Z dnia 2003-09-02

 • 2837/2003/IV/K - 2003-09-02
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 2838/2003/IV/U - 2003-09-02
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej

 • 2839/2003/IV/U - 2003-09-02
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kamienna Góra

 • 2840/2003/IV/U - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie opisu taksacyjnego lasów przeznaczanych na cele nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej

 • 2841/2003/IV/U - 2003-09-02
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie oznakowania ulic na terenie Gdyni

 • 2842/2003/IV/U - 2003-09-02
  udzielenia zamówień publicznych do 3000 EURO dot. umocnienia skarpy przy ul. Chwaszczyńskiej oraz umocnienia skarpy w Parku Kilońskim

 • 2843/2003/IV/U - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej punktu poboru wody na Skwerze ks. Mowińskiego

 • 2844/2003/IV/U - 2003-09-02
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na wykonanie zadania "remont i modernizacja wylotu oraz koryta potoku przemysłowego przy ul. Racławickiej w Gdyni"

 • 2845/2003/IV/U - 2003-09-02
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO na wykonanie zadania "wykonanie ciągów pieszych na skwerze przy ul. Narcyzowej"

 • 2846/2003/IV/U - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3000 EURO na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących wydzielenie geodezyjne działki przewidzianej pod drogę eksploatacyjną przy potoku Demptowskim

 • 2847/2003/IV/U - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie nasadzeń zieleni w V LO w Gdyni przy ul. Dickmana 14

 • 2848/2003/IV/U - 2003-09-02
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "budowa hali sportowo-widowiskowej w Gdyni"

 • 2849/2003/IV/U - 2003-09-02
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na wykonanie zadania "ułożenie nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie chodników w ulicach: Serdecznikowa, Nowowiczlińska, Piołunowa i Szałwiowa w os. Dąbrowa"

 • 2850/2003/IV/O - 2003-09-02
  wykonania grawerowanych dyplomów dla dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych odchodzących na emeryturę

 • 2851/2003/IV/O - 2003-09-02
  powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2003 r. dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia

 • 2852/2003/IV/R - 2003-09-02
  akceptacji treści umów między Gminą Miasta Gdyni a firmą INTERACTIONS LTD z Irlandii oraz firmą ATAC z Włoch dot. współpracy przy organizacji warsztatów w projekcie TELLUS

 • 2853/2003/IV/O - 2003-09-02
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy z Automobilklub Morski w Gdyni na realizację zadania "V Konkurs Ratownictwa Drogowego o tytuł Najlepszego Ratownika Drogowego Województwa Pomorskiego w 2003 roku - Finał."

 • 2854/2003/IV/O - 2003-09-02
  akceptacji aneksu do umowy ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych na realizację zadania "Organizowanie wycieczek dla osób z dużą dysfunkcją ruchu."

 • 2855/2003/IV/S - 2003-09-02
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 2856/2003/IV/S - 2003-09-02
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 2857/2003/IV/S - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na zakup rocznej licencji (przedłużenie) oprogramowania Oracle Database Standard Edition

 • 2858/2003/IV/M - 2003-09-02
  akceptacji planowanych zakupów inwestycyjnych przez zakład budżetowy - Administrację Budynków Komunalnych Nr 5

 • 2859/2003/IV/M - 2003-09-02
  akceptacji planowanych zakupów inwestycyjnych przez zakład budżetowy - Administrację Budynków Komunalnych Nr 3

 • 2860/2003/IV/M - 2003-09-02
  rozbiórki szaletu gminnego zlokalizowanego przy ul. Harcerskiej w Gdyni

 • 2861/2003/IV/O - 2003-09-02
  zmiany zarządzenia nr 1455/03/IV/O dotyczącego zgody na dofinansowanie zadania "Wystawki - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w okresie wiosenno jesiennym"

 • 2862/2003/IV/M - 2003-09-02
  odprowadzenia wód opadowych z budynku gospodarczego przylegającego do budynku przy ul. Warszawskiej 47 do studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej znajdującej się na wjeździe na podwórze

 • 2863/2003/IV/M - 2003-09-02
  przyłączenia budynków mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 176, 176a, 176c, 176d do sieci wodociągowej i sanitarnej oraz ustawienia kontenerów spełniających funkcje pomieszczeń gospodarczych

 • 2864/2003/IV/M - 2003-09-02
  wymiany rozdzielaczy oraz usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody na odcinku pomiędzy szkołą a budynkiem mieszkalnym - gminnym przy ul. Partyzantów 26

 • 2865/2003/IV/M - 2003-09-02
  wyrażenia stanowiska Gminy Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szafranowej 12

 • 2866/2003/IV/M - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na naprawę płyty głównej odbiornika stacji referencyjnej GPS oraz testowanie i kalibrację odbiornika

 • 2867/2003/IV/M - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie laminacji kart 2 ksiąg parcel katastralnych

 • 2868/2003/IV/M - 2003-09-02
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia położonego przy ul. Powstania Wielkopolskiego 109


 • 2869/2003/IV/M - 2003-09-02
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Wielkopolskiej róg Racławickiej

 • 2870/2003/IV/M - 2003-09-02
  uchylenia zarządzenia nr 2164/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej oraz ustalenia wykazu j.w.

