Z dnia 2003-12-02

 • 3745/2003/IV/P - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu "Gdyński biznesplan 2004"

 • 3746/2003/IV/P - 2003-12-02
  przyjęcia treści umowy dotyczącej organizacji konkursu "Gdyński biznesplan 2004"

 • 3747/2003/IV/P - 2003-12-02
  powołania jury konkursu "Gdyński biznesplan 2004"

 • 3748/2003/IV/P - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Wyborczej dotyczącego zadania: "skład, druk i kolportaż tygodnika RATUSZ"

 • 3749/2003/IV/P - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na pranie, prasowanie, zawieszenie firan i zasłon znajdujących się w Sali Ślubów i w poczekalni Urzędu Stanu Cywilnego

 • 3750/2003/IV/P - 2003-12-02
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3751/2003/IV/P - 2003-12-02
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3752/2003/IV/P - 2003-12-02
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3753/2003/IV/U - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót zamiennych w ulicy Powstania Wielkopolskiego

 • 3754/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na wykonanie konserwacji neonu herbu miasta Gdyni

 • 3755/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na zakup artykułów malarskich i hydraulicznych

 • 3756/2003/IV/M - 2003-12-02
  wyboru wykonawcy na wykonanie naprawy elewacji w budynku Miejskiego Klubu Żeglarskiego "ARKA"

 • 3757/2003/IV/M - 2003-12-02
  wystąpienia o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na dobudowę dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w budynku Przychodni Lekarskiej "Grabówek"

 • 3758/2003/IV/M - 2003-12-02
  wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej

 • 3759/2003/IV/M - 2003-12-02
  zakupu i montażu pompy obiegowej c.o. kotłowni olejowej przy al. Zwycięstwa 291

 • 3760/2003/IV/M - 2003-12-02
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości poł. przy ul. Wiosny Ludów 53

 • 3761/2003/IV/M - 2003-12-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sucharskiego

 • 3762/2003/IV/M - 2003-12-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej 25

 • 3763/2003/IV/M - 2003-12-02
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 zlokalizowanego na placu targowym ( pawilon nr 366)

 • 3764/2003/IV/M - 2003-12-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Legionów

 • 3765/2003/IV/M - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń o przetargach

 • 3766/2003/IV/M - 2003-12-02
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Manganowej 3

 • 3767/2003/IV/M - 2003-12-02
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Manganowej 3

 • 3768/2003/IV/M - 2003-12-02
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 5 do umowy dzierżawy TG/36/93

 • 3769/2003/IV/M - 2003-12-02
  upoważnienia do podpisania protokołu rokowań i aktu notarialnego dotyczącego dołączenia nieruchomości położonej przy ul. Aresa 14

 • 3770/2003/IV/M - 2003-12-02
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Maciejewicza

 • 3771/2003/IV/M - 2003-12-02
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Romanowskiego 52 - 56

 • 3772/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na zakup leków do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy

 • 3773/2003/IV/S - 2003-12-02
  zatwierdzenia wyboru oferenta na usługi transportowe świadczone dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 3774/2003/IV/S - 2003-12-02
  zatwierdzenia wyboru oferenta na usługi kominiarskie

 • 3775/2003/IV/S - 2003-12-02
  zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie napisów informacyjnych

 • 3776/2003/IV/S - 2003-12-02
  zatwierdzenia wyboru oferenta na wywóz nieczystości stałych z budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 3777/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 3778/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na zakup i naprawę sprzętu gospodarstwa domowego

 • 3779/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na zakup sprzętu biurowego

 • 3780/2003/IV/S - 2003-12-02
  zatwierdzenia wyboru oferenta na konserwację windy OTIS w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 3781/2003/IV/S - 2003-12-02
  zatwierdzenia wyboru oferenta na konserwację windy KONE w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 3782/2003/IV/S - 2003-12-02
  zakupu materiałów biurowych

 • 3783/2003/IV/S - 2003-12-02
  zatwierdzenia wyboru oferenta na konserwację urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 • 3784/2003/IV/S - 2003-12-02
  zatwierdzenia wyboru oferenta na konserwację systemów alarmowych

 • 3785/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na wywołanie filmów

 • 3786/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3787/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na zakup soków, słodyczy, owoców

 • 3788/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych

 • 3789/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na wykonanie robót szklarskich, ślusarskich oraz stolarskich

 • 3790/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na wykonanie usługi konserwacji sprzętu biurowego

 • 3791/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na wykonanie usług introligatorskich

 • 3792/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na zakup materiałów do bindowania

 • 3793/2003/IV/M - 2003-12-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Suchej

 • 3794/2003/IV/S - 2003-12-02
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 3795/2003/IV/S - 2003-12-02
  akceptacji porozumienia rozwiązującego umowę KB/5/MOPS/2003 dotyczącą realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie

 • 3796/2003/IV/S - 2003-12-02
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup drukarek

 • 3797/2003/IV/S - 2003-12-02
  rocznej opieki autorskiej i asysty technicznej dla programów komputerowych

 • 3798/2003/IV/S - 2003-12-02
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup komputerów

 • 3799/2003/IV/S - 2003-12-02
  aktualizacji bazy serwisu prawnego - Lex Omega z opcją kometarze

 • 3800/2003/IV/S - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie sieci komputerowej i technicznej

 • 3801/2003/IV/P - 2003-12-02
  organizacji konferencji "Godność niepełnosprawna"

