Z dnia 2004-06-04

  • 5879/2004/IV/P - 2004-06-04
    udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji burmistrzów gmin

  • 5880/2004/IV/P - 2004-06-04
    zmiany zarządzenia nr 5529/04/IV/U dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie schodów pomiędzy ulicami Powstania Wielkopolskiego i Wiosny Ludów"

  • 5913/2004/IV/P - 2004-06-04
    zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi serwisu i konserwacji systemu monitoringu miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.06.2004