Z dnia 2004-01-06

 • 4134 /2004/IV/S - 2004-01-06
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych, odbiór i złomowanie starych

 • 4135 /2004/IV/S - 2004-01-06
  wyrażenia zgody na dostawę wtórników tablic rejestracyjnych, tablic indywidualnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic

 • 4136 /2004/IV/O - 2004-01-06
  upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego dotyczącej przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu dla celów służbowych

 • 4137 /2004/IV/M - 2004-01-06
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu przy ul. Abrahama 84/17 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 4138 /2004/IV/M - 2004-01-06
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz "ENERGII" Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bema 14 A

 • 4139 /2004/IV/M - 2004-01-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 4140 /2004/IV/M - 2004-01-06
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tetmajera 10

 • 4141 /2004/IV/P - 2004-01-06
  uchylenia zarządzenia dotyczącego naprawy dwóch kamer systemu monitoringu wizyjnego w Gdyni

 • 4142 /2004/IV/P - 2004-01-06
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na dostawę programów do obsługi Wydziału Geodezji

 • 4143 /2004/IV/M - 2004-01-06
  zmiany zarządzenia nr 3849/2003/IV/M dotyczącego ustalenia warunków przetargu ustnego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 4144 /2004/IV/M - 2004-01-06
  zmiany zarządzenia nr 3850/2003/IV/M dotyczącego przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 4145 /2004/IV/U - 2004-01-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie mapy do celów projektowych dla inwestycji: Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II - przebudowa kanału deszczowego przy ul. Czechosłowackiej"

 • 4146 /2004/IV/U - 2004-01-06
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wybór specjalisty psychoterapii

 • 4147 /2004/IV/P - 2004-01-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na organizację przelotu na seminarium pt. "Zarządzanie dla liderów administracji publicznej"

 • 4148 /2004/IV/U - 2004-01-06
  zmiany zarządzenia nr 4077/03/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" o konkursie na opracowanie "Koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Bałtyckiej Sceny Letniej"

 • 4149 /2004/IV/U - 2004-01-06
  zmiany zarządzenia nr 3804/03/IV/U dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego nieograniczonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "budowa odcinka ulicy Promiennej"

 • 4150 /2004/IV/S - 2004-01-06
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4151 /2004/IV/S - 2004-01-06
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4152 /2004/IV/O - 2004-01-06
  przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji zimowej 2004 roku

 • 4153 /2004/IV/O - 2004-01-06
  powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej - styczeń 2004 r.

 • 4154/2004/IV/O - 2004-01-06
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" na realizację zadania: prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4155/2004/IV/O - 2004-01-06
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" na realizację zadania: prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4156/2004/IV/O - 2004-01-06
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny "PERSPEKTYWA" na realizację zadania: prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4157/2004/IV/O - 2004-01-06
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny "PERSPEKTYWA" na realizację zadania: prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4158/2004/IV/U - 2004-01-06
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo, rejon al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka

 • 4159/2004/IV/S - 2004-01-06
  zmiana treści uchwały nr XXV/400/96 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

 • 4160/2004/IV/S - 2004-01-06
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4161/2004/IV/U - 2004-01-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania "Trasa Kwiatkowskiego - III przedsiewzięcie"

 • 4162/2004/IV/M - 2004-01-06
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Leszczynki przeznaczonej pod budowę "Trasy Kwiatkowskiego"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.01.2004