Z dnia 2003-05-20

 • 1787/2003/IV/O - 2003-05-20
  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Poradni Pedagogicznej Nr 1, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Przedszkola Samorządowego Nr 9 i Przedszkola Samorządowego Nr 30

 • 1788/2003/IV/P - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na projekt i przygotowanie do druku plakatu wielkoformatowego i kartki okolicznościowej promującej "The Cutty Sark Tall Ship’s Race 2003 Gdynia"

 • 1789/2003/IV/P - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wykonanie pamiątkowych podkładek pod mysz komputerową dla dziennikarzy uczestniczących w corocznym rejsie "Dar Młodzieży"

 • 1790/2003/IV/P - 2003-05-20
  wykonania tablic informacyjnych na III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne

 • 1791/2003/IV/P - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na aktualizację projektu i przygotowanie do druku folderu turystycznego "Gdynia - miasto pod szczęśliwą gwiazdą"

 • 1792/2003/IV/P - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na wyremontowanie tablic - planów miasta Gdyni

 • 1793/2003/IV/K - 2003-05-20
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1794/2003/IV/U - 2003-05-20
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "Zespół Szkół Kolejowych w Gdyni al. Zwycięstwa 194 - wymiana instalacji c.o."

 • 1795/2003/IV/U - 2003-05-20
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na odprowadzenie wód opadowych z osiedla Pogórze II

 • 1796/2003/IV/U - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Adm. J. Unruga z ul. Żelazną

 • 1797/2003/IV/U - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 46A przy ul. Żwirowej w Gdyni" realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 1798/2003/IV/U - 2003-05-20
  zmiana treści umowy SOO/524/01/UI dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "rozbudowa V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dickmana 14"


 • 1799/2003/IV/U - 2003-05-20
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Legionów

 • 1800/2003/IV/U - 2003-05-20
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Unruga

 • 1801/2003/IV/U - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie opracowania pt.: "Standardy i zasady planowania i projektowania dróg rowerowych na obszarze Gdyni"

 • 1802/2003/IV/O - 2003-05-20
  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Nr 9, Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkół Nr 12, Zespołu Szkół Nr 13, Zespołu Szkół Nr 14, Zespołu Szkół Nr 15, oraz Szkoły Podstawowej 40

 • 1803/2003/IV/O - 2003-05-20
  uruchomienia środków ZFSS zaplanowanych w budżecie miasta na 2003 r.

 • 1804/2003/IV/O - 2003-05-20
  częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie

 • 1805/2003/IV/S - 2003-05-20
  zamówienia usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1806/2003/IV/S - 2003-05-20
  zamówienia usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1807/2003/IV/S - 2003-05-20
  wyrażenia zgody na zakup odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1808/2003/IV/S - 2003-05-20
  wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek Sharp dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 1809/2003/IV/S - 2003-05-20
  przedłużenia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Cisowa

 • 1810/2003/IV/M - 2003-05-20
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 • 1811/2003/IV/M - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 74-78

 • 1812/2003/IV/M - 2003-05-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1813/2003/IV/M - 2003-05-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1814/2003/IV/M - 2003-05-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1815/2003/IV/M - 2003-05-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zwycięstwa 96/98 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1816/2003/IV/M - 2003-05-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Grunwaldzkim przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1817/2003/IV/M - 2003-05-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Heweliusza przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1818/2003/IV/M - 2003-05-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krofeya przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1819/2003/IV/M - 2003-05-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Podolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1820/2003/IV/M - 2003-05-20
  użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 1821/2003/IV/M - 2003-05-20
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 8 do umowy dzierżawy TG/491/92 przedmiotem której jest grunt położony na hali płaskiej - pawilon handlowy nr 110

 • 1822/2003/IV/M - 2003-05-20
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia MG/14/97 dotyczącej niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej

 • 1823/2003/IV/U - 2003-05-20
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: "Zespół Szkół Kolejowych w Gdyni - wymiana instalacji c.o."

 • 1824/2003/IV/U - 2003-05-20
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji ulica Janka Wiśniewskiego - odwodnienie terenów kolejowych zalewanych przez wody deszczowe z ul. Morskiej"

 • 1825/2003/IV/O - 2003-05-20
  upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni do powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego

 • 1826/2003/IV/O - 2003-05-20
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczline

 • 1827/2003/IV/P - 2003-05-20
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/2098/K/107-W/2002 dotyczącej wydania książki pt. "XII Gdyńska Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego" autorstwa Zofii Kłos

 • 1828/2003/IV/P - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację oprawy artystycznej Gali Konkursu "Gdynia bez barier" - w ramach Światowego Roku Osób Niepełnosprawnych"

 • 1829/2003/IV/U - 2003-05-20
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na "zniwelowanie skarpy i ułożenie chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich"

 • 1830/2003/IV/U - 2003-05-20
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "rozbudowa cmentarza komunalnego w Pierwoszynie"

 • 1831/2003/IV/U - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "budowa ulicy Dembińskiego w Gdyni"

 • 1832/2003/IV/P - 2003-05-20
  zmiany zarządzenia nr 1684/03/IV/P dotyczącego realizacji projektu "Gdynia - Kilonia: partnerstwo miast w aspekcie społeczno-kulturalnym"

