Z dnia 2003-06-27

 • 2234/2003/IV/S - 2003-06-27
  akceptacji umowy użyczenia sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem do obsługi systemu wydawania dowodów osobistych

 • 2235/2003/IV/P - 2003-06-27
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

 • 2236/2003/IV/P - 2003-06-27
  zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2002 Domu Kultury w Gdyni

 • 2237/2003/IV/P - 2003-06-27
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 Muzeum Miasta Gdyni

 • 2238/2003/IV/P - 2003-06-27
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 Teatru Miejskiego w Gdyni

 • 2239/2003/IV/U - 2003-06-27
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oświetlenia skrzyżowania ulic Pomorskiej i Zakopiańskiej w Gdyni

 • 2240/2003/IV/U - 2003-06-27
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oświetlenia odcinków ulicy Powstania Wielkopolskiego w Gdyni

 • 2241/2003/IV/U - 2003-06-27
  zmiany zarządzenia nr 1229/03/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji dokumentacji pn. "Droga Różowa - etap III - faza 1c - wiadukt drogowy w ul. Stryjskiej"

 • 2242/2003/IV/U - 2003-06-27
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 2243/2003/IV/U - 2003-06-27
  zlecenia wykonania przestawienia słupa oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Kcyńskiej i Morskiej

 • 2244/2003/IV/U - 2003-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 3 000 EURO na montaż 22 szt. ławek na terenie dzielnic: Karwiny, Wielki Kack, Działki Leśne, Wzg. Św. Maksymiliana w Gdyni

 • 2245/2003/IV/U - 2003-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "urządzenie skweru rekreacyjnego położonego przy ul. Śląskiej róg Witomińskiej - etap II"

 • 2246/2003/IV/M - 2003-06-27
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Łężycach

 • 2247/2003/IV/M - 2003-06-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Heweliusza

 • 2248/2003/IV/M - 2003-06-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Łużyckiej

 • 2249/2003/IV/M - 2003-06-27
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adwokackiej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 30 lat

 • 2250/2003/IV/M - 2003-06-27
  nieskorzystania z prawa pierwokupu nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego na placu targowym

 • 2251/2003/IV/M - 2003-06-27
  określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miast Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - "Droga Różowa"

 • 2252/2003/IV/M - 2003-06-27
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Żólkiewskiego

 • 2253/2003/IV/M - 2003-06-27
  zmiany zarządzenia nr 1970/03.IV/M w sprawie użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Opata Hackiego 17

 • 2254/2003/IV/M - 2003-06-27
  wyrażenia zgody na ratalna spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego przy ul. Necla 15-17

 • 2255/2003/IV/M - 2003-06-27
  wyrażenia zgody na ratalna spłatę zaległości czynszowych za najem lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 95

 • 2256/2003/IV/M - 2003-06-27
  skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego

 • 2257/2003/IV/M - 2003-06-27
  skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego

 • 2258/2003/IV/M - 2003-06-27
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Starowiejskiej 42-48

 • 2259/2003/IV/M - 2003-06-27
  wykonania pergoli śmietnikowej przy budynku komunalnym Steyera 1

 • 2260/2003/IV/M - 2003-06-27
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "uzbrojenie dzielnicy Meksyk w Gdyni"

 • 2261/2003/IV/P - 2003-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie grawerek pamiątkowych

 • 2262/2003/IV/S - 2003-06-27
  wyrażenia zgody na naprawę tachografu w samochodzie służbowym oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 2263/2003/IV/S - 2003-06-27
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie remontu pomieszczeń sanitariatów i pomieszczenia socjalnego w budynku UMG przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 2264/2003/IV/U - 2003-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim o przetargu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sali gimnastycznej przy V LO

 • 2265/2003/IV/S - 2003-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego na wypranie sukna zielonego oraz flag

 • 2266/2003/IV/S - 2003-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację programu "Mandaty"

 • 2267/2003/IV/P - 2003-06-27
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tablic - planów miasta Gdyni

 • 2268/2003/IV/S - 2003-06-27
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 2269/2003/IV/S - 2003-06-27
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na konserwację kserokopiarek i faksów firmy Canon

 • 2270/2003/IV/P - 2003-06-27
  dofinansowania wydania książki pt. "Teatr Ekspresji Wojciecha Misiuro" autorstwa Zofii Watrak

 • 2271/2003/IV/P - 2003-06-27
  dofinansowania wydania książki pt. "Gdynia - żeglarska stolica Polski" autorstwa Miry Urbaniak

 • 2272/2003/IV/P - 2003-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu plastycznego i konstrukcyjnego z dokumentacją budowlaną oznakowania wjazdów do Gdyni


 • 2273/2003/IV/S - 2003-06-27
  wyrażenia zgody na zakup cyfrowych aparatów telefonicznych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 2274/2003/IV/P - 2003-06-27
  zamówienia publicznego na wyremontowanie tablic informacyjnych Parku Krajobrazowego "Kępa Redłowska" przez firmę "Market Plus"

 • 2275/2003/IV/P - 2003-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację koncertu zespołu "Blue Cafe" w dniu 19.07.2003 r. na Skwerze Kościuszki

 • 2276/2003/IV/P - 2003-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację wycieczki do Karlskrony jako nagrody za zajęcie II miejsca w Międzyszkolnym konkursie Wiedzy o Europie pod nazwą "Z Gdynią do Europy"

 • 2277/2003/IV/U - 2003-06-27
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do30.000 EORO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskie nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "Droga Różowa etap III faza Ic wiadukt w ul. Stryjskiej".

 • 2278/2003/IV/U - 2003-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego o 3.000 EURO na wykonanie nasadzeń na Skwerze Kościuszki

 • 2279/2003/IV/U - 2003-06-27
  zatwierdzenia postępowania na udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 3.0000 EURO na wykonanie zadania "Budowa I - go etapu ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną"

 • 2280/2003/IV/M - 2003-06-27
  utworzenia i prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Morskiej (...)

 • 2281/2003/IV/R - 2003-06-27
  zlecenia opracowania oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Budowa Experyentarium w ramach realizacji kompleksu Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego"

 • 2282/2003/IV/U - 2003-06-27
  zatwierdzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "Zespół Szkół Kolejowych w Gdyni - wymiana instalacji c.o."

 • 2283/2003/IV/U - 2003-06-27
  podpisania umowy przyłączeniowej Nr 43/IW 162/2003 dotyczącej zasilania w ciepło obiektów na terenie projektowanego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 2284/2003/IV/M - 2003-06-27
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia MG/2/2002 dotyczącej zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Leszczynki 177

 • 2285/2003/IV/M - 2003-06-27
  użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki 177

 • 2286/2003/IV/P - 2003-06-27
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania : "Lato z Vitavą dla dzieci z Witomina"

 • 2287/2003/IV/P - 2003-06-27
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania: Rehabilitacja i terapia przeciwodleżynowa

 • 2288/2003/IV/P - 2003-06-27
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania: Festyn na Kaszubach

 • 2289/2003/IV/P - 2003-06-27
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania: Gdyńskie Hufce 2003

 • 2290/2003/IV/U - 2003-06-27
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na usunięcie usterki na terenie zajezdni autobusowej

 • 2291/2003/IV/U - 2003-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na kompleksowe oczyszczanie pasa chodnika przy ul. Chwarznieńskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.06.2003