 • 3802/2003/IV/U - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zakup dzienników budowy na potrzeby zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji

 • 3803/2003/IV/U - 2003-12-02
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "budowa odcinka ulicy Promiennej"

 • 3804/2003/IV/U - 2003-12-02
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "budowa odcinka ulicy Promiennej"

 • 3805/2003/IV/U - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "oświetlenie ulicy Zielonej"

 • 3806/2003/IV/M - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wydanie ekspertyzy prawnej

 • 3807/2003/IV/P - 2003-12-02
  dofinansowania wydania opracowania pt. "Gdynianie Straty osobowe Gdyni w II wojnie światowej 1939 - 1945. Ludność cywilna"

 • 3808/2003/IV/P - 2003-12-02
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Leszczynki imprezy gwiazdkowej pn. "Rodzinne Mikołajki"

 • 3809/2003/IV/P - 2003-12-02
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Wiczlinie, zajętych pod drogi - Gradową i Tęczową

 • 3810/2003/IV/S - 2003-12-02
  uruchomienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzających inwentaryzację okresową

 • 3811/2003/IV/S - 2003-12-02
  wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych

 • 3812/2003/IV/S - 2003-12-02
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości

 • 3813/2003/IV/S - 2003-12-02
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości do wyposażenia sanitariatów

 • 3814/2003/IV/M - 2003-12-02
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Starowiejskiej 42/48

 • 3815/2003/IV/U - 2003-12-02
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania: "budowa hali sportowo - widowiskowej"

 • 3816/2003/IV/S - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów z wyborów do rad dzielnic

 • 3817/2003/IV/S - 2003-12-02
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczlino

 • 3818/2003/IV/S - 2003-12-02
  instrukcji szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Urzędu Miasta Gdyni

 • 3819/2003/IV/M - 2003-12-02
  wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku użytkowanym przez PL "Grabówek Sp. z o.o

 • 3820/2003/IV/M - 2003-12-02
  wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych w budynku użytkowanym przez PL "Obłuże" Sp. z o.o.

 • 3821/2003/IV/K - 2003-12-02
  umorzenia zadłużenia z tytułu dzierżawy gruntu położonego w Gdyni - Łąki Cisowskie

 • 3822/2003/IV/K - 2003-12-02
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Regionalnego Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 • 3823/2003/IV/O - 2003-12-02
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wybór specjalisty psychoterapii uzależnień

 • 3824/2003/IV/O - 2003-12-02
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wybór specjalisty psychoterapii uzależnień

 • 3825/2003/IV/O - 2003-12-02
  zmiany zarządzenia nr 2744/2003/IV/O

 • 3826/2003/IV/O - 2003-12-02
  zmiany zarządzenia nr 3570/03/IV/O

 • 3827/2003/IV/O - 2003-12-02
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wybór lekarza biegłego orzekającego

 • 3828/2003/IV/O - 2003-12-02
  akceptacji aneksu do umowy nr KB/214/OZ/66/W/02 na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 3829/2003/IV/O - 2003-12-02
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 130.000 EEURO na zakup samochodu dla Straży Miejskiej

 • 3830/2003/IV/P - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup tortu okolicznościowego

 • 3831/2003/IV/M - 2003-12-02
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo-rowerowego.

 • 3832/2003/IV/M - 2003-12-02
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo-rowerowego.

 • 3833/2003/IV/M - 2003-12-02
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 3834/2003/IV/P - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie opakowań z logo Gdyni do kalendarza gdyńskiego na rok 2004

 • 3835/2003/IV/U - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na naprawę barierki przy schodach łączących Polankę Redłowską z plażą

 • 3836/2003/IV/P - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na skład i druk biuletynu informacyjnego Rady Dzielnicy Śródmieście

 • 3837/2003/IV/P - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na skład i druk biuletynu informacyjnego Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 3838/2003/IV/P - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na druk gdyńskich kalendarzy plakatowych

 • 3839/2003/IV/S - 2003-12-02
  podpisania aneksu do umowy nr SOO/398/01/BRM na skład, druk i dostawę monitora Rady Miasta Gdyni

 • 3840/2003/IV/U - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych w ulicy Miętowej

 • 3841/2003/IV/P - 2003-12-02
  wykonania aplikacji bazy danych do zamieszczania wycinków prasowych

 • 3842/2003/IV/U - 2003-12-02
  akceptacji aneksów do umów na całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni

 • 3843/2003/IV/M - 2003-12-02
  zmiany zarządzenia nr 2306/03/IV/M dotyczącego ustalenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 59

 • 3844/2003/IV/M - 2003-12-02
  przeniesienia praw własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym OPEC Sp. z o.o.

 • 3845/2003/IV/U - 2003-12-02
  zmiany zarządzenia nr 3688/03/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na ustawienie i demontaż choinki świąteczno - noworocznej

 • 3846/2003/IV/P - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na dzierżawę podświetlonych ekranów reklamowych

 • 3847/2003/IV/P - 2003-12-02
  zmiany zarządzenia 2417/03/IV/P na wykonanie koszulek z logo Cutty Sark

 • 3848/2003/IV/P - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EURO na wykonanie wydruku 5 planów Dzielnicy Wielki Kack

 • 3849/2003/IV/M - 2003-12-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 3850/2003/IV/M - 2003-12-02
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 3851/2003/IV/U - 2003-12-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na montaż świątecznej dekoracji oświetleniowej ul Starowiejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.12.2003