Z dnia 2004-02-25

 • 4720/2004/IV/K - 2004-02-25
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004 r.

 • 4721/2004/IV/K - 2004-02-25
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2004

 • 4722/2004/IV/K - 2004-02-25
  zmiany zarządzenia nr 4237/04/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 roku

 • 4723/2004/IV/U - 2004-02-25
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ulicy Orlicz-Dreszera wraz z infrastrukturą

 • 4724/2004/IV/O - 2004-02-25
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Izby Wytrzeźwień sporządzonego na dzień 31.12.2003 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.02.2004