Z dnia 2003-12-09

 • 854/2003/IV/P - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na tłumaczenie przysięgłego umowy grantowej dotyczącej projektu Otwarta Platforma Usług Urzędu udostępnionych drogą telefonii komórkowej

 • 3855/2003/IV/P - 2003-12-09
  organizacji wystawy Aliny Afanasjew pt. "Miłość Ojczyzny - portrety trumienne" podczas obchodów rocznicy Grudnia ‘70"

 • 3856/2003/IV/P - 2003-12-09
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 3857/2003/IV/P - 2003-12-09
  zmiany zarządzenia nr 2/02/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.01.2002 r.

 • 3858/2003/IV/P - 2003-12-09
  akceptacji treści umowy RP/28/RPR/21/D/03 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV

 • 3859/2003/IV/P - 2003-12-09
  akceptacji treści umowy RP/19/RPR/23/D/03 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej

 • 3860/2003/IV/K - 2003-12-09
  spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych

 • 3861/2003/IV/U - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia odcinka ulicy Rtęciowej

 • 3862/2003/IV/U - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na opracowanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego ulicy Złotej

 • 3863/2003/IV/U - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych w ulicy Świętojańskiej - etap II B

 • 3864/2003/IV/U - 2003-12-09
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór autora koncepcji wielobranżowej Bałtyckiej Sceny Letniej w Orłowie

 • 3865/2003/IV/O - 2003-12-09
  akceptacji aneksu do umowy na realizację zadania : "terapia dzieci niewidomych i słabowidzących

 • 3866/2003/IV/O - 2003-12-09
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 170 C

 • 3867/2003/IV/O - 2003-12-09
  rozdysponowania środków na realizację programów "Szkół Otwartych"

 • 3868/2003/IV/S - 2003-12-09
  zamówienia publicznego na wykonanie w 2003 r. badań psychologicznych i psychotechnicznych strażników miejskich

 • 3869/2003/IV/S - 2003-12-09
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup programu komputerowego dla Wydziału Urbanistyki

 • 3870/2003/IV/S - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem

 • 3871/2003/IV/S - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup drukarek dla Referatu Służby Wojskowej

 • 3872/2003/IV/S - 2003-12-09
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej w 2004 r

 • 3873/2003/IV/S - 2003-12-09
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup tonerów do kserokopiarek Sharp

 • 3874/2003/IV/S - 2003-12-09
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup tonerów do kserokopiarek i faxów Canon

 • 3875/2003/IV/S - 2003-12-09
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych w 2004 r.

 • 3876/2003/IV/S - 2003-12-09
  rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wody mineralnej

 • 3877/2003/IV/S - 2003-12-09
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów elektrycznych w 2004 r.

 • 3878/2003/IV/S - 2003-12-09
  wyrażenia zgody na zakup regałów typu SYSCO

 • 3879/2003/IV/S - 2003-12-09
  wyrażenia zgody na zakup żaluzji (wraz z montażem)

 • 3880/2003/IV/S - 2003-12-09
  wyrażenia zgody na zakup nalepek samoprzylepnych do frankownicy i papieru termicznego

 • 3881/2003/IV/S - 2003-12-09
  wyrażenia zgody na wykonanie naprawy ekspresu do kawy

 • 3882/2003/IV/S - 2003-12-09
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3883/2003/IV/M - 2003-12-09
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bytomskiej 10

 • 3884/2003/IV/M - 2003-12-09
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bytomskiej 10

 • 3885/2003/IV/M - 2003-12-09
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 6-32

 • 3886/2003/IV/M - 2003-12-09
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Biskupa Dominika 32-38

 • 3887/2003/IV/M - 2003-12-09
  wykonania remontu gminnego lokalu użytkowego przeznaczonego na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Morskiej 217

 • 3888/2003/IV/M - 2003-12-09
  akceptacji treści umowy o przelewie wierzytelności pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Trobus Przedsiębiorstwem Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w likwidacji

 • 3889/2003/IV/M - 2003-12-09
  uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do wynajęcia mieszkania w TBS "Czynszówka"

 • 3890/2003/IV/M - 2003-12-09
  uchylenia zarządzenia nr 2940/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.09.2003 r.