 • 1833/2003/IV/K - 2003-05-20
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1834/2003/IV/O - 2003-05-20
  zakupu podręczników szkolnych pt. "Świat ucznia" i "Elementarz zintegrowany" dla pierwszoklasistów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 1835/2003/IV/O - 2003-05-20
  zakupu podręczników szkolnych pt. "Szkoła marzeń" i "Moja Szkoła" dla pierwszoklasistów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 1836/2003/IV/O - 2003-05-20
  zakupu podręczników szkolnych pt. "Wesoła szkoła" i "Przygoda z klasą" dla pierwszoklasistów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 1837/2003/IV/O - 2003-05-20
  zakupu podręczników szkolnych pt. "Już w szkole" dla pierwszoklasistów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 1838/2003/IV/O - 2003-05-20
  zakupu podręczników szkolnych pt. "Ja Ty, My" dla pierwszoklasistów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 1839/2003/IV/U - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych na zadaniu pn. "budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 4"

 • 1840/2003/IV/P - 2003-05-20
  zamówienia w trybie do 3.000 EURO dotyczącego organizacji poczęstunku dla przedstawicieli miast bliźniaczych uczestniczących w XI Igrzyskach Miast Bliźniaczych

 • 1841/2003/IV/P - 2003-05-20
  zamówienia w trybie do 3.000 EURO na organizację cateringu w trakcie konferencji "Wielofunkcyjne i intensywne wykorzystanie terenów"

 • 1842/2003/IV/S - 2003-05-20
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni

 • 1843/2003/IV/P - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na aktualizację i renowację wystawy dokumentującej osiągnięcia gospodarcze Gdyni

 • 1844/2003/IV/P - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie repliki Nagrody Europy

 • 1845/2003/IV/P - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na rozszerzenie instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej

 • 1846/2003/IV/M - 2003-05-20
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 1847/2003/IV/M - 2003-05-20
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego przy ul. Morskiej 93 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 1848/2003/IV/M - 2003-05-20
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego przy ul. Morskiej 148 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 1849/2003/IV/M - 2003-05-20
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 1850/2003/IV/M - 2003-05-20
  zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi - modernizacja przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów na terenie projektowanego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 1851/2003/IV/O - 2003-05-20
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Pierwszy gdyński międzyszkolny konkurs ekologiczny - częściowe pokrycie kosztów zakupu nagród" dla Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki

 • 1852/2003/IV/M - 2003-05-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1853/2003/IV/M - 2003-05-20
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącym adaptacji pomieszczeń II piętra budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 na laboratoria badawczo - diagnostyczne funkcjonujące w zakresie Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 1854/2003/IV/M - 2003-05-20
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Częściowe pokrycie kosztów wymiany okien w Szpitalu Miejskim w Gdyni"

 • 1855/2003/IV/O - 2003-05-20
  zakupu nagród dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych

 • 1856/2003/IV/P - 2003-05-20
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1857/2003/IV/U - 2003-05-20
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 1858/2003/IV/P - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację finału IV edycji konkursu "Gdynia bez barier"

 • 1859/2003/IV/P - 2003-05-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1860/2003/IV/P - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację konferencji "Miasta dla wszystkich - działania samorządów wobec osób niepełnosprawnych"

 • 1861/2003/IV/S - 2003-05-20
  wyrażenia zgody na wymianę szyby w samochodzie służbowym

 • 1862/2003/IV/P - 2003-05-20
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Chylonia imprezy pn. "Gdynia i Pomorze w Europie"

 • 1863/2003/IV/P - 2003-05-20
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże imprezy pn. " Dzień Dziecka w Rio de Janeiro"

 • 1864/2003/IV/P - 2003-05-20
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Chwarzno-Wiczlino imprezy pn. "Dzień Dziecka"

 • 1865/2003/IV/S - 2003-05-20
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 1866/2003/IV/S - 2003-05-20
  wyrażenia zgody na czyszczenie wykładziny w pokoju 225 Urzędu Miasta Gdyni

 • 1867/2003/IV/S - 2003-05-20
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na przeprowadzenie szkoleń pracowników Urzędu Miasta Gdyni z dziedziny "Zamówienia publiczne"

 • 1868/2003/IV/S - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie szyldy dla Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 1869/2003/IV/S - 2003-05-20
  zakupu przewodu telefonicznego, wtyków typu RJ do przedłużenia linii telefonicznych aparatów cyfrowych

 • 1870/2003/IV/S - 2003-05-20
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 1871/2003/IV/S - 2003-05-20
  wyrażenia zgody na wykonanie ekspertyzy technicznej samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni

 • 1872/2003/IV/M - 2003-05-20
  upoważnienia do podpisania umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 1873/2003/IV/S - 2003-05-20
  wydatków związanych z obsługą obwodowych komisji ds. referendum

 • 1874/2003/IV/S - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego na transport osób niepełnosprawnych w związku z referendum

 • 1875/2003/IV/S - 2003-05-20
  powołania obwodowych komisji ds. referendum na obszarze miasta Gdyni

 • 1876/2003/IV/S - 2003-05-20
  udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji ds. referendum

 • 1877/2003/IV/M - 2003-05-20
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.0000 EURO

 • 1878/2003/IV/M - 2003-05-20
  upoważnienia do podpisania umowy użyczenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Janka Wiśniewskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 20.05.2003