Z dnia 2003-10-21

 • 3322/2003/IV/S - 2003-10-21
  zamówienia usługi szkoleniowej dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Gdyni

 • 3323/2003/IV/P - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na wykonanie kalendarza na rok 2004

 • 3324/2003/IV/P - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego na realizację programu "Poznaj mnie Lepiej" w ramach konkursu "Bezpieczna Gdynia"

 • 3325/2003/IV/P - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i druk plakatów, ulotek oraz naklejek informacyjnych dla dzielnicy Redłowo i Leszczynki

 • 3326/2003/IV/O - 2003-10-21
  delegowania przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni do Rady Fundacji "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej" na IV kadencję

 • 3327/2003/IV/O - 2003-10-21
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dla wyłonienia wykonawcy programu: "ochrona środowiska i plan gospodarki odpadami dla Gdyni na lata 2003-2006"

 • 3328/2003/IV/O - 2003-10-21
  udzielenia upoważnienia dla dyrektorów szkół placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni do podpisania umów cywilno-prawnych z przewoźnikiem w sprawie organizacji przewozów uczniów niepełnosprawnych do szkół

 • 3329/2003/IV/U - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na nasadzenia drzew i krzewów na skwerze przy ul. Narcyzowej

 • 3330/2003/IV/U - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na posadzenie krzewów róż przy pomniku J. Conrada Korzeniowskiego przy al. Zjednoczenia

 • 3331/2003/IV/U - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie nasadzeń uzupełniających na skarpach wzdłuż rzeki Chylonki w Parku Kilońskim

 • 3332/2003/IV/U - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na posadzenie krzewów żywopłotowych na Placu Górnośląskim w dzielnicy Orłowo

 • 3333/2003/IV/U - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie badań próbek wód opadowych wprowadzanych do cieków lub ziemi z sieci miejskiej kanalizacji deszczowej

 • 3334/2003/IV/U - 2003-10-21
  akceptacji aneksu do umowy na utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni

 • 3335/2003/IV/U - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji: "oś Dąbrowa - ulica Serdecznikowa, Nowowiczlińska, Piołunowa, Szałwiowa

 • 3336/2003/IV/U - 2003-10-21
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/231/UI/48/W/2003 dotyczącego budowy I-go etapu ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną

 • 3337/2003/IV/U - 2003-10-21
  upoważnienia Gminy Miasta Rotterdam do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni drugiej Aktualizacji umowy nr GRD1 - 2001 - 41801 z Komisją Europejską

 • 3338/2003/IV/M - 2003-10-21
  montażu podzielników kosztów instalacji centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych przy ul. Chrzanowskiego 21 oraz wymiany osprzętu elektrycznego w budynku i na terenie posesji przy ul. Polskiej 30

 • 3339/2003/IV/M - 2003-10-21
  zwrotu kosztów wykonania instalacji c.o. byłemu najemcy lokalu użytkowego położonego przy ul. Śląskiej

 • 3340/2003/IV/M - 2003-10-21
  robót budowlanych związanych z naprawą blacharki dachowej dachu budynku użytkowanego przez Przychodnię Lekarską "Grabówek" Sp. z o.o.

 • 3341/2003/IV/M - 2003-10-21
  upoważnienia dwóch Wiceprezydentów do akceptacji oświadczenia przedłożonego przez Bank NORDEA Polska S.A. w związku z zaciągnięciem kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kilińskiego 7

 • 3342/2003/IV/M - 2003-10-21
  upoważnienia dwóch Wiceprezydentów do akceptacji oświadczenia przedłożonego przez Bank NORDEA Polska S.A. w związku z zaciągnięciem kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wójta Radtkego 43

 • 3343/2003/IV/M - 2003-10-21
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników "Port Lotniczy Gdańsk - Trójmiasto" Sp. z o.o.

 • 3344/2003/IV/M - 2003-10-21
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach

 • 3345/2003/IV/M - 2003-10-21
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chmielnej

 • 3346/2003/IV/M - 2003-10-21
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Perłowej 24

 • 3347/2003/IV/M - 2003-10-21
  ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Makuszyńskiego przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 3348/2003/IV/M - 2003-10-21
  ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 3349/2003/IV/M - 2003-10-21
  ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kurpiowskiej 37 A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 3350/2003/IV/M - 2003-10-21
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Koperkowej 1 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 3351/2003/IV/M - 2003-10-21
  ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Buraczanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 3352/2003/IV/M - 2003-10-21
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego zabudowanej garażem, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 3353/2003/IV/M - 2003-10-21
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 3354/2003/IV/M - 2003-10-21
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Promiennej

 • 3355/2003/IV/M - 2003-10-21
  zmiany umowy dzierżawy MG/47/2001 nieruchomości położonej przy ul. Porębskiego 9

