Z dnia 2003-06-24

 • 2213/2003/IV/P - 2003-06-24
  organizacji imprezy "Festyn z okazji Dni Morza" na placu przy kościele p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Św. Piotra Rybaka, ul. Portowa 2

 • 2212/2003/IV/P - 2003-06-24
  organizacji festynu "Noc Świętojańska. Jestem Przyjacielem" na terenie rekreacyjnym "Przy Stawku" na Obłużu

 • 2214/2003/IV/P - 2003-06-24
  organizacji imprezy "Noc Świętojańska na Leśniczówce"

 • 2215/2003/IV/P - 2003-06-24
  dofinansowania wydania książki pt. "Fala za falą ... - wspomnienia dowódcy ORP Piorun" autorstwa komandora Eugeniusza Pławskiego

 • 2216/2003/IV/P - 2003-06-24
  dofinansowania organizacji indywidualnej wystawy malarstwa Piotra Bąkowskiego w Galerii Sztuki Współczesnej "Galeria 78"

 • 2217/2003/IV/U - 2003-06-24
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych na zadaniu pn "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 4"

 • 2218/2003/IV/U - 2003-06-24
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie dodatkowych prac projektowych dla inwestycji pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gdyni"

 • 2219/2003/IV/U - 2003-06-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych na zadaniu "Droga Różowa etap III faza 1 a - włączenie ulicy Lotników w ul. Wielkopolską"

 • 2220/2003/IV/U - 2003-06-24
  zmiany zarządzenia nr 2007/03/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na opracowanie koncepcji Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 2221/2003/IV/U - 2003-06-24
  uregulowania należności z tytułu jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu, w związku z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych przeznaczonych pod budowę zbiornika retencyjnego "Krykulec"

 • 2222/2003/IV/U - 2003-06-24
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oświetlenia ulicy Solnej w Gdyni.

 • 2223/2003/IV/M - 2003-06-24
  użyczenia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. B. Prusa

 • 2224/2003/IV/M - 2003-06-24
  użyczenia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bernadowskiej

 • 2225/2003/IV/U - 2003-06-24
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "uzbrojenie dzielnicy Meksyk"

 • 2226/2003/IV/U - 2003-06-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie dwóch ogłoszeń w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego zadania "Uzbrojenie dzielnicy Meksyk"

 • 2227/2003/IV/S - 2003-06-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie dwóch ogłoszeń w "Dzienniku Bałtyckim"

 • 2228/2003/IV/S - 2003-06-24
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 2229/2003/IV/M - 2003-06-24
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska SA w Gdyni

 • 2230/2003/IV/M - 2003-06-24
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.06.2003