Z dnia 2004-03-23

 • 4955/2004/IV/P - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie i montaż tablicy wolnostojącej

 • 4956/2004/IV/P - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie i montaż tablic - planów dzielnicy Chwarzno-Wiczlino planów Gdyni

 • 4957/2004/IV/P - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na wykonanie koszulek z logo Gdyni

 • 4958/2004/IV/P - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie projektów i przygotowanie do druku teczki do listu okolicznościowego

 • 4959/2004/IV/P - 2004-03-23
  akceptacji treści umowy RP/18/RPR/18/d/04 o ekspozycję reklamy przy ul. Bema 27

 • 4960/2004/IV/R - 2004-03-23
  zamówienia druku publikacji "Mały przewodnik po zabytkach Kamiennej Góry"

 • 4961/2004/IV/R - 2004-03-23
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej

 • 4962/2004/IV/R - 2004-03-23
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack - tzw. Kacze Buki

 • 4963/2004/IV/R - 2004-03-23
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka

 • 4964/2004/IV/U - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EURO na wykonanie aktualizacji dokumentacji "Droga Różowa etap III - faza 2"

 • 4965/2004/IV/U - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na opracowanie koncepcji retencjonowania wód opadowych w osiedlu Dąbrowa

 • 4966/2004/IV/U - 2004-03-23
  uregulowania należności - przedpłaty opłaty przyłączeniowej za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sali gimnastycznej V Liceum Ogólnokształcącego

 • 4967/2004/IV/U - 2004-03-23
  zatwierdzenia aneksu nr 3 do umowy KB/474/UI/141/W/03 dotyczącej wykonania projektu budowlano-wykonawczego odprowadzenia wód opadowych z osiedla Pogórze II

 • 4968/2004/IV/U - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na montaż wodomierzy na potrzeby fontanny miejskiej i poidełek zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni

 • 4969/2004/IV/U - 2004-03-23
  akceptacji treści aneksu do umów na wykonanie usług w zakresie eksploatacji, konserwacji i prac awaryjno - naprawczych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni w latach 2002 - 2007, rejon I, II, III

 • 4970/2004/IV/U - 2004-03-23
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Śmidowicza

 • 4971/2004/IV/O - 2004-03-23
  akceptacji aneksu do umowy KB/50/OZ/9/W/04 dotyczącej realizacji zadania "Integracyjna działalność Klubu Sezam"

 • 4972/2004/IV/O - 2004-03-23
  akceptacji aneksu do umowy KB/65/OZ/17/W/04 dotyczącej realizacji zadania "Dofinansowanie spotkania opłatkowego"

 • 4973/2004/IV/O - 2004-03-23
  dofinansowania kosztów wyjazdu uczennicy Szkoły Muzycznej I stopnia na Międzynarodowy Koncert Wiolonczelowy w Talinie

 • 4974/2004/IV/O - 2004-03-23
  dofinansowania organizacji VII Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno - Literackiego o Zbrodni Katyńskiej.

 • 4975/2004/IV/O - 2004-03-23
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z Liceum Leonard de Vinci z Calais we Francji

 • 4976/2004/IV/O - 2004-03-23
  dofinansowania organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej, które odbędą się w III Liceum Ogólnokształcącym

 • 4977/2004/IV/O - 2004-03-23
  przyjęcia darowizny od IBM Polska Sp. z o.o. w postaci dwóch zestawów komputerowych z przeznaczeniem na realizację przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 programu nauczania przedszkolnego IBM Kidsmart

 • 4978/2004/IV/O - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację finału IV edycji konkursu "Małych Form Tetralnych"

 • 4979/2004/IV/S - 2004-03-23
  zmiany treści zarządzenia 4736/04/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na wykonanie naprawy neonu herbu miasta Gdyni

 • 4980/2004/IV/S - 2004-03-23
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4981/2004/IV/S - 2004-03-23
  zakupu literatury fachowej oraz innych wydawnictw

 • 4982/2004/IV/M - 2004-03-23
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Pawiej 13 a

 • 4983/2004/IV/M - 2004-03-23
  zmiany zarządzenia nr 4726/04/IV/M dotyczącego wykonania instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 2-4

 • 4984/2004/IV/M - 2004-03-23
  zatwierdzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na dostawę, instalację i wdrożenie programów do obsługi Wydziału Geodezji

 • 4985/2004/IV/M - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie ekspertyzy światłokopiarek

 • 4986/2004/IV/M - 2004-03-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4987/2004/IV/M - 2004-03-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starogardzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4988/2004/IV/M - 2004-03-23
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Energa Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lipowej

 • 4989/2004/IV/M - 2004-03-23
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Redłowskiej 50/52

 • 4990/2004/IV/M - 2004-03-23
  upoważnienia do podpisania umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy al. Solidarności

 • 4991/2004/IV/M - 2004-03-23
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Manganowej

 • 4992/2004/IV/M - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 róg 3 maja 16 - lokal nr XV

 • 4993/2004/IV/M - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 róg 3 maja 16 - lokal nr XIII

 • 4994/2004/IV/M - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 - lokal nr I

 • 4995/2004/IV/M - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 - lokal nr XII

 • 4996/2004/IV/M - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 - lokal nr IV

 • 4997/2004/IV/M - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 - lokal nr VIII

