pod nazwą "Zapewnienie nowoczesnej i bezpiecznej obsługi przewozów pasażerskich i towarowych przez centrum miasta

 • 6325/2004/IV/U - 2004-07-20
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy P/0186/PI/28/05/02 o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Bulwaru Nadmorskiego

 • 6326/2004/IV/U - 2004-07-20
  akceptacji treści umowy KB/215/UI/69/W/04 dotyczącej wykonania inwestycji "Kanalizacja sanitarna w osiedlu Witomino"

 • 6327/2004/IV/U - 2004-07-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na uporządkowanie terenu po byłym parkingu przy ul. Obrońców Wybrzeża

 • 6328/2004/IV/U - 2004-07-20
  zawarcia porozumienia z Powiatem Kwidzyńskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 6329/2004/IV/U - 2004-07-20
  zawarcia porozumienia z Gdańskiem, miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 6330/2004/IV/M - 2004-07-20
  zmiany tabeli stawek czynszu dzierżawnego dla Gminy Miasta Gdyni

 • 6331/2004/IV/M - 2004-07-20
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni na prawach powiatu użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 6332/2004/IV/M - 2004-07-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kwiatkowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6333/2004/IV/M - 2004-07-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6334/2004/IV/M - 2004-07-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 96/98 - obejmującej lokale na parterze w budynku biurowym, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 6335/2004/IV/M - 2004-07-20
  wydzierżawienia lokali nr 12,13 na parterze w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 6336/2004/IV/M - 2004-07-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wojewody Wachowiaka

 • 6337/2004/IV/M - 2004-07-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Żywicznej

 • 6338/2004/IV/M - 2004-07-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwarznieńskiej

 • 6339/2004/IV/M - 2004-07-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 6340/2004/IV/M - 2004-07-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Łąkowej

 • 6341/2004/IV/M - 2004-07-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Mokwy

 • 6342/2004/IV/M - 2004-07-20
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 116

 • 6343/2004/IV/M - 2004-07-20
  użyczenia nieruchomości położonej przy Placu Grunwaldzkim, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 6344/2004/IV/M - 2004-07-20
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 6345/2004/IV/M - 2004-07-20
  zmiany zarządzenia nr 1745/03/IV/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej przy ul. Jarzębinowej 53

 • 6346/2004/IV/M - 2004-07-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6347/2004/IV/M - 2004-07-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6348/2004/IV/M - 2004-07-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6349/2004/IV/M - 2004-07-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 6350/2004/IV/S - 2004-07-20
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 6351/2004/IV/S - 2004-07-20
  wyrażenia zgody na naprawę odkurzacza

 • 6352/2004/IV/S - 2004-07-20
  remontu sali 60 i pomieszczeń łazienki w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 6353/2004/IV/S - 2004-07-20
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 8/2004 do umowy najmu nr 320

 • 6354/2004/IV/S - 2004-07-20
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup samochodów służbowych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 6355/2004/IV/S - 2004-07-20
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu służbowego

 • 6356/2004/IV/R - 2004-07-20
  rozwiązania porozumienia z Powiatem Bytowskim dotyczącym umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 6357/2004/IV/R - 2004-07-20
  zawarcia porozumienia z Powiatem Starogardzkim dotyczącym umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 6358/2004/IV/R - 2004-07-20
  zawarcia porozumienia z Powiatem Lęborskim dotyczącym umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 6359/2004/IV/R - 2004-07-20
  zmiany zarządzenia nr 6110/2004/IV/R dotyczącego przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Legionów 121

 • 6360/2004/IV/S - 2004-07-20
  wyrażenia zgody na zakup i instalację systemu kolejkowego Nemo Q

 • 6361/2004/IV/S - 2004-07-20
  wyrażenia zgody na wykonanie zabiegów dezynsekcji w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

 • 6362/2004/IV/S - 2004-07-20
  instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach serwerowni komputerowej w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 6363/2004/IV/P - 2004-07-20
  organizacji II etapu cyklu przedstawień Teatru Gościnnego "Małe formy z wielkim aktorami"

 • 6364/2004/IV/P - 2004-07-20
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6365/2004/IV/P - 2004-07-20
  organizacji festynu z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack

 • 6366/2004/IV/U - 2004-07-20
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji strzałowej i wyburzenie obiektu kotłowni zlokalizowanej na terenie Parku Kolibki

 • 6367/2004/IV/P - 2004-07-20
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na zakup upominków reklamowych - lornetek turystycznych

 • 6368/2004/IV/P - 2004-07-20
  wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni jako partnera w projekcie Baltic Cruise Project"

 • 6369/2004/IV/M - 2004-07-20
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z Ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka" Sp. z o.o.

 • 6370/2004/IV/M - 2004-07-20
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądowa

 • 6371/2004/IV/M - 2004-07-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zjednoczenia

 • 6372/2004/IV/U - 2004-07-20
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej - Chwaszczyńskiej i Źródło Marii

 • 6373/2004/IV/M - 2004-07-20
  zmiany umów dzierżawy zawartych z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w Gdyni

 • 6374/2004/IV/S - 2004-07-20
  wyrażenia zgody na udzielenie zlecenia przeprowadzenia przeglądu technicznego sprzętu do ratownictwa drogowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 6375/2004/IV/S - 2004-07-20
  wyrażenia zgody na udzielenie zlecenia zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 6376/2004/IV/M - 2004-07-20
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej

 • 6377/2004/IV/M - 2004-07-20
  użyczenia nieruchomości położonej przy al. Zjednoczenia oraz na Bulwarze Nadmorskim

 • 6378/2004/IV/U - 2004-07-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na opracowanie dokumentacji na remont kładki dla pieszych nad ul. Podjazd

 • 6379/2004/IV/U - 2004-07-20
  wystąpienia o wydanie decyzji na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej - Chwaszczyńskiej i Źródło Marii

 • 6380/2004/IV/U - 2004-07-20
  zmiany zarządzenia nr 5761/04/IV/U dotyczącego uregulowania należności - przedpłaty opłaty przyłączeniowej za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanej Bałtyckiej Sceny Letniej

 • 6381/2004/IV/P - 2004-07-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie tabliczek okolicznościowych

 • 6382/2004/IV/U - 2004-07-20
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Os. Dąbrowa - uzupełnienie chodników i nawierzchni w ul. Walerianowej"

 • 6383/2004/IV/U - 2004-07-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EURO na usługę w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego na zadaniu: "Budowa hali sportowo - widowiskowej"

 • 6384/2004/IV/U - 2004-07-20
  wystąpienia o decyzje pozwolenia na budowę: "Przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Stryjskiej, Legionów i Cylkowskiego"

 • 6385/2004/IV/U - 2004-07-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę transportową - przesyłka kurierska

 • 6386/2004/IV/U - 2004-07-20
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Uzbrojenie ulicy Zielonej realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych"

 • 6387/2004/IV/U - 2004-07-20
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 6388/2004/IV/U - 2004-07-20
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 6389/2004/IV/U - 2004-07-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na opracowanie w języku angielskim dokumentów dotyczących projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - etap III"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 20.07.2004