Z dnia 2003-12-30

 • 4103 /2003/IV/M - 2003-12-30
  realizacji uchwały nr VIII/174/03 Rady Miasta Gdyni dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Energetyków 13 A

 • 4104 /2003/IV/S - 2003-12-30
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 4105 /2003/IV/O - 2003-12-30
  akceptacji porozumienia o współpracy z Europejskim Centrum Energii Odnawialnej przy Instytucie Budownictwa, Modernizacji i Elektryfikacji Rolnictwa EC BREC/IMBER przy realizacji kampanii w zakresie promocji odnawialnych źródeł energii pod hasłem "Słoneczne Trójmiasto"/

 • 4106 /2003/IV/U - 2003-12-30
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004 - 2007"

 • 4107 /2003/IV/M - 2003-12-30
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

 • 4108 /2003/IV/M - 2003-12-30
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na publikację ogłoszenia zawierającego informację o poszukiwaniu spadkobierców właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Leszczynki - "Trasa Kwiatkowskiego"

 • 4109 /2003/IV/M - 2003-12-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Przemyskiej

 • 4110 /2003/IV/M - 2003-12-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Rumiankowej

 • 4111/2003/IV/M - 2003-12-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni Kolonii

 • 4112 /2003/IV/M - 2003-12-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Świętopełka przy nr 19 - 23

 • 4113 /2003/IV/S - 2003-12-30
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na utrzymanie czystości w lokalach podległych Urzędowi Miasta Gdyni

 • 4114 /2003/IV/U - 2003-12-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie wydzielenia ul. Janka Wiśniewskiego w rejonie stacji paliw Shell

 • 4115 /2003/IV/R - 2003-12-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie kalendarzy magnetycznych

 • 4116 /2003/IV/S - 2003-12-30
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na konserwację instalacji c.o. i wod. kan. w Urzędzie Miasta Gdyni w 2004 r.

 • 4117 /2003/IV/S - 2003-12-30
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup tonerów firmy Sharp

 • 4118/2003/IV/S - 2003-12-30
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup tonerów firmy Canon

 • 4119/2003/IV/O - 2003-12-30
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4120 /2003/IV/O - 2003-12-30
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4121 /2003/IV/O - 2003-12-30
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4122 /2003/IV/O - 2003-12-30
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 4123 /2003/IV/P - 2003-12-30
  uchylenia zarządzenia 3923/03/IV dotyczącego druku 60 sztuk plakatów

 • 4124 /2003/IV/P - 2003-12-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na druk 60 sztuk plakatów

 • 4125 /2003/IV/O - 2003-12-30
  upoważnienia do podpisania umów o odpłatne korzystanie ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"

 • 4126 /2003/IV/O - 2003-12-30
  ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego

 • 4127 /2003/IV/P - 2003-12-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie projektów i opracowania graficznego materiałów promujących konkurs "Gdyński Biznesplan"

 • 4128/2003/IV/O - 2003-12-30
  umorzenia należności i odsetek dla kontrahentów Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

 • 4129/2003/IV/S - 2003-12-30
  zmiany umowy nr SOO/398/01/BRM dotyczącej drukowania Monitora Rady Miasta Gdyni

 • 4130/2003/IV/U - 2003-12-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dot. zadania: "Trasa Kwiatkowskiego - III przedsięwzięcie"

 • 4131/2003/IV/K - 2003-12-30
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2003

 • 4132/2003/IV/K - 2003-12-30
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 556/03/IV/K z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2003 rok

 • 4133/2003/IV/R - 2003-12-30
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4098/03/IV/R dotyczącego zapewnienia usług opiekuńczych osobom z chorobą Alzheimera

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 30.12.2003