Z dnia 2004-03-24

 • 5043/2004/IV/K - 2004-03-24
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 5044/2004/IV/K - 2004-03-24
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2004 rok

 • 5045/2004/IV/U - 2004-03-24
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004 - 2007

 • 5046/2004/IV/U - 2004-03-24
  wyboru wykonawcy remontu dachu budynku przy ul. Chwarznieńskiej 2

 • 5047/2004/IV/M - 2004-03-24
  zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych do celów mieszkaniowych na rzecz użytkowników wieczystych

 • 5048/2004/IV/K - 2004-03-24
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO na prowadzenie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 5049/2004/IV/M - 2004-03-24
  zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy Shell Polska Sp. z o.o. a Gminą Miasta Gdyni oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty związane z czynszem dzierżawnym - ul. Janka Wiśniewskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.03.2004