Z dnia 2003-08-26

 • 2784/2003/IV/P - 2003-08-26
  zmiany zarządzenia nr 2594/03/IV/S w sprawie sfinansowania udziału 2 pracowników Urzędu w konferencji "Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych"

 • 2786/2003/IV/S - 2003-08-26
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu

 • 2787/2003/IV/S - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń dot. przeprowadzenia na terenie Gdyni rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1985 r.

 • 2788/2003/IV/P - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO na renowację nośnika reklamowego oraz montaż i demontaż grafiki na ww. nośniku zlokalizowanym przy stacji kolejowej SKM Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 2789/2003/IV/P - 2003-08-26
  zakupienia materiału zdjęciowego dokumentującego gdyńskie imprezy z kalendarza imprez miejskich 2003 w trybie zamówienia publicznego do kwoty 3000 EURO

 • 2790/2003/IV/P - 2003-08-26
  podpisania aneksu do umowy nr SK/1070/RP/111-w/2003 z dnia 30.06.2003 r.

 • 2791/2003/IV/K - 2003-08-26
  szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Gdyni na 2004 rok.

 • 2792/2003/IV/U - 2003-08-26
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka.

 • 2793/2003/IV/U - 2003-08-26
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże, rejon Starego Obłuża

 • 2794/2003/IV/U - 2003-08-26
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmii zadania "regulacja potoku Źródło Marii od torów PKP do ujścia do rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec w Gdyni".

 • 2795/2003/IV/O - 2003-08-26
  wyrażenia zgody na wykonanie badań jakości wody Potoku Kolibkowskiego w trybie zamówienia publicznego do 3 000 EURO.

 • 2796/2003/IV/S - 2003-08-26
  lokalu dla Rady Dzielnicy Śródmieście

 • 2797/2003/IV/S - 2003-08-26
  lokalu dla Rady Dzielnicy Leszczynki

 • 2798/2003/IV/S - 2003-08-26
  lokalu dla Rady Dzielnicy Karwiny.

 • 2799/2003/IV/S - 2003-08-26
  lokalu dla Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

 • 2800/2003/IV/R - 2003-08-26
  organizacji międzynarodowych warsztatów w Gdyni poświęconych zintegrowanemu planowaniu oraz spotkań wewnętrznych w ramach projektu TELLUS w dniach 24, 25, 26 września 2003 r.

 • 2801/2003/IV/R - 2003-08-26
  zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Gdańskim na rzecz utworzenia Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego w Gdyni Kolibkach

 • 2802/2003/IV/R - 2003-08-26
  zmiany składu Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 • 2803/2003/IV/M - 2003-08-26
  wymiany okien w lokalach socjalnych w budynku mieszkalnym socjalnym przy ul. Żeglarzy 5

 • 2804/2003/IV/M - 2003-08-26
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jesionowej 5 w Gdyni

 • 2805/2003/IV/M - 2003-08-26
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa - ul. Popiela

 • 2806/2003/IV/M - 2003-08-26
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 2807/2003/IV/U - 2003-08-26
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Morskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Mireckiego, jezdnia w kierunku Centrum i upoważnienia do podpisania umowy

 • 2808/2003/IV/P - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia publicznego do3000 EURO na zamieszczenie kondolencji w "Dzienniku Bałtyckim" w dniu 26.07.2003 r.

 • 2809/2003/IV/P - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO, na wypożyczenie 4 namiotów w związku z organizacją XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2003

 • 2810/2003/IV/U - 2003-08-26
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30000 EURO na wykonanie zadania "usunięcie usterek na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Chwaszczyńskiej 169 w Gdyni"

 • 2811/2003/IV/U - 2003-08-26
  akceptacji aneksu nr 3/2003 do umowy nr SOO/890/01/UI z dnia 17.09.2001 r. o pełnienie funkcji inwestora zastępczego na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni z przeznaczeniem na Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni"

 • 2812/2003/IV/M - 2003-08-26
  zmiany treści umowy dotyczącej wykonania projektu budowlanego wielobranżowego wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącego adaptacji pomieszczeń II piętra budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 na laboratoria badawczo-diagnostyczne funkcjonujące w zakresie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 • 2813/2003/IV/M - 2003-08-26
  zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 36 w Gdyni

 • 2814/2003/IV/P - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO na skład i druk biuletynu informacyjnego Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 2815/2003/IV/S - 2003-08-26
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup mebli biurowych

 • 2816/2003/IV/P - 2003-08-26
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 2817/2003/IV/S - 2003-08-26
  wyrażenia zgody na zakup aparatów komórkowych

 • 2818/2003/IV/P - 2003-08-26
  zamówienia w trybie do 3000 EURO na wyremontowanie tablic - planów miasta Gdyni przez firmę "Media Projekt 4"

 • 2819/2003/IV/U - 2003-08-26
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w rejonie ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska

 • 2820/2003/IV/P - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia, do kwoty 3000 EURO, na druk dwóch plakatów wielkoformatowych informujących o XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 • 2821/2003/IV/P - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup dwóch tortów okolicznościowych, z okazji jubileuszu Radia Trefl I Radia Plus

 • 2822/2003/IV/O - 2003-08-26
  akceptacji aneksu do zarządzenia nr 1674/03/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 maja 2003 r. dot. zawarcia umowy z NZOZ Dziennym Centrum Aktywności w Gdyni na działania profilaktyczne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami psycho-ruchowymi

 • 2823/2003/IV/U - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie wydzielenia rzeki Chylonki i istniejącego odcinka ul. Janka Wiśniewskiego

 • 2824/2003/IV/U - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dot. zadania "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pierwoszynie"

 • 2825/2003/IV/U - 2003-08-26
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dzielnicy MEKSYK w Gdyni

 • 2826/2003/IV/P - 2003-08-26
  zamówienia w trybie do 3000 EURO na montaż szyby w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przez firmę "Alprof"

 • 2827/2003/IV/P - 2003-08-26
  organizacji części gdyńskiej I Międzynarodowego Festiwalu “Godność i Praca" Gdańsk 29-31.08.2003 r.

 • 2828/2003/IV/P - 2003-08-26
  dofinansowania wydania katalogu wystawy pn: "Czas odmierzany - zegary ludowe z kolekcji Pawła Fietkiewicza z Gdyni oraz zbiorów Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku" w Muzeum Narodowym w Gdańsku i Muzeum Miasta Gdyni

 • 2829/2003/IV/P - 2003-08-26
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30000 EURO, w trybie z wolnej ręki na realizację musicalu pt. "Pinokio, czyli niezwykłe przygody pajacyka" w 2003 r."

 • 2830/2003/IV/P - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Teatrowi Muzycznemu im. Danuty Baduszkowej w Gdyni na realizację farsy z piosenkami Zbigniewa Książka pt. "Sceny miłosne dla dorosłych"

 • 2831/2003/IV/P - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację imprezy "Wielki Finał Lata z Radiem" w dniu 30 sierpnia 2003 r., na Skwerze Kościuszki w Gdyni

 • 2832/2003/IV/P - 2003-08-26
  udzielenia zamówienia do kwoty 3000 EURO na wykonanie 1000 sztuk okolicznościowych znaczków metalowych dla uczestników i gości XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 • 2833/2003/IV/K - 2003-08-26
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2003

 • 2834/2003/IV/K - 2003-08-26
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 556/03/IV/K z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2003 r.

 • 2835/2003/IV/K - 2003-08-26
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 557/03/IV/K z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2003 r.

 • 2836/2003/IV/R - 2003-08-26
  podpisania umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie realizacji zadania pn. "Stworzenie Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.08.2003