 • 3891/2003/IV/M - 2003-12-09
  uchylenia zarządzenia nr 2942/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.09.2003 r

 • 3892/2003/IV/M - 2003-12-09
  sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Robotniczej

 • 3893/2003/IV/M - 2003-12-09
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości poł. przy ul. Sępiej

 • 3894/2003/IV/M - 2003-12-09
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości poł. przy ul. Perłowej

 • 3895/2003/IV/M - 2003-12-09
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej

 • 3896/2003/IV/M - 2003-12-09
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Berlinga 4 i Kleeberga 2

 • 3897/2003/IV/M - 2003-12-09
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 14 m2 zlokalizowanego w hali płaskiej (pawilon nr 118)

 • 3898/2003/IV/M - 2003-12-09
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej

 • 3899/2003/IV/M - 2003-12-09
  przeniesienia praw wynikających z umowy nr TG/225/1986 zawartej na grunt położony przy ul. Żarnowieckiej

 • 3900/2003/IV/M - 2003-12-09
  zmiany treści umowy użyczenia MG/1/2003 dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 2

 • 3901/2003/IV/M - 2003-12-09
  zmiany zarządzenia nr 2566/2003/IV/M z dnia 22.04.2003 r.

 • 3902/2003/IV/R - 2003-12-09
  powołania na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121

 • 3903/2003/IV/R - 2003-12-09
  zawarcia ugody pozasądowej z byłym pracownikiem SP ZOZ

 • 3904/2003/IV/M - 2003-12-09
  akceptacji planowanych zakupów inwestycyjnych przez zakład budżetowy - Administrację Budynków Komunalnych Nr 4

 • 3905/2003/IV/M - 2003-12-09
  akceptacji planowanych zakupów inwestycyjnych przez zakład budżetowy - Administrację Budynków Komunalnych Nr 1

 • 3906/2003/IV/M - 2003-12-09
  robót budowlanych związanych z adaptacją parteru budynku położonego przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 3907/2003/IV/K - 2003-12-09
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3908/2003/IV/K - 2003-12-09
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3909/2003/IV/S - 2003-12-09
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na utrzymanie czystości w lokalach podległych Urzędowi Miasta Gdyni

 • 3910/2003/IV/S - 2003-12-09
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na wykonanie druków na indywidualne zamówienia wizytówek i identyfikatorów

 • 3911/2003/IV/S - 2003-12-09
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 3912/2003/IV/S - 2003-12-09
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup materiałów biurowych

 • 3913/2003/IV/S - 2003-12-09
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 3914/2003/IV/S - 2003-12-09
  remontu pomieszczenia na poziomie przyziemia w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 3915/2003/IV/S - 2003-12-09
  projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zakup regałów stacjonarnych do pomieszczeń gospodarczych

 • 3916/2003/IV/M - 2003-12-09
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o przetargu na sprzedaż lokali użytkowych

 • 3917/2003/IV/M - 2003-12-09
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o przetargu na najem lokali użytkowych

 • 3918/2003/IV/P - 2003-12-09
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/510/OK./21/W/03 dotyczącej wystawy artystycznej członków Koła Plastyków przy TMG

 • 3919/2003/IV/P - 2003-12-09
  ufundowania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w V Konkursie "Gdyńska Szopka"

 • 3920/2003/IV/P - 2003-12-09
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/45/OK./4/W/03 dotyczącej Obchodów 750-lecia Witomina

 • 3921/2003/IV/P - 2003-12-09
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście imprezy gwiazdkowej "Spotkanie opłatkowe przy kolędach"

 • 3921/2003/IV/P - 2003-12-09
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście imprezy gwiazdkowej "Spotkanie opłatkowe przy kolędach"

 • 3922/2003/IV/P - 2003-12-09
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 EURO w trybie z wolnej ręki na realizację przedstawienia pt. "Klatka szaleńców"

 • 3923/2003/IV/P - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na druk 60 sztuk plakatów

 • 3924/2003/IV/P - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie 60 sztuk świetlnej dekoracji świątecznej

 • 3925/2003/IV/P - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie pieczęci okolicznościowej

 • 3926/2003/IV/P - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie projektu i opracowania graficznego reklamy do Gazety Wyborczej

 • 3927/2003/IV/M - 2003-12-09
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Hutniczej i Handlowej, stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 3928/2003/IV/M - 2003-12-09
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Handlowej, stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 3929/2003/IV/M - 2003-12-09
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę wniosków o wpis do księgi wieczystej

 • 3930/2003/IV/U - 2003-12-09
  aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia ulic

 • 3931/2003/IV/U - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic: Owocowej, Warzywnej, Truskawkowej i Migdałowej

