Z dnia 2003-09-05

  • 2913/2003/IV/M - 2003-09-05
    zatwierdzenia projektu umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy PKP S.A. a Gminą Miasta Gdyni oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.09.2003