Z dnia 2003-09-30

 • 3124/2003/IV/P - 2003-09-30
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łowickiej 51

 • 3125/2003/IV/P - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000EURO na zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Wyborczej "Komunikaty" dotyczącego zadania: skład, druk i kolportaż tygodnika "Ratusz"

 • 3126/2003/IV/P - 2003-09-30
  akceptacji treści aneksu do umowy RP/14/RPR/14/D/02 o ekspozycje reklamy przy al. Zwycięstwa

 • 3127/2003/IV/K - 2003-09-30
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2003

 • 3128/2003/IV/K - 2003-09-30
  zmiany zarządzenia nr 556/03/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2003 r

 • 3129/2003/IV/K - 2003-09-30
  zmiany zarządzenia nr 557/03/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2003 r.

 • 3130/2003/IV/K - 2003-09-30
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3131/2003/IV/U - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej

 • 3132/2003/V/U - 2003-09-30
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/419/UI/126/W/2003 na wykonanie wydzielenia rzeki Chylonki i istniejącego odcinka ul. Janka Wiśniewskiego

 • 3133/2003/IV/U - 2003-09-30
  zatwierdzenia aneksu nr 1 do umowy nr KB/SOO/UI/146/W/2002 na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ul. Powstania Wielkopolskiego

 • 3134/2003/IV/U - 2003-09-30
  zatwierdzenia aneksu nr 1 do umowy na wykonanie projektu nowych nasadzeń w dzielnicach Orłowo i Redłowo

 • 3135/2003/IV/U - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Druskiennickiej

 • 3136/2003/IV/R - 2003-09-30
  powołania komisji oceny projektu budowlanego inwestycji

 • 3137/2003/IV/S - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na naprawę tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy Cisowa

 • 3138/2003/IV/O - 2003-09-30
  zakupu sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w związku z jubileuszem 40-lecia

 • 3139/2003/IV/O - 2003-09-30
  powołania komisji do przeprowadzenia w trybie zamówienia publicznego wyboru lekarza biegłego orzekającego w podmiocie uzależnienia od alkoholu

 • 3140/2003/IV/O - 2003-09-30
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania o cenę na wybór lekarza biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • 3141/2003/IV/S - 2003-09-30
  wykonania projektu instalacji zasilania elektronicznego zespołów komputerowych w budynku Urzędu Miasta Gdyni.

 • 3142/2003/IV/S - 2003-09-30
  wyrażenia zgody na naprawę samochodów służbowych Straży Miejskiej

 • 3143/2003/IV/M - 2003-09-30
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańaskiej 141-145 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 3144/2003/IV/M - 2003-09-30
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów 62-66 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 3145/2003/IV/M - 2003-09-30
  umorzenia zaległości w opłatach czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Traugutta 2

 • 3146/2003/IV/M - 2003-09-30
  wyrażenia zgody na ratalną spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Starowiejskiej 36-38 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

 • 3147/2003/IV/M - 3154/2003/IV/M - 2003-09-30
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 3155/2003/IV/M - 2003-09-30
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na dobudowę szybu i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez NZOZ Przychodnię Lekarską "Działki Leśne" Sp. z o.o.

 • 3156/2003/IV/M - 2003-09-30
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wymianę stolarki okiennej w budynku użytkowanym przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

 • 3157/2003/IV/M - 2003-09-30
  zlikwidowania awarii instalacji wodociągowej w piwnicach budynku przy ul. Świętojańskiej 5/7

 • 3158/2003/IV/M - 2003-09-30
  naprawy oświetlenia placu między ulicami Reja i Orzeszkowej

 • 3159/2003/IV/M - 2003-09-30
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 15-17

 • 3160/2003/IV/M - 2003-09-30
  umorzenia naliczonych odsetek za zwłokę w płatności należności na rzecz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 • 3161/2003/IV/M - 2003-09-30
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 3162/2003/IV/M - 2003-09-30
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni oraz druk barwnej części materiałów przetargowych

 • 3163/2003/IV/M - 2003-09-30
  wydzierżawienia lokalu nr 21 na II piętrze w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 3164/2003/IV/M - 2003-09-30
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej

 • 3165/2003/IV/M - 2003-09-30
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Opata Hackiego 14

 • 3166/2003/IV/U - 2003-09-30
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr KB/194/UI/32/W/2003 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla obszaru Gdynia Zachód

 • 3167/2003/IV/U - 2003-09-30
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr KB/309/UI/73/W/2003 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego wzdłuż torów PKP do siedziby formy "Kombet"

 • 3168/2003/IV/P - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie taśm na szyję z logo "Gdynia moje miasto" oraz adresem gdyńskiej strony internetowej www.gdynia.pl.

