Z dnia 2004-04-06

 • 5163/2004/IV/S - 2004-04-06
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5164/2004/IV/S - 2004-04-06
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 5165/2004/IV/P - 2004-04-06
  akceptacji aneksu nr 3 do umowy RP/30/BG/01 o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej

 • 5166/2004/IV/U - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Uzbrojenie dzielnicy Meksyk"

 • 5167/2004/IV/U - 2004-04-06
  uregulowania należności - przedpłaty opłaty przyłączeniowej za przyłączenie do sieci elaktroenergetycznej dla terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka w osiedlu Pogórze

 • 5168/2004/IV/U - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EURO na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z dokumentacją rzeki Chylonki

 • 5169/2004/IV/O - 2004-04-06
  dofinansowania udziału laureatów w eliminacjach centralnych ogólnopolskiego konkursu "Ośmiu Wspaniałych"

 • 5170/2004/IV/O - 2004-04-06
  dofinansowania udziału laureatów konkursu "Ośmiu Wspaniałych" w ogólnopolskim finale w Przemyślu

 • 5171/2004/IV/O - 2004-04-06
  dofinansowania organizacji Sympozjum - Kształcenie na odległość - metody i narzędzia

 • 5172/2004/IV/O - 2004-04-06
  powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

 • 5173/2004/IV/O - 2004-04-06
  przyjęcia do realizacji programu reorganizacji Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

 • 5174/2004/IV/P - 2004-04-06
  wykonania 200 sztuk flag Unii Europejskiej

 • 5175/2004/IV/S - 2004-04-06
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie druków na indywidualne zamówienie, wizytówek i identyfikatorów

 • 5176/2004/IV/S - 2004-04-06
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na naprawy i przeglądy samochodów służbowych

 • 5177/2004/IV/S - 2004-04-06
  wyrażenia zgody na zakup artykułów gospodarstwa domowego

 • 5178/2004/IV/S - 2004-04-06
  wyrażenia zgody na aktualizację świadectw urządzeń do pomiaru hałasu w środowisku

 • 5179/2004/IV/S - 2004-04-06
  powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EURO na zakup samochodów służbowych

 • 5180/2004/IV/M - 2004-04-06
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Puckiej

 • 5181/2004/IV/M - 2004-04-06
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starogardzkiej 102

 • 5182/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 13 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

 • 5183/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Woj. Wachowiaka przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5184/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej 83 A przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5185/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Opata Hackiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5186/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Opata Hackiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5187/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orlicz Dreszera przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5188/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mokwy przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5189/2004/IV/M - 2004-04-06
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rybińskiego 22

 • 5190/2004/IV/M - 2004-04-06
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rybińskiego 20

 • 5191/2004/IV/M - 2004-04-06
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Perłowej 24

 • 5192/2004/IV/M - 2004-04-06
  zmiany nazwy dzierżawcy w umowie dzierżawy TG/66/1974 na grunt położony przy ul. Sambora

 • 5193/2004/IV/M - 2004-04-06
  zmiany nazwy dzierżawcy w umowie dzierżawy MG/59/2000 na grunt położony przy ul. Abrahama

 • 5194/2004/IV/M - 2004-04-06
  zmiana treści umowy dzierżawy MG/185/2001 przedmiotem której jest grunt gminny położony przy ul. Stryjskiej

 • 5195/2004/IV/M - 2004-04-06
  wyrażenia zgody na poddzierżawienie pawilonu handlowego położonego przy ul. Unruga 84 a

 • 5196/2004/IV/M - 2004-04-06
  zawarcia porozumienia na zmianę sposobu i terminu rozwiązania umowy dzierżawy TG/144/1998

 • 5197/2004/IV/M - 2004-04-06
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy TG/613/1992

 • 5198/2004/IV/M - 2004-04-06
  zmiany do zarządzenia nr 3412/03/IV/M dotyczącego ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5199/2004/IV/M - 2004-04-06
  ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny

 • 5200/2004/IV/M - 2004-04-06
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy al. Zwycięstwa 30 A

 • 5201/2004/IV/M - 2004-04-06
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 5202/2004/IV/M - 2004-04-06
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 5203/2004/IV/M - 2004-04-06
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 5204/2004/IV/P - 2004-04-06
  powierzenia Pani M. Mrozińskiej realizacji reportażu filmowego pt. "Bitwa Trwa"

 • 5205/2004/IV/O - 2004-04-06
  przyznania premii za I kwartał 2004 roku dla Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • 5206/2004/IV/O - 2004-04-06
  dofinansowania kosztów wyjazdu delegacji Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektrycznych do Kilonii

 • 5207/2004/IV/U - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO na wykonanie robót zamiennych w ulicy Powstania Wielkopolskiego

 • 5208/2004/IV/U - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO na wykonanie aktualizacji dokumentacji "III przedsięwzięcie Trasy Kwiatkowskiego"

 • 5209/2004/IV/U - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla inwestycji "rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"

 • 5210/2004/IV/P - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy al. Zjednoczenia

 • 5211/2004/IV/S - 2004-04-06
  wyrażenia zgody na podłączenie do systemu alarmowego nowego pomieszczenia oraz wymianę uszkodzonych układów alarmowych w Sali Obsługi Mieszkańców

 • 5212/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej

 • 5213/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śląskiej

 • 5214/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

 • 5215/2004/IV/R - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na materiały statystyczne dotyczące Gdyni

 • 5216/2004/IV/S - 2004-04-06
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczlino

 • 5217/2004/IV/U - 2004-04-06
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Śląskiej

 • 5218/2004/IV/U - 2004-04-06
  zatwierdzenia wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej, Chwaszczyńskiej, Źródło Marii

 • 5219/2004/IV/P - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację musicalu "Dracula"

 • 5220/2004/IV/K - 2004-04-06
  akceptacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz wyboru trybu przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO w postępowaniu o udzielenie kredytu długoterminowego

 • 5221/2004/IV/P - 2004-04-06
  dofinansowania wydania folderu martyrologicznego pt. "Piaśnica"

 • 5222/2004/IV/P - 2004-04-06
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście imprezy pn. "Wybrałem zdrowe życie"

 • 5223/2004/IV/P - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia do 6.000 EURO na wykonanie znaczków metalowych z herbem i logo Gdynia europejska

 • 5224/2004/IV/M - 2004-04-06
  przyjęcia regulaminu wewnętrznego korzystania z Hali Płaskiej, Łukowej i Centrum Handlowego przy ul. Wójta Radtkego 36-38 w Gdyni

 • 5225/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5226/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5227/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 5228/2004/IV/M - 2004-04-06
  rozwiązania z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej umów użytkowania wieczystego gruntów

 • 5229/2004/IV/M - 2004-04-06
  użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spacerowej

 • 5230/2004/IV/U - 2004-04-06
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "Przebudowa obiektów - Szkoła Podstawowa nr 29"

 • 5231/2004/IV/O - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie czapek z hasłem "Ratujmy kasztanowce"

 • 5232/2004/IV/P - 2004-04-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 5233/2004/IV/P - 2004-04-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 5234/2004/IV/M - 2004-04-06
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej

 • 5235/2004/IV/U - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w rejonie I, II, VI

 • 5236/2004/IV/P - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację musicalu pt. "Janosik czyli na szkle malowane"

 • 5237/2004/IV/P - 2004-04-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację przedstawienia "Byle nie zwariować"

 • 5238/2004/IV/R - 2004-04-06
  złożenia wniosków o przyznanie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III etap"

 • 5239/2004/IV/K - 2004-04-06
  zmiany zarządzenia nr 5073/04/IV/K powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EURO na zaciągniecie kredytu długoterminowego przez Gminę Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.04.2004