Z dnia 2003-09-09

 • 2914/2003/IV/M - 2003-09-09
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę wniosków o wpis do księgi wieczystej

 • 2915/2003/IV/M - 2003-09-09
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Placu Dworcowym w Gdyni Chyloni


 • 2916/2003/IV/M - 2003-09-09
  użyczenia nieruchomości zabudowanej Muszlą Koncertową położonej przy Placu Grunwaldzkim

 • 2917/2003/IV/P - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk folderu gospodarczego "Gdynia jest lepsza .... tu się robi biznes"

 • 2918/2003/IV/P - 2003-09-09
  akceptacji treści umowy RP/19/RPR/16/D/03 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 2919/2003/IV/U - 2003-09-09
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni

 • 2920/2003/IV/U - 2003-09-09
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack - Osada Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej

 • 2921/2003/IV/U - 2003-09-09
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie okresowej kontroli obiektów inżynierskich na terenie Gdyni

 • 2922/2003/IV/U - 2003-09-09
  powołania komisji w celu przygotowania zamówienia publicznego na remont przejścia podziemnego pod torami PKP w ciągu ul. Żwirki i Wigury

 • 2923/2003/IV/U - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania: "budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Krykulec w Gdyni"

 • 2924/2003/IV/U - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie podkładu geodezyjnego w wersji elektronicznej w celu dostosowania projektu budowlano-wykonawczego kolektora sanitarnego z Pustek Cisowskich

 • 2925/2003/IV/U - 2003-09-09
  zmiany zarządzenia nr 1766/03/IV/U dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pierwoszynie"

 • 2926/2003/IV/K - 2003-09-09
  spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych

 • 2927/2003/IV/O - 2003-09-09
  umorzenia zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 12

 • 2928/2003/IV/O - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na realizację zadania: organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Oksywie

 • 2929/2003/IV/O - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na realizację zadania: organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Grabówek

 • 2930/2003/IV/O - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na realizację zadania: organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Chylonia, Pustki Cisowskie

 • 2931/2003/IV/O - 2003-09-09
  zmiany zarządzenia nr 2559/03/IV/O w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3000 EURO na realizację zadania: wydruk ulotek dotyczących kampanii społecznej "Młodość bez procentów"

 • 2932/2003/IV/O - 2003-09-09
  zmiany zarządzenia nr 2665/03/IV/O w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizacje zadania organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Babie Doły

 • 2933/2003/IV/S - 2003-09-09
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 2934/2003/IV/S - 2003-09-09
  wyrażenia zgody na zakup odkurzacza wraz z częściami zamiennymi

 • 2935/2003/IV/M - 2003-09-09
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na budowę pochylni i dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez Przychodnię Lekarską Obłuże II

 • 2936/2003/IV/M - 2003-09-09
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na placu targowym ( boks nr 250)

 • 2937/2003/IV/M - 2003-09-09
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Spółdzielczej

 • 2938/2003/IV/M - 2003-09-09
  wydzierżawienia lokalu nr 17 na II piętrze w budynku biurowym położonym przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 2939/2003/IV/M - 2003-09-09
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 2940/2003/IV/M - 2003-09-09
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 2941/2003/IV/M - 2003-09-09
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 2942/2003/IV/M - 2003-09-09
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 2943/2003/IV/M - 2003-09-09
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 2944/2003/IV/M - 2003-09-09
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na dobudowę szybu i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do budynku użytkowanego przez NZOZ Przychodnię Lekarską "Działki Leśne"

 • 2945/2003/IV/M - 2003-09-09
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wymianę stolarki okiennej w budynku użytkowanym przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego

 • 2946/2003/IV/M - 2003-09-09
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na budowę pochylni i dźwigu użytkowanego przez Przychodnię Lekarską "Obłuże II"

 • 2947/2003/IV/S - 2003-09-09
  wyrażenia zgody na zakup paliwa i oleju dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 2948/2003/IV/P - 2003-09-09
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 2949/2003/IV/S - 2003-09-09
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 2950/2003/IV/M - 2003-09-09
  dopłaty na rzecz "Trobus" Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w likwidacji

 • 2951/2003/IV/O - 2003-09-09
  akceptacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 30.000 EURO na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w biurze w ramach programu "Urząd przyjazny środowisku"

 • 2952/2003/IV/O - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 3.000 EURO na obsługę akcji "Sprzątanie Świata 2003"

 • 2953/2003/IV/S - 2003-09-09
  udzielenia zamóweinia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup klimatyzatora

 • 2954/2003/IV/K - 2003-09-09
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 2955/2003/IV/P - 2003-09-09
  akceptacji treści umowy pomiędzy gminą Gdynia i Bankiem Handlowym w Warszawie dotyczącej współpracy przy organizacji imprez towarzyszących 28. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 • 2956/2003/IV/M - 2003-09-09
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

 • 2957/2003/IV/P - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wklejenie grafiki na transparentach reklamowych

 • 2958/2003/IV/U - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie opinii dotyczącej wpływu oddziaływania akustycznego lotniska w Babich Dołach na możliwość zagospodarowania przestrzennego terenów w granicach administracyjnych miasta Gdyni

