Z dnia 2003-11-18

 • 3601/2003/IV/O - 2003-11-18
  udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni

 • 3602/2003/IV/P - 2003-11-18
  zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem Gminy Miasta Gdyni w Rynku Międzynarodowym podczas "Kieler Woche ‘2004"

 • 3603/2003/IV/P - 2003-11-18
  akceptacji umowy RP/18/RPR/15/D/03 dotyczącej ekspozycji reklamy przy al. Zwycięstwa

 • 3604/2003/IV/O - 2003-11-18
  III Międzyszkolnych zawodów w siłowaniu na rękę, organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1

 • 3605/2003/IV/O - 2003-11-18
  zakupu nagród dla laureatów konkursu krajoznawczego XXI Rajdu Młodzieżowego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6

 • 3606/2003/IV/R - 2003-11-18
  zamówienia opracowania schematu sieci komunikacyjnej ZKM w ramach projektu TELLUS

 • 3607/2003/IV/K - 2003-11-18
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3608/2003/IV/S - 2003-11-18
  wyrażenia zgody na zawarcie ugody w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na przebudowę i adaptację baru w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 3609/2003/IV/M - 2003-11-18
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie adaptacji piętra budynku przy ul. Opata Hackiego 13

 • 3610/2003/IV/M - 2003-11-18
  zmiany uchwały 4436/98/II Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej ustalenia zasad, struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy

 • 3611/2003/IV/M - 2003-11-18
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 35 - 37

 • 3612/2003/IV/M - 2003-11-18
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 97

 • 3613/2003/IV/M - 2003-11-18
  wyboru wykonawcy robót remontowo-budowlanych korytarza i klatki schodowej Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 3614/2003/IV/M - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na konserwację ploterów

 • 3615/2003/IV/M - 2003-11-18
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 3616/2003/IV/M - 2003-11-18
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Batalionów Chłopskich przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 3617/2003/IV/M - 2003-11-18
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolonii przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 3618/2003/IV/M - 2003-11-18
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Imbirowej.

 • 3619/2003/IV/M - 2003-11-18
  wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko byłemu dzierżawcy terenu położonego przy ul. Waszyngtona

 • 3620/2003/IV/M - 2003-11-18
  zmiany zarządzenia nr 3230/03/IV/M dotyczącego dopisania współdzierżawcy do umowy dzierżawy MG/I/123/D/03

 • 3621/2003/IV/M - 2003-11-18
  zmiany zarządzenia nr 487/03/IV/M dotyczącego upoważnienia Wiceprezydenta Miasta Bogusława Stasiaka do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 3622/2003/IV/M - 2003-11-18
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/221/2001 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Słonecznej

 • 3623/2003/IV/M - 2003-11-18
  zmiany do umowy dzierżawy MG/27/D/03 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Chylońskiej

 • 3624/2003/IV/M - 2003-11-18
  zmiany powierzchni dzierżawionego gruntu położonego przy ul. Słonecznej

 • 3625/2003/IV/U - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie nasadzeń krzewów żywopłotowych przy ul. Ejsmonda

 • 3626/2003/IV/U - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie nasadzeń krzewów żywopłotowych przy al. Zwycięstwa

 • 3627/2003/IV/U - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie nasadzeń uzupełniających w dzielnicy Orłowo i Redłowo

 • 3628/2003/IV/U - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na skarpie przy ul. Druskiennickiej

 • 3629/2003/IV/S - 2003-11-18
  adaptacji aneksu do porozumienia powołującego kierownika Powiatowego Urzędu Pracy i jego zastępców

 • 3630/2003/IV/P - 2003-11-18
  zmiany treści umowy grantowej na realizację projektu "Wspieranie rozwoju turystyki na przykładzie Gdyni i Liepaji".

