Z dnia 2004-04-02

 • 5136/2004/IV/O - 2004-04-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na realizację zadania: "Organizacja seminarium edukacyjnego"

 • 5137/2004/IV/M - 2004-04-02
  uchylenia pełnomocnictwa Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych Nr 5

 • 5138/2004/IV/M - 2004-04-02
  udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 5

 • 5139/2004/IV/M - 2004-04-02
  wykonania odprowadzenie wód opadowych i utwardzenia terenu podwórza przy ul. Świętojańskiej 93

 • 5140/2004/IV/M - 2004-04-02
  rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kurpiowskiej 25

 • 5141/2004/IV/M - 2004-04-02
  rozbiórki opuszczonego budynku mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 8

 • 5142/2004/IV/M - 2004-04-02
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni zajętej pod budowę ulicy Myśliwskiej

 • 5143/2004/IV/M - 2004-04-02
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej

 • 5144/2004/IV/M - 2004-04-02
  przeniesienia praw wynikających z umowy TG/225/1986 zawartej na grunt położony przy ul. Żarnowieckiej

 • 5145/2004/IV/M - 2004-04-02
  upoważnienia do podpisania umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 5146/2004/IV/M - 2004-04-02
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za 2004 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 5147/2004/IV/M - 2004-04-02
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Puckiej 28

 • 5148/2004/IV/M - 2004-04-02
  zmiany zarządzenia nr 1335/03/IV/M dotyczącego ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na poddzierżawienie na czas oznaczony dzierżawionej przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Polskiej 30

 • 5149/2004/IV/M - 2004-04-02
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 5150/2004/IV/M - 2004-04-02
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 5151/2004/IV/M - 2004-04-02
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 5152/2004/IV/M - 2004-04-02
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 5153/2004/IV/M - 2004-04-02
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 • 5154/2004/IV/M - 2004-04-02
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni

 • 5155/2004/IV/M - 2004-04-02
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adwokackiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

 • 5156/2004/IV/M - 2004-04-02
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10 m2 zlokalizowanego na hali łukowej (pawilon nr 4)

 • 5157/2004/IV/M - 2004-04-02
  uchylenia zarządzenia nr 1172/03/IV/M dotyczącego ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przechodu i przejazdu na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy ul. Mściwoja i Władysława IV

 • 5158/2004/IV/M - 2004-04-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kiejstuta 10.

 • 5159/2004/IV/S - 2004-04-02
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 5160/2004/IV/S - 2004-04-02
  upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 5161/2004/IV/S - 2004-04-02
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 5162/2004/IV/S - 2004-04-02
  upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.04.2004