Z dnia 2003-06-02

 • 1970/2003/IV/M - 2003-06-02
  użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego 17

 • 1971/2003/IV/M - 2003-06-02
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego egzekucyjnego

 • 1972/2003/IV/M - 2003-06-02
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Halickiej

 • 1973/2003/IV/S - 2003-06-02
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem referendum zarządzonego na dzień 08 czerwca 2003 r.

 • 1974/2003/IV/M - 2003-06-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1975/2003/IV/M - 2003-06-02
  zmiany treści umowy użyczenia MG 21/2001 gruntu położonego przy ul. Wiczlińskiej 66

 • 1976/2003/IV/M - 2003-06-02
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz unacześniania dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.06.2003