 • 3631/2003/IV/S - 2003-11-18
  udzielenia zamówienie na modernizację oprogramowania komputerowej rejestracji aktów Urzędu Stanu Cywilnego

 • 3632/2003/IV/U - 2003-11-18
  zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania: "regulacja potoku Źródło Marii"

 • 3633/2003/IV/M - 2003-11-18
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/91/D/2003 dotyczącej gruntu położonego przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 3634/2003/IV/U - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na prowadzenie prac przy sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonywanych przez Wydział Urbanistyki

 • 3635/2003/IV/U - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki powyżej 30.000 EURO na wykonanie usługi w zakresie funkcji inżyniera na zadaniu" przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych przy al. Zwycięstwa"

 • 3636/2003/IV/U - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na ułożenie odcinka drogi ul. Zbożowej

 • 3637/2003/IV/U - 2003-11-18
  zatwierdzenia aneksu do umowy nr KB/474/UI/141/W/03 na wykonanie projektu budowlano wykonawczego odprowadzenia wód opadowych z osiedla Pogórze II

 • 3638/2003/IV/M - 2003-11-18
  wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. 3 Maja 16

 • 3639/2003/IV/S - 2003-11-18
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3640/2003/IV/S - 2003-11-18
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2004 r.

 • 3641/2003/IV/O - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie siatek płóciennych z nadrukiem logo wyłonionego w konkursie plastycznym pod hasłem "Logo na gdyńską eko-torbę"

 • 3642/2003/IV/P - 2003-11-18
  organizacji sesji naukowej pn: "Literatura Wybrzeża po 1980" przez Zarząd Okręgu w Gdyni Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 2 - 3 grudnia 2003 r. w sali konferencyjnej MIR w Gdyni

 • 3643/2003/IV/P - 2003-11-18
  zakupu 100 sztuk flag państwowych o wymiarach 300x80 cm do dekoracji ulicy Świętojańskiej w Gdyni

 • 3644/2003/IV/O - 2003-11-18
  zmiany zarządzenia nr 3384/03/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 października 2003 r.

 • 3645/2003/IV/O - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na zakup naklejek na pojemniki do segregacji odpadów w ramach realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"

 • 3646/2003/IV/P - 2003-11-18
  aneksu nr 1 do porozumienia nr KB/382/PB/5/W/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji

 • 3647/2003/IV/P - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę hotelową w Hotelu Nadmorskim w Gdyni dla gościa finisażu wystawy "W kręgu Schulza"

 • 3648/2003/IV/P - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup wyrobów tortowych z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego

 • 3649/2003/IV/S - 2003-11-18
  wyrażenia zgody na naprawę odzieży oraz wybór oferenta

 • 3650/2003/IV/P - 2003-11-18
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na skład, druk i kolportaż tygodnika "RATUSZ" w 2004 r. wydawanego przez UM

 • 3651/2003/IV/P - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia do kwoty 6000 EURO na wykonanie 4 sztuk flag gdyńskich z zapięciem na karabińczyki o wymiarach 150 cm x 240 cm

 • 3652/2003/IV/P - 2003-11-18
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dot. przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na przyjęcie do realizacji zadania: zapewnienie całodobowej opieki, z terenu miasta Gdyni oczekującym na umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej

 • 3653/2003/IV/P - 2003-11-18
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dot. przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na przyjęcie do realizacji zadania: prowadzenie placówki rodzinnej, dla dzieci całkowicie pozbawionych opieki rodziców, zlokalizowanej na terenie miasta Gdyni

 • 3654/2003/IV/U - 2003-11-18
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na modernizację skrzyżowania ul. Unruga z ul. Bosmańską wraz z budową sygnalizacji świetlnej i upoważnienia do podpisania umowy

 • 3655/2003/IV/U - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie trawnika na terenie rekreacyjnym przy ul. Piekarskiej na Obłużu

 • 3656/2003/IV/M - 2003-11-18
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hryniewickiego stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 3657/2003/IV/U - 2003-11-18
  zawarcia umowy na wykonanie prognoz skutków budowy obiektów handlowych o pow. sprzedażowej powyżej 2000 m2 na terenie przy skrzyżowaniu ulic Morskiej i Mireckiego na komunikację

 • 3658/2003/IV/P - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO na wykonanie kart świątecznych

 • 3659/2003/IV/S - 2003-11-18
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług introligatorskich

 • 3660/2003/IV/S - 2003-11-18
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia do 6.000 EURO na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 3661/2003/IV/U - 2003-11-18
  akceptacji projektu aneksu do umowy nr KB/36/UG/GFOŚ/2003 na jesienną zbiórkę liści na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni

 • 3662/2003/IV/P - 2003-11-18
  udzielenia zamówienia publicznego na obsługę spotkania z usługą gastronomiczną

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 18.11.2003