Z dnia 2003-11-25

 • 3671/2003/IV/P - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup zabawek i opakowań z okazji Mikołajków przeznaczonych dla wychowanków domów dziecka

 • 3672/2003/IV/P - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie opisu taksacyjnego oraz wycenę lasu leżącego na przebiegu projektowanej Trasy Kwiatkowskiego

 • 3673/2003/IV/P - 2003-11-25
  akceptacji umowy RP/21/RPR/17/D/03 z firmą "Farmacja" na ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 3674/2003/IV/P - 2003-11-25
  akceptacji aneksu do umowy nr RP 46/RPR/26/D/02 z firmą Cityboard Media na ekspozycję reklamy przy ul. J. Wiśniewskiego

 • 3675/2003/IV/P - 2003-11-25
  uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3365/03/IV/P w sprawie zakupu wojskowych map topograficznych

 • 3676/2003/IV/P - 2003-11-25
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście imprezy gwiazdkowej w dniu 13.12.2003 r. w Centrum Kultury i Rozrywki "Gemini"

 • 3677/2003/IV/P - 2003-11-25
  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 EURO na realizację musicalu "Klatka szaleńców" oraz powołania komisji przetargowej

 • 3678/2003/IV/P - 2003-11-25
  organizacji tradycyjnej imprezy dla dzieci "Mikołaj 2003" w dniu 6.12.2003 r. na placu przy MDK

 • 3679/2003/IV/P - 2003-11-25
  zakupu 20 egz. książki "Oskarżony Jaruzelski i inni ..." autorstwa Zbigniewa Branacha

 • 3680/2003/IV/P - 2003-11-25
  zakupu 2 egz. albumu fotograficznego "Ratownicy Morscy: Ludzie - Akcje - Jednostki"

 • 3681/2003/IV/K - 2003-11-25
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 3682/2003/IV/K - 2003-11-25
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 3683/2003/IV/U - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie kolorowych kserokopii oraz kserokopii na foliach`

 • 3684/2003/IV/U - 2003-11-25
  udzielenia zmówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie opisu taksacyjnego lasów przeznaczonych na cele nieleśne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

 • 3685/2003/IV/U - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszeń prasowych

 • 3686/2003/IV/U - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na montaż ławek parkowych w dzielnicy Orłowo

 • 3687/2003/IV/U - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie i dostawę rogatek metalowych

 • 3688/2003/IV/U - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na ustawienie i demontaż choinki przed budynkiem Urzędu

 • 3689/2003/IV/U - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na dostawę wody dla potrzeb fontanny miejskiej i poidełek zlokalizowanych na terenie Gdyni

 • 3690/2003/IV/S - 2003-11-25
  powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ocenę do 130.000 EURO na zakup materiałów biurowych na 2004 rok

 • 3691/2003/IV/R - 2003-11-25
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku na przyjęcie do realizacji zadania: zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z chorobą Alzheimera na terenie Gdyni

 • 3692/2003/IV/M - 2003-11-25
  zatwierdzenia wyniku przetargu na wykonanie pomiarów uzupełniających wraz z aktualizacją mapy zasadniczej miasta Gdyni

 • 3693/2003/IV/M - 2003-11-25
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Hutniczej

 • 3694/2003/IV/M - 2003-11-25
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Buraczanej

 • 3695/2003/IV/M - 2003-11-25
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Kurpiowskiej 37A

 • 3696/2003/IV/M - 2003-11-25
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Makuszyńskiego

 • 3697/2003/IV/M - 2003-11-25
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości poł. przy Bulwarze Nadmorskim na rzecz ENERGII

 • 3698/2003/IV/M - 2003-11-25
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości poł. przy al. Piłsudskiego na rzecz ENERGII

 • 3699/2003/IV/M - 2003-11-25
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości poł. przy ul. Powstania Listopadowego 2

 • 3700/2003/IV/M - 2003-11-25
  wyboru wykonawcy inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi w trakcie realizacji adaptacji parteru budynku al. Zwycięstwa 96/98 dla stworzenia Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

 • 3701/2003/IV/M - 2003-11-25
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 3702/2003/IV/M - 2003-11-25
  wyrażenia zgody na ratalną spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej

 • 3703/2003/IV/O - 2003-11-25
  zmiany wysokości dotacji dla uczniów słabowidzących i niewidomych Gdyńskiej Szkoły Społecznej i Gdyńskiej Szkoły Społecznej - Gimnazjum