 • 3932/2003/IV/U - 2003-12-09
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 3933/2003/IV/U - 2003-12-09
  zamówienia ekspertyzy ekonomiczno finansowej dotyczącej utworzenia Lokalnego Funduszu Pożyczkowego

 • 3934/2003/IV/U - 2003-12-09
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup druków akcydensowych

 • 3935/2003/IV/U - 2003-12-09
  zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/1151/RU/26 dotyczącej wykonania opracowania "Standardy i zasady planowania i projektowania dróg rowerowych na obszarze Gdyni"

 • 3936/2003/IV/U - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja basenu jachtowego w Gdyni - zadanie II"

 • 3937/2003/IV/P - 2003-12-09
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań w roku 2004

 • 3938/2003/IV/P - 2003-12-09
  przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań w roku 2004

 • 3939/2003/IV/M - 2003-12-09
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Izydy

 • 3940/2003/IV/P - 2003-12-09
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie realizatora flagowania miasta w 2004 roku

 • 3941/2003/IV/U - 2003-12-09
  akceptacji treści umowy na dzierżawę terenów Nadleśnictwa w okresie realizacji inwestycji; "budowa zbiornika retencyjnego Krykulec"

 • 3942/2003/IV/U - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na najem gruntu niezbędnego do wykonania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z os. Dąbrowa do rzeki Kaczej.

 • 3943/2003/IV/U - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie robót w ul. Cumowników

 • 3944/2003/IV/U - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie robót w ul. Miętowej

 • 3945/2003/IV/P - 2003-12-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na sprzedaż publikacji "Doskonały Biznesplan"

 • 3946/2003/IV/S - 2003-12-09
  upoważnienia Stanisława Zacherta - zastępcy Skarbnika Miasta do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 3947/2003/IV/P - 2003-12-09
  podpisania aneksu do umowy nr SK/1445/RP/155 - W/2003

 • 3948/2003/IV/P - 2003-12-09
  otwarcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę wieńców i wiązanek okolicznościowych

 • 3949/2003/IV/P - 2003-12-09
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sadowego

 • 3950/2003/IV/P - 2003-12-09
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sadowym

 • 3951/2003/IV/S - 2003-12-09
  rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów spożywczych w 2004 r.

 • 3952/2003/IV/S - 2003-12-09
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Wielki Kack

 • 3953/2003/IV/M - 2003-12-09
  ustalenia warunków zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych

 • 3954/2003/IV/P - 2003-12-09
  zmiany zarządzenia nr 3838/2003/IV/P dotyczącego druku gdyńskiego kalendarza plakatowego

 • 3955/2003/IV/O - 2003-12-09
  przyznania premii za III kwartał 2003 roku dla Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • 3956/2003/IV/O - 2003-12-09
  zakupu nagród dla zwycięzców konkursu "Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa"

 • 3957/2003/IV/M - 2003-12-09
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kwiatowej 1

 • 3958/2003/IV/S - 2003-12-09
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu służbowego

 • 3959/2003/IV/S - 2003-12-09
  zmiany treści zarządzenia nr 3608/03/IV/S

 • 3960/2003/IV/S - 2003-12-09
  upoważnienia Hanny Szóstakowskiej - zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni

 • 3961/2003/IV/S - 2003-12-09
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni

 • 3962/2003/IV/S - 2003-12-09
  upoważnienia Marii Wójcik - kierownika Pierwszego Referatu Gospodarki Nieruchomościami do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 3963/2003/IV/S - 2003-12-09
  upoważnienia Marii Wójcik - kierownika Pierwszego Referatu Gospodarki Nieruchomościami do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni

 • 3964/2003/IV/S - 2003-12-09
  upoważnienia Elżbiety Wiłuckiej Psyta - zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni

 • 3965/2003/IV/S - 2003-12-09
  upoważnienia Marka Stępy - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni

 • 3966/2003/IV/S - 2003-12-09
  upoważnienia Hanny Szóstakowskiej - zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 3967/2003/IV/S - 2003-12-09
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 3968/2003/IV/S - 2003-12-09
  upoważnienia Marka Stępy - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 3969/2003/IV/S - 2003-12-09
  upoważnienia Elżbiety Wiłuckiej Psyta - zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 3970/2003/IV/P - 2003-12-09
  wykonania szafek biurowych na potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej na dworcu PKP

 • 3971/2003/IV/P - 2003-12-09
  umorzenia odsetek od zapłacenia należności głównej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 09.12.2003