Z dnia 2004-04-29

 • 5471/2004/IV/M - 2004-04-29
  ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej na rzecz użytkownika wieczystego "METALZBYT"

 • 5472/2004/IV/M - 2004-04-29
  zmiana uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 9483/02/III dotyczącej ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Morskiej 217

 • 5473/2004/IV/P - 2004-04-29
  zmiany zarządzenia nr 5385/IV/2004/P dotyczącego zakupu wózka gąsienicowego do jazdy po schodach

 • 5474/2004/IV/M - 2004-04-29
  przedłużenia umów dzierżawy zawartych z Klubem Tenisowym ARKA Sp. z o.o. na nieruchomość położoną przy ul. Ejsmonda 3.

 • 5475/2004/IV/P - 2004-04-29
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup lornetek turystycznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.04.2004