 • 3704/2003/IV/P - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie ozdobnie oprawionych i opakowanych obrazków

 • 3705/2003/IV/P - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego na oprawienie obrazów

 • 3706/2003/IV/S - 2003-11-25
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3707/2003/IV/M - 2003-11-25
  dopłaty na rzecz TROBUS Przedsiębiorstwa Napraw Taboru Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w likwidacji

 • 3708/2003/IV/P - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie podkładów geodezyjnych do prac projektowych dla dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

 • 3709/2003/IV/P - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu wraz z montażem sprzętu potrzebnego do monitorowania wizyjnego osiedla Sokółka

 • 3710/2003/IV/P - 2003-11-25
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów na przyjęcie do realizacji zadania: "prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym"

 • 3711/2003/IV/M - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wydanie opinii dotyczącej stosowania ustawy o zamówieniach publicznych

 • 3712/2003/IV/P - 2003-11-25
  organizacji koncertu kolęd w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej "Ad te, Domine"

 • 3713/2003/IV/P - 2003-11-25
  dofinansowania wydania III tomu księgi "Pisane Miłością Losy Wdów Katyńskich"

 • 3714/2003/IV/M - 2003-11-25
  wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i gabinetów lekarskich w budynku użytkowanym przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego

 • 3715/2003/IV/M - 2003-11-25
  wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem schodów zewnętrznych i awaryjną naprawą dachu Poradni Dziecięcej w Przychodni "Orłowo"

 • 3716/2003/IV/U - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie dodatkowego egzemplarza projektu budowlanego "modernizacja ul. Płk. Dąbka"

 • 3717/2003/IV/K - 2003-11-25
  umorzenia zadłużenia z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie terenu położonego przy ul. Amona

 • 3718/2003/IV/P - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na wykonanie opracowania planu miasta Gdyni do kalendarza gdyńskiego na rok 2004

 • 3719/2003/IV/S - 2003-11-25
  wyrażenia zgody na zakup sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej

 • 3720/2003/IV/R - 2003-11-25
  wykonania szafek biurowych na potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej na dworcu PKP

 • 3721/2003/IV/O - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup worków do pojemników do segregacji odpadów

 • 3722/2003/IV/U - 2003-11-25
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych w związku z realizacją inwestycji: "przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych przy al. Zwycięstwa"

 • 3723/2003/IV/P - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na wykonanie projektu i opracowania graficznego wkładki do gdyńskiego kalendarza

 • 3724/2003/IV/M - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Harcerskiej 1-7

 • 3725/2003/IV/M - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 86

 • 3726/2003/IV/U - 2003-11-25
  zmiany zarządzenia nr 2848/03/IV/U dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania : "budowa hali sportowo-widowiskowej"

 • 3727/2003/IV/O - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 6.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Gazecie Wyborczej" dotyczącego ogłoszenia o konkursie ofert na badania profilaktyczne

 • 3728/2003/IV/P - 2003-11-25
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Miejską Policji dotyczącego zakupu sprzętu oraz artykułów techniki specjalnej

 • 3729/2003/IV/R - 2003-11-25
  akceptacji aneksu nr 1 i 2 do umowy SOO/1225/01PB na finansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

 • 3730/2003/IV/R - 2003-11-25
  realizację zadania: "prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej"

 • 3731/2003/IV/S - 2003-11-25
  zmiany zarządzenia nr 1994/03/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na zakup spodni letnich i zimowych dla pracowników Straży Miejskiej

 • 3732/2003/IV/U - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na uzupełnienie ziemi żyznej w rabatach kwiatowych na Skwerze Kościuszki

 • 3733/2003/IV/U - 2003-11-25
  zmiany zarządzenia nr 2645/03/IV/U dotyczącego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Zielonej

 • 3734/2003/IV/U - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 30.000 EURO na roboty dodatkowe na zadaniu: " instalacja windy w Szkole Podstawowej Nr 9"

 • 3735/2003/IV/U - 2003-11-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: Modernizacja klatek dla zwierząt w Schronisku "Ciapkowo"

 • 3736/2003/IV/S - 2003-11-25
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EURO na zakup obuwia oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 3737/2003/IV/U - 2003-11-25
  zmiany zarządzenia nr 3626/03/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie nasadzeń krzewów żywopłotowych przy al. Zwycięstwa

 • 3738/2003/IV/S - 2003-11-25
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup samochodu

 • 3739/2003/IV/P - 2003-11-25
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.11.2003