Z dnia 2003-09-23

 • 3062/2003/IV/P - 2003-09-23
  organizacji z inicjatywy Rady dzielnicy Gdynia Karwiny imprezy pn. "Festyn Rodzinny - Karwiny jesień 2003"

 • 3063/2003/IV/K - 2003-09-23
  przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego w zakresie budynków i obiektów pomocniczych obsługujących te budynki, a zarządzanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • 3064/2003/IV/K - 2003-09-23
  przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego w zakresie dróg publicznych i obiektów inżynierskich zarządzanych przez Wydział Dróg i Komunikacji

 • 3065/2003/IV/K - 2003-09-23
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 3066/2003/IV/U - 2003-09-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na obsadzenie cebulkami narcyzów kwietników na Skwerze Kościuszki i Plymouth

 • 3067/2003/IV/U - 2003-09-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Bławatnej i Nowogrodzkiej

 • 3068/2003/IV/U - 2003-09-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zagospodarowanie terenu zieleni u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Warszawskiej

 • 3069/2003/IV/U - 2003-09-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Druskiennickiej

 • 3070/2003/IV/U - 2003-09-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zagospodarowanie terenu zieleni jako placu zabaw przy ul. Druskiennickiej

 • 3071/2003/IV/O - 2003-09-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na realizację zadania: "tablice edukacyjne na potrzeby prowadzenia w gdyńskich szkołach działań z zakresu profilaktyki uzależnień"

 • 3072/2003/IV/P - 2003-09-23
  zakupu centrali przenośnej na wyposażenie awaryjnego ruchomego centrum kierowania

 • 3073/2003/IV/S - 2003-09-23
  wyrażenia zgody na zakup usługi - naprawa rolet

 • 3074/2003/IV/M - 2003-09-23
  przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

 • 3075/2003/IV/M - 2003-09-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Brzechwy przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 3076/2003/IV/M - 2003-09-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Brzechwy przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 3077/2003/IV/M - 2003-09-23
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę wpisu do księgi wieczystej

 • 3078/2003/IV/P - 2003-09-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy "Wieczór Skandynawski"

 • 3079/2003/IV/P - 2003-09-23
  zmiany zarządzenia nr 2907/03/IV/U dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.09.2003