 • 2871/2003/IV/M - 2003-09-02
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO i upoważnienia do podpisania umowy

 • 2872/2003/IV/M - 2003-09-02
  zmiany zarządzenia nr 2575/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Bosmańskiej 50

 • 2873/2003/IV/M - 2003-09-02
  zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 217

 • 2874/2003/IV/M - 2003-09-02
  wyrażenia zgody na ratalną spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 27-31

 • 2875/2003/IV/M - 2003-09-02
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 2876/2003/IV/M - 2003-09-02
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 2877/2003/IV/M - 2003-09-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu

 • 2878/2003/IV/M - 2003-09-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu

 • 2879/2003/IV/P - 2003-09-02
  wyrażenia zgody na przyjęcie treści umowy z Towarzystwem Urbanistów Polskich dotyczącej promocji miasta Gdyni podczas kongresu urbanistycznego "Miasto wspólne dobro i zbiorowy obowiązek"

 • 2880/2003/IV/P - 2003-09-02
  wyrażenia zgody na zgłoszenie programu edukacji i informacji ekologicznej "Gdynia miastem sprzyjającym środowisku"

 • 2881/2003/IV/P - 2003-09-02
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 EURO na realizację XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 • 2882/2003/IV/O - 2003-09-02
  przyznania premii za II kwartał 2003 r. dla Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • 2883/2003/IV/O - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania: organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Śródmieście

 • 2884/2003/IV/O - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania: organizacja imprezy propagującej rekreację bez alkoholu "W Gdyni bez promili" na rzecz Rady Dzielnicy Obłuże

 • 2885/2003/IV/P - 2003-09-02
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Obłuże festynu rodzinnego pn. "Pożegnanie lata"

 • 2886/2003/IV/P - 2003-09-02
  przekazania środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 2887/2003/IV/U - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na kompleksowe oczyszczanie pasa chodnika przy ul. Chwarznieńskiej

 • 2888/2003/IV/U - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z Witomina i z Chwarzna do rzeki Kaczej

 • 2889/2003/IV/U - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie poręczy wzdłuż schodów przy ul. Halickiej

 • 2890/2003/IV/M - 2003-09-02
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowie pawilonów gastronomicznych położonych przy Bulwarze Nadmorskim

 • 2891/2003/IV/M - 2003-09-02
  wyboru wykonawcy projektu budowlano wykonawczego na adaptację pomieszczeń parteru budynku przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 2892/2003/IV/U - 2003-09-02
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/243/UI/51/W/03 dotyczącej realizacji inwestycji "Trasa Kwiatkowskiego - odwodnienie terenów kolejowych zalewanych przez wody deszczowe z ul. Morskiej"

 • 2893/2003/IV/U - 2003-09-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na o pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: ułożenie nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie chodników w ul. Serdecznikowej, Nowowiczlińskiej, Piołunowej i Szałwiowej.

 • 2894/2003/IV/U - 2003-09-02
  udzielenie zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenie w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania: "budowa drogi i chodnika do zespołu budynków mieszkalnych w rejonie ulic Zielonej w Gdyni"

 • 2895/2003/IV/U - 2003-09-02
  akceptacji treści umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zadania : "przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA przeznaczonego na Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni"

 • 2896/2003/IV/U - 2003-09-02
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: "budowa drogi i chodnika do zespołu budynków mieszkalnych w rejonie ulic Zielonej w Gdyni"

 • 2897/2003/IV/U - 2003-09-02
  wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: "oświetlenie ulicy Zielonej"

 • 2898/2003/IV/U - 2003-09-02
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "budowa drogi i chodnika do zespołu budynków mieszkalnych w rejonie ulic Zielonej w Gdyni"

 • 2899/2003/IV/U - 2003-09-02
  zmiany zarządzenia nr 1795/03/IV dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na odprowadzenie wód opadowych z osiedla Pogórze II

 • 2900/2003/IV/U - 2003-09-02
  zatwierdzenie wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlano wykonawczego na odprowadzenie wód opadowych z osiedla Pogórze II

 • 2901/2003/IV/P - 2003-09-02
  udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i emisję informacyjnych audycji radiowych o tematyce prewencyjnej, dotyczącej akcji "Trójmiasto bez zagrożeń"

 • 2902/2003/IV/P - 2003-09-02
  udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski dokumentu "ISAF YOUTH SAILING CHAMPIONSHIP MANUAL"

 • 2903/2003/IV/P - 2003-09-02
  udzielenie zamówienia publicznego na realizację wystawy "W kręgu Schulza"

 • 2904/2003/IV/M - 2003-09-02
  upoważnienia do podpisania umowy między Skarbem Państwa a Gminą Miasta Gdyni

 • 2905/2003/IV/P - 2003-09-02
  udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na czyszczenie dwóch balonów ekspozycyjnych z logo "Gdynia moje miasto"

 • 2906/2003/IV/P - 2003-09-02
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "skład, druk i kolportaż tygodnika "Ratusz"

 • 2907/2003/IV/U - 2003-09-02
  powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej

 • 2908/2003/IV/U - 2003-09-02
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Chwarzno w Gdyni rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej

 • 2909/2003/IV/M - 2003-09-02
  zmiany zarządzenia nr 2251/03/IV/M dotyczącego określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - "Droga Różowa"

 • 2910/2003/IV/M - 2003-09-02
  akceptacji treści umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Casinos Poland Sp. z o.o. dotyczącej sponsorowania imprezy towarzyszącej XXVIII FPFF

 • 2911/2003/IV/S - 2003-09-02
  wyrażenia zgody na przeprowadzenie legalizacji gaśnic, aparatów oddechowych oraz dokonanie przeglądu technicznego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • 2912/2003/IV/M - 2003-09-02
  upoważnienia do podpisania umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Janka Wiśniewskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.09.2003