Z dnia 2003-07-08

 • 2335/2003/IV/M - 2003-07-08
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na remont dachu Poradni Dziecięcej w budynku użytkowanym przez Przychodnię Lekarską "Grabówek"

 • 2336/2003/IV/M - 2003-07-08
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie projektu budowlano - wielobranżowego wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącego adaptacji pomieszczeń II piętra budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 na laboratorium badawczo-diagnostyczne

 • 2337/2003/IV/M - 2003-07-08
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jesionowej 5 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 2338/2003/IV/M - 2003-07-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Bulwarze Nadmorskim

 • 2339/2003/IV/M - 2003-07-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Bulwarze Nadmorskim

 • 2340/2003/IV/M - 2003-07-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Bulwarze Nadmorskim

 • 2341/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na załączenie 3.000 sztuk kart okolicznościowych wydanych z okazji The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003 Gdynia do Tygodnika Lokalnego "Dziennik Słupski".

 • 2342/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na opracowanie dodatku w wydaniu trójmiejskim Dziennika Bałtyckiego, dotyczącego imprezy The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003 Gdynia.

 • 2343/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie namiotów reklamowych, w których funkcjonować będą punkty informacji o The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003 Gdynia.

 • 2344/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na projekt i przygotowanie do druku informatora pt. "Zlot Największych Żaglowców Świata The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003 Gdynia".

 • 2345/2003/IV/P - 2003-07-08
  organizacji wycieczki przez PKP "ORBIS" o/Gdańsk dla załóg żaglowców biorących udział w regatach The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003 Gdynia.

 • 2346/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na czyszczenie balonu ekspozycyjnego z logo "Gdynia moje miasto"

 • 2347/2003/IV/P - 2003-07-08
  druk broszury informacyjno-turystycznej Liepaji w ramach projektu pt. "Wspieranie rozwoju turystyki na przykładzie miast Gdyni i Liepaji".

 • 2348/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na zakupu pleksi do zabezpieczenia plakatu wielkoformatowego "EUROPUZZLE"

 • 2349/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wydruk planów Gdyni

 • 2350/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na usunięcie nielegalnej reklamy z terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przy al. Zwycięstwa

 • 2351/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania celnego na odprawę koszulek dla członków załóg The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003 Gdynia.

 • 2352/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie panoramicznej mapki Gdyni do zaprezentowania na gdyńskich stronach www.

 • 2353/2003/IV/P - 2003-07-08
  zawarcia umowy dotyczącej użyczenia przez artystę na rzecz Gminy Miasta Gdyni kompletu zdjęć z regat, które zamieszczone zostaną na gdyńskich stronach www.

 • 2354/2003/IV/P - 2003-07-08
  zatwierdzenia Porozumienia Nr 2/PA/2003 z Samorządem Województwa Pomorskiego a Miastem Gdynia

 • 2355/2003/IV/U - 2003-07-08
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania: "budowa kompleksu boisk w Gdyni".

 • 2356/2003/IV/U - 2003-07-08
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania: "kanalizacja deszczowa w ul. Małopolskiej".

 • 2357/2003/IV/U - 2003-07-08
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo

 • 2358/2003/IV/U - 2003-07-08
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo

 • 2359/2003/IV/U - 2003-07-08
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack - Osada Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej

 • 2360/2003/IV/U - 2003-07-08
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack - Osada Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej

 • 2361/2003/IV/U - 2003-07-08
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania: "uzbrojenie os. Sokółka II".

 • 2362/2003/IV/U - 2003-07-08
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy ul. Bernadowskiej wraz z uzbrojeniem

 • 2363/2003/IV/U - 2003-07-08
  wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wybór wykonawcy w zakresie modernizacji oświetlenia zadania: "budowa kompleksu boisk".

 • 2364/2003/IV/U - 2003-07-08
  wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "budowa kompleksu boisk".

 • 2365/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na nasadzenie lip drobnoziarnistych na ul. Morskiej

 • 2366/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania: "przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej".

 • 2367/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na demontaż konstrukcji mocujących tablice do gry w piłkę koszykową przy ul. Podgórskiej 11

 • 2368/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na demontaż ślizgów na placu zabaw w Parku Kilońskim

 • 2369/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na wykonanie ogrodzenia wokół boiska na terenie zieleni przy ul. Knyszyńskiej

 • 2370/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na zakup i dostawę żelbetonowych koszy ulicznych na potrzeby gminy i rad dzielnic

 • 2371/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na wykonanie umocnienia skarpy rowu Wiczlińskiego

 • 2372/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na wykonanie umocnienia skarpy rzeki Chylonki w Parku Kilońskim

 • 2373/2003/IV/O - 2003-07-08
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 6 do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni i Stocznią Gdynia SA w sprawie prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni

 • 2374/2003/IV/O - 2003-07-08
  dofinansowania w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych III Pomorskiego Sejmiku Szkolnych Klubów Europejskich

 • 2375/2003/IV/O - 2003-07-08
  kosztów pobytu w Zespole Szkół Nr 8 dyrektora polskiej szkoły na Litwie

 • 2376/2003/IV/S - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie sieci komputerowej

 • 2377/2003/IV/S - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na zakup pakietu oprogramowania Adobe Design Collection 6.0.CE PC.