 • 4998/2004/IV/M - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 - lokal nr V

 • 4999/2004/IV/M - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42 48 róg 3 maja 16 - lokal nr XIV

 • 5000/2004/IV/M - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 - lokal nr XI

 • 5001/2004/IV/M - 2004-03-23
  wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z eksmisjami w roku 2004

 • 5003/2004/IV/U - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie robót naprawczych mola spacerowego w Gdyni - Orłowie

 • 5002/2004/IV/U - 2004-03-23
  zlecenia Politechnice Gdańskiej wykonania badań laboratoryjnych mieszanek mineralno - asfaltowych wbudowanych w nawierzchnie ulic na terenie Gdyni

 • 5004/2004/IV/R - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę i montaż wyposażenia laboratoriów badawczo - diagnostycznych Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 5005/2004/IV/S - 2004-03-23
  powołania Zespołu ds. wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13.06. br.

 • 5006/2004/IV/P - 2004-03-23
  organizacji przedstawień małych form teatralnych w Klubie Ucho

 • 5007/2004/IV/S - 2004-03-23
  zmiany zarządzenia nr 3/02/IV/S dotyczącego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, Wiceprezydentami, Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta Gdyni

 • 5008/2004/IV/P - 2004-03-23
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 5009/2004/IV/P - 2004-03-23
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 5010/2004/IV/O - 2004-03-23
  wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 6.000 EURO wykonania badania jakości morskich wód przybrzeżnych w rejonie Orłowa

 • 5011/2004/IV/P - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na wykonanie gadżetu promocyjnego do folderu "Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą"

 • 5012/2004/IV/P - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na zamieszczenie reklamy miasta Gdyni w wydawnictwie "80 - lecie Polskiego Związku Żeglarskiego"

 • 5013/2004/IV/P - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na realizację strategii promocyjnej Gdyni w trakcie trwania XII Światowego Forum Mediów Polonijnych

 • 5014/2004/IV/P - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na wykonanie taśm na szyję z adresem internetowym i logo Gdyni

 • 5015/2004/IV/M - 2004-03-23
  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - ul. Moniuszki

 • 5016/2004/IV/U - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "wykonanie słupów trakcyjno oświetleniowych w ul. Morskiej

 • 5017/2004/IV/S - 2004-03-23
  unieważnienia przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na zainstalowanie urządzeń wentylacyjnych w Sali Mieszkańców w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 5018/2004/IV/O - 2004-03-23
  zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji Izby Wytrzeźwień i uznania jednostki za zlikwidowaną

 • 5019/2004/IV/P - 2004-03-23
  wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej na użyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku przy ul. Władysława IV 12/14

 • 5020/2004/IV/K - 2004-03-23
  przedłużenia czasu trwania umowy

 • 5021/2004/IV/O - 2004-03-23
  zakupu nagród dla zwycięskiego zespołu w konkursie teatralnym organizowanym w Zespole Szkół Nr 4 z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

 • 5022/2004/IV/O - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na renowację tablic rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska", tablic szlaków turystyki pieszej oraz planów Gdyni

 • 5023/2004/IV/R - 2004-03-23
  nabycia w trybie zamówienia publicznego do 6.000 EURO notebooka w ramach realizacji projektu ABC - Alians Miast Bałtyckich

 • 5024/2004/IV/U - 2004-03-23
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Chwarznieńskiej

 • 5025/2004/IV/U - 2004-03-23
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Hutniczej

 • 5026/2004/IV/U - 2004-03-23
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Makuszyńskiego

 • 5027/2004/IV/U - 2004-03-23
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Świerkowej

 • 5028/2004/IV/U - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie badań próbek wód opadowych wprowadzonych do cieków lub do ziemi z sieci miejskiej kanalizacji deszczowej

 • 5029/2004/IV/M - 2004-03-23
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji pomieszczeń II pietra budynku położonego przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 5030/2004/IV/U - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na likwidację "dzikich" wysypisk na terenach gminnych

 • 5031/2004/IV/U - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Morskiej

 • 5032/2004/IV/U - 2004-03-23
  akceptacji aneksu nr 4 do umowy KB/194/UI/32/W/03 dotyczącej wykonania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego "Uzbrojenie obszaru Gdyni Zachód w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej"

 • 5033/2004/IV/S - 2004-03-23
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów elektrycznych

 • 5034/2004/IV/S - 2004-03-23
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup wykładziny

 • 5035/2004/IV/U - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontu dwóch ciągów schodów prowadzących do ul. Ejsmonda

 • 5036/2004/IV/U - 2004-03-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 5037/2004/IV/S - 2004-03-23
  wyrażenia zgody na zlecenie usługi legalizacji alkotestów dla Straży Miejskiej

 • 5038/2004/IV/S - 2004-03-23
  uruchomienia środków ZTŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 5039/2004/IV/P - 2004-03-23
  akceptacji treści umowy sponsorskiej dotyczącej promocji "Gdynia - otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 5040/2004/IV/P - 2004-03-23
  udzielenia upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 5

 • 5041/2004/IV/S - 2004-03-23
  wyrażenia zgody na zakup i naprawę aparatów komórkowych

 • 5042/2004/IV/S - 2004-03-23
  wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty związane z czynszem dzierżawnym - "Trasa Kwiatkowskiego"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.03.2004