 • 3169/2003/IV/P - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na zakup i montaż masztu z włókna szklanego usytuowanego na wysokości przystanku SKM Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 3170/2003/IV/M - 2003-09-30
  rozwiązania umowy dzierżawy nr MG/157/97 przedmiotem której jest grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni położony przy al. Zjednoczenia

 • 3171/2003/IV/M - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na opracowanie projektu zamiennego drogowego łącznika ul. Druskiennickiej z ul. Orańską i Lidzką

 • 3172/2003/IV/U - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych budowy ul. Dembińskiego

 • 3173/2003/IV/U - 2003-09-30
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na modernizację skrzyżowania ul. Unruga z ul. Bosmańską wraz z budową sygnalizacji świetlnej

 • 3174/2003/IV/U - 2003-09-30
  zmiany zarządzenia nr 2982/02/IV/U dotyczącego przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie remontu przejścia podziemnego pod torami PKP w ciągu ulicy Żwirki i Wigury.

 • 3175/2003/IV/U - 2003-09-30
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla zadania: "modernizacja skrzyżowania ul. Unruga z ul. Bosmańską wraz z budową sygnalizacji świetlnej"

 • 3176/2003/IV/O - 2003-09-30
  ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego

 • 3177/2003/IV/P - 2003-09-30
  wszczęcia postępowania egzekucyjnego realizacji wierzytelności Gminy Miasta Gdyni zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego

 • 3178/2003/IV/U - 2003-09-30
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: " przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 9 dla niepełnosprawnych"

 • 3179/2003/IV/U - 2003-09-30
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania : "Szkoła Podstawowa Nr 29 - adaptacja mieszkania na pomieszczenia do nauki"

 • 3180/2003/IV/U - 2003-09-30
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "regulacja potoku Źródło Marii od Torów PKP do ujścia do rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec"

 • 3181/2003/IV/U - 2003-09-30
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: "Szkoła Podstawowa Nr 29 - adaptacja mieszkania na pomieszczenia do nauki"

 • 3182/2003/IV/U - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "budowa kompleksu boisk w Gdyni"

 • 3183/2003/IV/O - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na produkcję filmu dokumentalnego pt. "Lech Wałęsa - bilans dwóch dekad"

 • 3184/2003/IV/R - 2003-09-30
  podpisania porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie przekazania pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "Stworzenie Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości"

 • 3185/2003/IV/R - 2003-09-30
  podpisania porozumienia z pomorskim Urzędem Wojewódzkim, o dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji zadania "Stworzenie Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości"

 • 3186/2003/IV/P - 2003-09-30
  akceptacji i ogłoszenia treści Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "The Cutty Sark Tall ShipShips’ Races Gdynia 2003":

 • 3187/2003/IV/S - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie usługi odkażanie akt w komorze próżniowej w Archiwum Państwowym

 • 3188/2003/IV/U - 2003-09-30
  udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego wykonania zadania : "Szkoła Podstawowa Nr 29 - adaptacja pomieszczeń do nauki"

 • 3189/2003/IV/U - 2003-09-30
  udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego wykonania zadania: "Przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 9 dla niepełnosprawnych"

 • 3190/2003/IV/S - 2003-09-30
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni.

 • 3191/2003/IV/U - 2003-09-30
  powołania komisji w celu przygotowania zamówienia publicznego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Nowogrodzkiej

 • 3192/2003/IV/U - 2003-09-30
  wystąpienie o decyzję o pozwolenie na budowę świetlnej na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Nowogrodzkiej

 • 3193/2003/IV/M - 2003-09-30
  użyczenia nieruchomości położonej na Skwerze Kościuszki

 • 3194/2003/IV/M - 2003-09-30
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Unruga i ul. Robotniczej

 • 3195/2003/IV/M - 2003-09-30
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Unruga

 • 3196/2003/IV/U - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na montaż 4 sztuk ławek oraz 1 sztuki barierki na terenie rekreacyjnym w Chwarznie

 • 3197/2003/IV/U - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie naprawy schodów stanowiących umocowanie skarpy rzeki Chylonki w Parku Kilońskim

 • 3198/2003/IV/U - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie dodatkowego zakresu robót dotyczących oczyszczania chodnika wzdłuż ul. Chwarznieńskiej

 • 3199/2003/IV/U - 2003-09-30
  odstąpienie od umowy nr KB/154/UG/18/W/2003

 • 3200/2003/IV/U - 2003-09-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zakup i dostawę ławek oraz barierek na terenie rekreacyjnym w Chwarznie

 • 3201/2003/IV/U - 2003-09-30
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Cmentarz komunalny w Pierwoszynie"

 • 3202/2003/IV/U - 2003-09-30
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: "przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 9 dla niepełnosprawnych":

 • 3203/2003/IV/S - 2003-09-30
  upoważnienia Hanny Szóstakowskiej - zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni

 • 3204/2003/IV/S - 2003-09-30
  upoważnienia Hanny Szóstakowskiej - zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 3205/2003/IV/S - 2003-09-30
  upoważnienia Hanny Szóstakowskiej - zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 3206/2003/IV/S - 2003-09-30
  upoważnienia Hanny Szóstakowskiej - zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 3207/2003/IV/S - 2003-09-30
  upoważnienia Elżbiety Wiłuckiej-Psyty - zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 3208/2003/IV/S - 2003-09-30
  upoważnienia Elżbiety Wiłuckiej-Psyty - zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 3209/2003/IV/P - 2003-09-30
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 30.09.2003