 • 2378/2003/IV/M - 2003-07-08
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 74- 78 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 2379/2003/IV/M - 2003-07-08
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na częściową wymianę okien w budynku użytkowanym przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego

 • 2380/2003/IV/S - 2003-07-08
  zatwierdzenia wyboru inspektorów nadzoru inwestorskiego niezbędnych do realizacji remontu pomieszczeń sanitariatów i pomieszczenia socjalnego na parterze budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni o wartości do 3.000 EURO

 • 2381/2003/IV/M - 2003-07-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kalksztajnów

 • 2382/2003/IV/M - 2003-07-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Spokojnej

 • 2383/2003/IV/M - 2003-07-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Iglastej

 • 2384/2003/IV/M - 2003-07-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Koperkowej

 • 2385/2003/IV/M - 2003-07-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Podolskiej

 • 2386/2003/IV/M - 2003-07-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Placu Grunwaldzkim

 • 2387/2003/IV/M - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne

 • 2388/2003/IVM - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Witolda 28

 • 2389/2003/IV/M - 2003-07-08
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 • 2390/2003/IV/M - 2003-07-08
  upoważnienia do podpisania umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 2391/2003/IV/M - 2003-07-08
  zmiany uchwały nr 8436/02/II dotyczącej ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Bulwarze Nadmorskim

 • 2392/2003/IV/M - 2003-07-08
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni oraz druk barwnej części materiałów przetargowych

 • 2393/2003/IV/M - 2003-07-08
  zamontowania zaworów termostatycznych na grzejnikach w budynku Ligi Ochrony Kraju przy ul. Świetojańskiej 5-7

 • 2394/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i realizację plenerowego widowiska multimedialnego "Świat według Gdyni".

 • 2395/2003/IV/O - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na zastępstwo podczas urlopu pracownicy Wydziału Zdrowia

 • 2399/2003/IV/U - 2003-07-08
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na odprowadzenia wód opadowych z osiedla Pogórze II

 • 2396/2003/IV/O - 2003-07-08
  projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni na zakup karetek

 • 2397/2003/IV/U - 2003-07-08
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku rowu otwartego wzdłuż torów PKP do siedziby firmy "Kombet".

 • 2400/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego wykonania zadania: "budowa kompleksu boisk w Gdyni".

 • 2398/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na dzierżawę terenów PKP - PLK SA w okresie realizacji inwestycji "Droga Różowa etap III - faza 1c".

 • 2401/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego wyboru wykonawcy modernizacji oświetlenia zadania: "budowa kompleksu boisk w Gdyni".

 • 2402/2003/IV/U - 2003-07-08
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę windy osobowej w szkole Podstawowej Nr 9

 • 2403/2003/IV/P - 2003-07-08
  organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta

 • 2404/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EUIRO na wykonanie umocnienia skarpy przy ul. Amona

 • 2405/2003/IV/U - 2003-07-08
  wystąpienia o decyzję - pozwolenie na budowę dotyczącą regulacji części potoku Źródło Marii i budowy zbiornika retencyjnego Krykulec

 • 2406/2003/IV/U - 2003-07-08
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "uzbrojenie os. Sokółka II. Gdynia" realizowanego na zasadzie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 2407/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania "uzbrojenie os. Sokółka II. Gdynia" realizowanego na zasadzie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 2408/2003/IV/M - 2003-07-08
  zmiany załącznika (mapy) do umowy dzierżawy nr MG/89/2003

 • 2409/2003/IV/O - 2003-07-08
  zmiany treści zarządzenia nr 517/03//IV/O dotyczącego odwołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 2410/2003/IV/O - 2003-07-08
  przyznania premii za II kwartał 2003 r. dla Dyrektora SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

 • 2411/2003/IV/U - 2003-07-08
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej przyciskowej na przejściu dla pieszych przez ul. Władysława IV na wysokości przystanku SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 2412/2003/IV/P - 2003-07-08
  zmiany zarządzenia nr 1520/03/IV/S dotyczącego zwiększenia o 20% wartości zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na projekt, wykonanie i administrowanie miejskim serwisem internetowym www.gdynia.pl

 • 2413/2003/IV/P - 2003-07-08
  ustanowienia zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • 2414/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup specjalnego dodatku dziennika Rzeczpospolita poświęconego międzynarodowym regatom "The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003"

 • 2415/2003/IV/U - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na aktualizację koncepcji architektonicznej budynku kaplicy pogrzebowej, krematorium i zaplecza technicznego dla ZCK Gdynia

 • 2416/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk 500 plakatów i naklejek promujących miasto podczas "The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003".

 • 2417/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie koszulek z logo Cutty Sark dla załóg żaglowców uczestniczących w "The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003".

 • 2418/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na montaż pleksi zabezpieczającej na plakacie wielkoformatowym "EUROPUZZLE".

 • 2419/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wyklejenie nośnika reklamowego przy stacji kolejowej SKM Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 2420/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia do kwoty 3.000 EURO, na 18 emisji 20 sekundowego filmu telewizyjnego Zlot Największych Żaglowców Świata Gdynia 2003 w Telewizji Polskiej Oddział Gdańsk

 • 2421/2003/IV/M - 2003-07-08
  ustalenia ceny oraz wykazu lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Necla 15 - 17 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 2422/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego w celu organizacji transportu wodnego dla gości zlotu The Cutty Sark Tall Ships` Race

 • 2423/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia do kwoty 3.000 EURO na druk plakatów wielkoformatowych promujących miasto podczas The Cutty Sark Tall Ships’ Race 2003 Gdynia

 • 2424/2003/IV/S - 2003-07-08
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni

 • 2425/2003/IV/S - 2003-07-08
  wykonania usługi wymiany stolarki okiennej - 14 okien w pomieszczeniach biurowych budynku przy al. Zwycięstwa 96-98 w Gdyni o wartości do 3.000 EURO

 • 2426/2003/IV/P - 2003-07-08
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację koncertu muzycznego Maryli Rodowicz w dniu 12 lipca 2003 r. na Skwerze Kościuszki w Gdyni

 • 2427/2003/IV/M - 2003-07-08
  zmiany treści umowy użyczenia MG nr 2/2003 gruntu położonego w Gdyni przy ul. Spacerowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.07.2003