 • 3356/2003/IV/M - 2003-10-21
  zmiany zarządzenia nr 3165/03/IV/M dotyczącego określenia warunków dołączenia nieruchomości położonej przy ul. Opata Hackiego 14

 • 3357/2003/IV/M - 2003-10-21
  zmiany zarządzenia nr 3097/03/IV/M dotyczącego wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłaty notarialną i sądową

 • 3358/2003/IV/M - 2003-10-21
  zmiany zarządzenia nr 2429/03/IV/M dotyczącego wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Hodowlanej

 • 3359/2003/IV/M - 2003-10-21
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni

 • 3360/2003/IV/M - 2003-10-21
  wystąpienia o decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji: "budowa obiektu administracyjno-usługowego w Gdyni przy ul. Świętojańskiej - 10 Lutego"

 • 3361/2003/IV/U - 2003-10-21
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 3.000 EURO na wykonanie zadania "Szkoła Podstawowa Nr 29 - adaptacja mieszkania na pomieszczenia dla nauki"

 • 3362/2003/IV/S - 2003-10-21
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych, odbiór oraz złomowanie starych

 • 3363/2003/IV/P - 2003-10-21
  zamówienia w trybie do 3.000 EURO na wykonanie czterech map dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

 • 3364/2003/IV/S - 2003-10-21
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 3365/2003/IV/P - 2003-10-21
  zakupu wojskowych map topograficznych

 • 3366/2003/IV/P - 2003-10-21
  zakupu sprzętu ratowniczego

 • 3367/2003/IV/P - 2003-10-21
  zakupu sprzętu na zabezpieczenie akcji ratowniczych

 • 3368/2003/IV/P - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na dekorację ul. Świętojańskiej

 • 3369/2003/IV/M - 2003-10-21
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adm. J. Unruga - ul. Robotniczej

 • 3370/2003/IV/M - 2003-10-21
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej

 • 3371/2003/IV/M - 2003-10-21
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adm. J. Unruga

 • 3372/2003/IV/P - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia do 6.000 EURO na publikację reklamy pod nazwą "Leksykon gmin województwa pomorskiego"

 • 3373/2003/IV/P - 2003-10-21
  akceptacji umowy patronackiej z wydawcą miesięcznika FOTO

 • 3374/2003/IV/S - 2003-10-21
  przedłużenia terminu wykonania umowy dotyczącej usunięcia awarii urządzeń wentylacyjnych w piwnicy budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 3375/2003/IV/P - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na skład i druk biuletynu informacyjnego Rady Dzielnicy Cisowa

 • 3376/2003/IV/P - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na skład i druk ankiety "komunikacja z mieszkańcami - Rady Dzielnicy Cisowa"

 • 3377/2003/IV/M - 2003-10-21
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Bp. Dominika

 • 3378/2003/IV/M - 2003-10-21
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na publikację ogłoszenia zawierającego sprostowanie ogłoszenia o podziale geodezyjnym nieruchomości położonej przy ul. Leszczynki

 • 3379/2003/IV/M - 2003-10-21
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 16

 • 3380/2003/IV/M - 2003-10-21
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie adaptacji parteru budynku przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 3381/2003/IV/U - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w ul. Świętojańskiej - etap II B

 • 3382/2003/IV/U - 2003-10-21
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania "przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 9 dla niepełnosprawnych"

 • 3383/2003/IV/P - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EURO na organizację nagłośnienia uroczystości otwarcia zmodernizowanego odcinka ul. Świętojańskiej

 • 3384/2003/IV/O - 2003-10-21
  ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację długoterminowych zadań własnych gminy

 • 3385/2003/IV/S - 2003-10-21
  wyrażenia zgody na instalację nowych stanowisk dla Nemo Q w Sali Obsługi Mieszkańców

 • 3386/2003/IV/P - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup kaset wideo do celów Telewizji Zamkniętej Obiektów (CCTV)

 • 3387/2003/IV/P - 2003-10-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000EURO na wykonanie pamiątkowej kostki brukowej na ul. Świętojańskiej

 • 3388/2003/IV/P - 2003-10-21
  zmiany treści umowy nr KB/68/OZ/19/W/2003 na realizację zadania "Usprawnienie pomocy osobom niepełnosprawnym - zajęcia warsztatowe połączone z terapią rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej"

 • 3389/2003/IV/P - 2003-10-21
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 3390/2003/IV/M - 2003-10-21
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia trójstronnego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, "Żeglugą Gdańską" i Tornado Sp. z o.o.

 • 3391/2003/IV/M - 2003-10-21
  zmiany po stronie najemcy w umowie najmu lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 5-7

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.10.2003