Z dnia 2003-05-14

 • 1704/2003/IV/P - 2003-05-14
  organizacji powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • 1705/2003/IV/P - 2003-05-14
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu plastycznego, projektu budowlanego i wykonanie oznakowania wjazdów do Gdyni

 • 1706/2003/IV/P - 2003-05-14
  akceptacji treści umowy o współpracy dotyczącej III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego "Gdy inwestujesz .... Gdynia"

 • 1707/2003/IV/P - 2003-05-14
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę kawy i herbaty dla uczestników III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego

 • 1708/2003/IV/P - 2003-05-14
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie reklamy na autobusie komunikacji miejskiej

 • 1709/2003/IV/P - 2003-05-14
  akceptacji treści umowy na ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa

 • 1710/2003/IV/P - 2003-05-14
  rozwiązania umowy o ekspozycję reklamy przy ul. Władysława IV

 • 1711/2003/IV/U - 2003-05-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 20.000 EURO na wykonanie studium wykonalności inwestycji "Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni - III przedsięwzięcie"

 • 1712/2003/IV/O - 2003-05-14
  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 34 z Oddziałem Integracyjnym, Zespołu Szkół Nr 6 oraz Zespołu Szkół Nr 7

 • 1713/2003/IV/O - 2003-05-14
  wysokości dotacji dla niepublicznego Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w roku 2003

 • 1714/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Śródmieście" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1715/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Pogórze" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1716/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Chylonia I" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1717/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Orłowo" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1718/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1719/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Grabówek" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1720/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Witomino" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1721/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Obłuże" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1722/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Działki Leśne" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1723/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią u Źródła Marii" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1724/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z SANUS Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1725/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z VITA - MED Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - I Etap

 • 1726/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z Zakładem Rehabilitacji Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym - 12 - rok życia - II Etap

 • 1727/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Śródmieście" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 1728/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Pogórze" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 1729/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Chylonia I" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 1730/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Orłowo" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 1731/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 1732/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Grabówek" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 1733/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Grabówek" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Witomino" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia


 • 1734/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Obłuże" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 1735/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią Lekarską "Działki Leśne" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 1736/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z N ZOZ Przychodnią u Źródła Marii" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 1737/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z SANUS Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 1738/2003/IV/O - 2003-05-14
  zawarcia umowy z VITA - MED Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad i chorób oczu u dzieci w wieku szkolnym - 12 rok życia

 • 1739/2003/IV/R - 2003-05-14
  zlecenia w trybie zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na przygotowanie graficzne i wydrukowanie rocznej broszury informacyjnej o projekcie TELLUS

 • 1740/2003/IV/S - 2003-05-14
  wyrażenia zgody na zakup niszczarek na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni.

 • 1741/2003/IV/M - 2003-05-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bema przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1742/2003/IV/M - 2003-05-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na skrzyżowaniu ulic Chylońskiej i Św. Mikołaja przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1743/2003/IV/M - 2003-05-14
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej 49

 • 1744/2003/IV/M - 2003-05-14
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej 51

 • 1745/2003/IV/M - 2003-05-14
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej 53

 • 1746/2003/IV/M - 2003-05-14
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej 55

 • 1747/2003/IV/M - 2003-05-14
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Olkuskiej 1

 • 1748/2003/IV/M - 2003-05-14
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/17/1982 na grunt położony przy ul. Puckiej 147

 • 1749/2003/IV/M - 2003-05-14
  przeniesienia praw wynikających z umowy dzierżawy TG/256/1983 na grunt położony przy ul. Hutniczej

 • 1750/2003/IV/M - 2003-05-14
  zmiany zarządzenia nr 1332/03/IV/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Hodowlanej 16

 • 1751/2003/IV/U - 2003-05-14
  projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie projektu przebudowy kabla Marynarki Wojennej

 • 1752/2003/IV/S - 2003-05-14
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 1753/2003/IV/U - 2003-05-14
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki powyżej 20.000 EURO na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy istniejących hal garażowych przy al. Zwycięstwa 96-98 na Pomorski Park Technologiczny"

 • 1754/2003/IV/P - 2003-05-14
  zakupienia w trybie zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO autorskich praw majątkowych do wielokrotnego wykorzystania fotografii barwnej

