Z dnia 2004-05-18

 • 5615/2004/IV/KB - 2004-05-18
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 5616/2004/IV/KB - 2004-05-18
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni w 2004 r.

 • 5617/2004/IV/KB - 2004-05-18
  zmiany zarządzenia nr 4237/04/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 r.

 • 5618/2004/IV/P - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na przygotowanie poczęstunku dla uczestników uroczystości zakończenia konkursu "Gdyński Biznesplan 2004"

 • 5619/2004/IV/P - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie interaktywnej prezentacji oferty inwestycyjnej nieruchomości

 • 5620/2004/IV/P - 2004-05-18
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Działki Leśne imprezy "Festyn rodzinny"

 • 5621/2004/IV/P - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego na druk Certyfikatów Bezpiecznego Obywatela Miasta Gdyni

 • 5622/2004/IV/U - 2004-05-18
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "Remont Szkoły Podstawowej Nr 13"

 • 5623/2004/IV/U - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu kanalizacji deszczowej w ul. Walerianowej

 • 5624/2004/IV/U - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych: "Droga Różowa etap III faza 1c wiadukt w ulicy Stryjskiej"

 • 5625/2004/IV/R - 2004-05-18
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EUR na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 5626/2004/IV/R - 2004-05-18
  powołania ekspertów do odbioru wyposażenia badawczo-diagnostycznego dla Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 • 5627/2004/IV/R - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w postępowaniu o wartości do 60.000 EUR na dostawę i montaż urządzeń rotacyjnych dla Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 5628/2004/IV/O - 2004-05-18
  określenia kosztów utrzymania w 2004 roku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"

 • 5629/2004/IV/O - 2004-05-18
  otwarcia postępowania w drodze konkursu na badania profilaktyczne w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnozy uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Gdyni

 • 5630/2004/IV/O - 2004-05-18
  organizacji przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji imprez sportowo - rekreacyjnych w ramach zadania "Zwalczanie i zapobieganie alkoholizmowi"

 • 5631/2004/IV/M - 2004-05-18
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 5632/2004/IV/M - 2004-05-18
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śląskiej

 • 5633/2004/IV/M - 2004-05-18
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Działowskiego 19 - "Trasa Kwiatkowskiego"

 • 5634/2004/IV/M - 2004-05-18
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni

 • 5635/2004/IV/M1 - 2004-05-18
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Bulwarze Nadmorskim przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 5636/2004/IV/M - 2004-05-18
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Starowiejskiej 10 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz dom"

 • 5637/2004/IV/M - 2004-05-18
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - ulica Biskupa Dominika

 • 5638/2004/IV/M - 2004-05-18
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - ulica Bohaterów Starówki Warszawskiej

 • 5639/2004/IV/M - 2004-05-18
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - ulica Biskupa Dominika 1A

 • 5640/2004/IV/M - 2004-05-18
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - ulica Generała Józefa Hallera

 • 5641/2004/IV/M - 2004-05-18
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - ulica Mikołaja Kopernika

 • 5642/2004/IV/M - 2004-05-18
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - ulica Batalionów Chłopskich

 • 5643/2004/IV/M - 2004-05-18
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - ulica Harcerska

 • 5644/2004/IV/M - 2004-05-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bema 10

 • 5645/2004/IV/M - 2004-05-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej

 • 5646/2004/IV/M - 2004-05-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starogardzkiej

 • 5647/2004/IV/M - 2004-05-18
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowach dzierżawy zawartych na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych na lokalizację sezonowego handlu okrężnego

 • 5648/2004/IV/O - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup programów komputerowych dla szkół

 • 5649/2004/IV/S - 2004-05-18
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5650/2004/IV/S - 2004-05-18
  wyrażenia zgody na zakup usługi czyszczenia wykładziny i wymiany zniszczonych pasków antypoślizgowych

 • 5651/2004/IV/P - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego na druk "Gdyńskiego informatora dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju"

 • 5652/2004/IV/S - 2004-05-18
  pokrycia kosztów pobytu Pana Piotra Pawłowskiego - Honorowego Obywatela Miasta Gdyni

 • 5653/2004/IV/S - 2004-05-18
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup mebli biurowych do 60.000 EUR

 • 5654/2004/IV/M - 2004-05-18
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sienkiewicza 33

 • 5655/2004/IV/P - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie worków żeglarskich z nadrukiem logo "Gdynia Żeglarska Stolica Polski"

 • 5656/2004/IV/M - 2004-05-18
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 • 5657/2004/IV/P - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego na oprawę obrazów - nagród V edycji konkursu "Gdynia bez barier"

 • 5658/2004/IV/O - 2004-05-18
  dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów III Liceum Ogólnokształcącego na finały światowe Odysei Umysłu w USA

 • 5659/2004/IV/O - 2004-05-18
  organizacji na terenie miasta Gdyni obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka pod nazwą "Bawmy się bez używek"

 • 5660/2004/IV/M - 2004-05-18
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ejsmonda"

 • 5661/2004/IV/P - 2004-05-18
  zmiany zarządzenia nr 5593/04/IV/P dotyczącego organizacji koncertu jubileuszowego w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej Ad te, Domine"

 • 5662/2004/IV/U - 2004-05-18
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: "Budowa ulicy Bosmańskiej"

 • 5663/2004/IV/U - 2004-05-18
  akceptacji aneksu nr 3 dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia III- go etapu zadania "Oświetlenie ulicy Zielonej"

 • 5664/2004/IV/U - 2004-05-18
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/194/UI/58/W/2004 dotyczącej wykonania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego: "Uzbrojenie obszaru Gdynia Zachód w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej"

 • 5665/2004/IV/M - 2004-05-18
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę wniosku o wpis do księgi wieczystej

 • 5666/2004/IV/M - 2004-05-18
  akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Bulwarze Nadmorskim

 • 5667/2004/IV/R - 2004-05-18
  operacjonalizacji Strategii Rozwoju Gdyni

 • 5668/2004/IV/U - 2004-05-18
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa ulicy Bosmańskiej"

 • 5669/2004/IV/P - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup reprodukcji przedstawiających zdjęcie Skweru Kościuszki

 • 5670/2004/IV/S - 2004-05-18
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup sprzętu komputerowego

 • 5671/2004/IV/S - 2004-05-18
  remontu odłowni dzików

 • 5672/2004/IV/P - 2004-05-18
  zakupu projektora multimedialnego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 5673/2004/IV/P - 2004-05-18
  zakupu odbiorników telewizyjnych i radiowych dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 5674/2004/IV/U - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Narcyzowej

 • 5675/2004/IV/U - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wycięcie drzew owocowych na posesji przy ul. Wileńskiej 85

 • 5676/2004/IV/M - 2004-05-18
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 162 i 162 A

 • 5677/2004/IV/U - 2004-05-18
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Modernizacja dwóch ciągów schodów terenowych prowadzących do ul. Ejsmonda"

 • 5678/2004/IV/U - 2004-05-18
  zmiany zarządzenia nr 4248/04/IV/O dotyczącego przyznania dotacji SP ZOZ Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadania - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004r.

 • 5679/2004/IV/S - 2004-05-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na aktualizację programu komputerowego LIBRA DOS na LIBRA 2000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 18.05.2004