Z dnia 2003-08-06

 • 2681/2003/IV/P - 2003-08-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 2682/2003/IV/P - 2003-08-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 2683/2003/IV/U - 2003-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zakup i montaż stołu pingpongowego, który zostanie zamontowany na terenie placu zabaw przy ul. Śląskiej

 • 2684/2003/IV/U - 2003-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zakup i montaż urządzeń zabawowych, które zostaną zamontowane na placu zabaw przy "Stawku" na terenie dzielnicy Obłuże

 • 2686/2003/IV/U - 2003-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na najem gruntu niezbędnego dla wykonania kanału deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z ul. Miętowej do rzeki Kaczej

 • 2687/2003/IV/U - 2003-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych dla zadania "Trasa Kwiatkowskiego" III przedsięwzięcie

 • 2688/2003/IV/U - 2003-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "oświetlenie ulic: Huzarskiej i Ułańskiej"

 • 2689/2003/IV/U - 2003-08-06
  uregulowania należności - przedpłaty opłaty przyłączeniowej za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni dla obszaru Gdynia Zachód

 • 2690/2003/IV/U - 2003-08-06
  zatwierdzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "budowa kompleksu boisk"

 • 2691/2003/IV/U - 2003-08-06
  zatwierdzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej"

 • 2692/2003/IV/U - 2003-08-06
  zmiany zarządzenia nr 2125/03/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim o przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji "Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia"

 • 2693/2003/IV/U - 2003-08-06
  zmiany treści umowy nr SOO/712/01/UI dotyczącej budowy ul. Żółkiewskiego

 • 2694/2003/IV/U - 2003-08-06
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/599/RU/10-W/03 dotyczącej opracowania "Zasad obsługi komunikacyjnej terenu w rejonie ul. Płk. Dąbka - obszaru leżącego na styku gmin Kosakowo i Gdynia"

 • 2695/2003/IV/U - 2003-08-06
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr KB/364/UI/95/W/2002 dotyczącej budowy drogi wraz z uzbrojeniem do osady Żródło Marii w Gdyni Wielkim Kacku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 2696/2003/IV/S - 2003-08-06
  powierzenia obowiązków Prezydenta Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.08.2003