 • 2959/2003/IV/U - 2003-09-09
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr SK/1433/RU/46 - W/02 dotyczącej wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo rejon al. Zwycięstwa i ul. Świętojańskiej

 • 2960/2003/IV/S - 2003-09-09
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 2961/2003/IV/S - 2003-09-09
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 2962/2003/IV/M - 2003-09-09
  zbycia akcji Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna

 • 2963/2003/IV/P - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk ulotki "Pomorskie Miasteczko Zawodów"

 • 2964/2003/IV/P - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na montaż i demontaż bramy reklamowej

 • 2965/2003/IV/P - 2003-09-09
  uczestnictwa Gminy Miasta Gdyni w realizacji albumu "Real Estate Market in Poland"

 • 2966/2003/IV/P - 2003-09-09
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na skład, druk i kolportaż tygodnika "Ratusz"

 • 2967/2003/IV/M - 2003-09-09
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni oraz druk barwnej części materiałów przetargowych

 • 2968/2003/IV/P - 2003-09-09
  dofinansowania wydania katalogu wystawy fotograficznej pt. "Pielgrzym nadziei"

 • 2969/2003/IV/M - 2003-09-09
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie remontu połaci dachowej w budynku Miejskiego Klubu Żeglarskiego "ARKA"

 • 2970/2003/IV/M - 2003-09-09
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na roboty budowlane związane z instalacją dźwigu osobowego w budynku użytkowanym przez NZOZ Przychodnię Lekarską "Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o.

 • 2971/2003/IV/P - 2003-09-09
  przyjęcia wykazu i preliminarza współuczestnictwa Gminy Miasta Gdyni w organizacji XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 2972/2003/IV/P - 2003-09-09
  powołania rzecznika dyscyplinarnego

 • 2973/2003/IV/U - 2003-09-09
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę oświetlenia odcinków ulicy Powstania Wielkopolskiego w Gdyni

 • 2974/2003/IV/R - 2003-09-09
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy o zamówienie publiczne nr KB/195/UI/33/W/2003 z dnia 15.05.2003 r. o wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "przebudowy i rozbudowy istniejących hal garażowych w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96-98 na Pomorski Park Technologiczny

 • 2975/2003/IV/R - 2003-09-09
  organizacji III międzynarodowej konferencji partnerów projektu SebTrans-Link w dniach 9 - 11 września 2003 r.

 • 2976/2003/IV/S - 2003-09-09
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług introligatorskich

 • 2977/2003/IV/U - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na umocnienie i obsadzenie skarpy przy ul. Krasickiego w dzielnicy Kamienna Góra

 • 2978/2003/IV/U - 2003-09-09
  akceptacji aneksu nr 1/2003 dotyczącego zmian treści umowy nr KB/360/UI/94/W/2003 z dnia 08.08.2003 na wykonanie zadania "Droga Różowa etap III faza 1 c - wiadukty w ul. Stryjskiej w Gdyni

 • 2979/2003/IV/U - 2003-09-09
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "budowa hali sportowo-widowiskowej w Gdyni"

 • 2980/2003/IV/U - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych jako zaleceń z odbioru końcowego inwestycji pn. "budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Gdyni"

 • 2981/2003/IV/M - 2003-09-09
  określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej

 • 2982/2003/IV/U - 2003-09-09
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na remont przejścia podziemnego pod torami PKP w ciągu ul. Żwirki i Wigury

 • 2983/2003/IV/U - 2003-09-09
  powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Cechowej na odcinku od ul. Bednarskiej do ul. Robotniczej

 • 2984/2003/IV/U - 2003-09-09
  powołania komisji w celu przygotowania zamówienia publicznego na modernizację skrzyżowania ul. Unruga z ul. Bosmańską wraz z budową sygnalizacji

 • 2985/2003/IV/S - 2003-09-09
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup wykładziny podłogowej oraz akcesoriów do wykładziny

 • 2986/2003/IV/S - 2003-09-09
  zmiany treści zarządzenia nr 2680/03/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 sierpnia 2003 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na publikację w prasie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

 • 2987/2003/IV/U - 2003-09-09
  udzielenia zamówienia o wartości do 3.000 EURO na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Remont i modernizacja wylotu oraz koryta Potoku Przemysłowego przy ul. Racławickiej"

 • 2988/2003/IV/S - 2003-09-09
  zakupu usług szkoleniowych dla radnych Rady Miasta Gdyni

 • 2989/2003/IV/U - 2003-09-09
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: "kanalizacja deszczowa w ul. Łowickiej i ul. Małopolskiej w Gdyni" realizowanego na zasadach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 2990/2003/IV/U - 2003-09-09
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wybór wykonawcy zadania: "kanalizacja deszczowa w ul. Łowickiej i ul. Małopolskiej w Gdyni realizowanego na zasadach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 2991/2003/IV/M - 2003-09-09
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Krzemowej i Starochwaszczyńskiej

 • 2992/2003/IV/P - 2003-09-09
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 2993/2003/IV/P - 2003-09-09
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 09.09.2003