 • 1755/2003/IV/U - 2003-05-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych ulicy Dembińskiego

 • 1756/2003/IV/U - 2003-05-14
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "budowa ulicy Myśliwskiej"

 • 1757/2003/IV/U - 2003-05-14
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji dla zadania "Ulica Janka Wiśniewskiego odwodnienie terenów kolejowych zalewanych przez wody deszczowe z ul. Morskiej

 • 1758/2003/IV/P - 2003-05-14
  zamówienia publicznego do 3.000 EURO dotyczącego zakupu biletu autobusowego PKS na trasie Gdańsk - Kowno - Gdańsk

 • 1759/2003/IV/S - 2003-05-14
  wykonania i zainstalowania drzwi w pomieszczeniach Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • 1760/2003/IV/S - 2003-05-14
  powierzenia wykonania dzieła "Program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 2003 - 2005"

 • 1761/2003/IV/K - 2003-05-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1762/2003/IV/P - 2003-05-14
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Miejską Policji w sprawie pełnienia przez policjantów Komendy Miejskiej Policji służby prewencyjnej w sezonie 2003

 • 1763/2003/IV/M - 2003-05-14
  zmiany użytkowanego gruntu w umowie dzierżawy nr TG./158/94 położonego przy ul. Wileńskiej 91

 • 1764/2003/IV/M - 2003-05-14
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Halickiej Sandomierskiej

 • 1765/2003/IV/M - 2003-05-14
  uznania nakładów na nieruchomości położonej przy ul. Wileńskiej

 • 1766/2003/IV/U - 2003-05-14
  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pierwoszynie"

 • 1767/2003/IV/U - 2003-05-14
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "oświetlenie ulicy Huzarskiej i Ułańskiej"

 • 1768/2003/IV/S - 2003-05-14
  wyrażenia zgody na zakup sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 1769/2003/IV/S - 2003-05-14
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni

 • 1770/2003/IV/P - 2003-05-14
  promocji Gdyni jako miasta atrakcyjnego turystycznie w wydawnictwie III części folderu "Zagórskiej Strugi" wydawanej przez PTTK

 • 1771/2003/IV/K - 2003-05-14
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 1772/2003/IV/O - 2003-05-14
  zmiany zarządzenia nr 987/03/IV/O dotyczącego przeprowadzenia "Pierwszego przeglądu małych form teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego ochronie"

 • 1773/2003/IV/O - 2003-05-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania: organizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc Psychologiczna Dzieciom z Rodzin z Problemami Alkoholowymi"

 • 1774/2003/IV/P - 2003-05-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamontowanie płyty osłaniającej tzw. "wiatrołap" nad wejściem do Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej zlokalizowanym przy al. Zjednoczenia

 • 1775/2003/IV/U - 2003-05-14
  zamówienia opracowania pt. "Ekspertyza na temat wartości kulturowych budynku przy ul. Nowogrodzkiej 34"

 • 1776/2003/IV/M - 2003-05-14
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowach dzierżawy zawartych na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych na lokalizację sezonowego handlu

 • 1777/2003/IV/U - 2003-05-14
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.0000 EURO na opracowanie koncepcji raportu oddziaływania na środowisko oraz studium wykonanlności dla inwestycji "Budowa Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia"

 • 1778/2003/IV/S - 2003-05-14
  zawarcia umowy najmu lokalu na biuro dla Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka

 • 1779/2003/IV/S - 2003-05-14
  zawarcia umowy najmu lokalu na sale posiedzeń dla Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka

 • 1780/2003/IV/P - 2003-05-14
  podpisania umowy z PFRON o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach "Programu finansowania obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych"

 • 1781/2003/IV/M - 2003-05-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę ceny nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Lotników przeznaczonych pod budowę "Drogi Różowej"

 • 1782/2003/IV/M - 2003-05-14
  zmiany zarządzenia nr1534/03/IV/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Wiczlińskiej

 • 1783/2003/IV/M - 2003-05-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Zjednoczenia przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1784/2003/IV/R - 2003-05-14
  akceptacji wyniku uproszczonej procedury przetargowej na wybór wykonawcy publikacji informacyjnej "Unia Europejska w każdym domu"

 • 1785/2003/IV/P - 2003-05-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1786/2003/IV/P - 2003-05-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.05.2003