Z dnia 2003-05-06

  • 1617/2003/IV/P - 2003-05-06
    dofinansowania wydania książki pt. "Wiarygodność" autorstwa Stanisława Sosny - Sarno

  • 1618/2003/IV/P - 2003-05-06
    dofinansowania wydania książki - monografii Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

  • 1619/2003/IV/P - 2003-05-06
    zakupu 30 egzemplarzy albumu Janusza Uklejewskiego pt. "Dar Pomorza"

  • 1620/2003/IV/P - 2003-05-06
    zmiany uchwały nr 7574/02/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy

  • 1621/2003/IV/U - 2003-05-06
    udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na remont starych boksów zewnętrznych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni

  • 1622/2003/IV/U - 2003-05-06
    udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wydanie opinii w sprawie realizacji inwestycji "Modernizacja ulicy Janka Wiśniewskiego"

  • 1623/2003/IV/U - 2003-05-06
    udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie wydzielenia działek zajętych pod budowę ul. Żółkiewskiego

  • 1624/2003/IV/U - 2003-05-06
    wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z trzema przepompowniami ścieków i przyłączami do posesji w obszarze Gdynia Zachód

  • 1625/2003/IV/U - 2003-05-06
    wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. "przebudowa skrzyżowania al. Zwycięstwa i ul. Redłowskiej dla potrzeb Pomorskiego Parku Technologicznego"

  • 1626/2003/IV/U - 2003-05-06
    wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. "budowa hali sportowo-widowiskowej w Gdyni - zasilanie energetyczne"

  • 1627/2003/IV/U - 2003-05-06
    zmiany zarządzenia nr 1147/03/IV/U dotyczącego wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy muru oporowego, ułożenia chodnika i zniwelowania skarpy wzdłuż ul. Arciszewskich w rejonie kościoła P.W. Św. Michała Archanioła

  • 1628/2003/IV/U - 2003-05-06
    zmiany zarządzenia nr 1231/03/IV/U dotyczącego wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy zatoki autobusowej przy ul. Adm. Unruga w rejonie skrzyżowania z ul. Żelazną

  • 1629/2003/IV/U - 2003-05-06
    zmiany zarządzenia nr 1187/03/IV/U dotyczącego wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy sali gimnastycznej przy V Lieceum Ogólnokształcącym w Gdyni

  • 1630/2003/IV/U - 2003-05-06
    wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na transport i magazynowanie konstrukcji stalowej

  • 1631/2003/IV/U - 2003-05-06
    wyrażenia zgody na sprzedaż konstrukcji stalowej

  • 1632/2003/IV/U - 2003-05-06
    udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych molo spacerowego w Gdyni Orłowie

  • 1633/2003/IV/U - 2003-05-06
    akceptacji aneksu do umowy SOO/234/01/UG na utrzymanie cmentarza wojennego im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni Redłowie oraz kwater wojennych cmentarzy na Witominie i Karwinach

  • 1634/2003/IV/O - 2003-05-06
    powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Mechanicznych

  • 1635/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarską "Śródmieście" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych młodzieży uprawiającej sport

  • 1636/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Orłowo" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad zgryzu u uczniów szkół podstawowych klas I-III

  • 1637/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Grabówek" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad zgryzu u uczniów szkół podstawowych klas I-III

  • 1638/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Witomino" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wad zgryzu u uczniów szkół podstawowych klas I-III

  • 1639/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z NZOZ "Śródmieście" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1640/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Chylonia I" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1641/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Orłowo" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1642/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1643/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Grabówek" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1644/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Witomino" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1645/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "ObłużeII" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1646/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Dąbrowa Dąbrówka" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1647/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Działki Leśne" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1648/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "U Źródła Marii" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1649/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z SANUS Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1650/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z VITA - MED Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

  • 1651/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z SP ZOZ Szpitalem Miejskim im. Brudzińskiego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1953 - program GDYNIA KARD

  • 1652/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z SP ZOZ Szpitalem Miejskim im. PCK na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1953 - program GDYNIA KARD

  • 1653/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarska "Śródmieście" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu sercowo-aczyniowego dla rocznika 1953 - program GDYNIA KARD

  • 1654/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z SP ZOZ IMMIT na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego dla rocznika 1953 - program GDYNIA KARD

  • 1655/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z SP ZOZ Szpitalem Miejskim im. Brudzińskiego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 50 roku życia - I etap

  • 1656/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Chylonia I" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 50 roku życia - I etap

  • 1657/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Orłowo " Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 50 roku życia - I etap

  • 1658/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Dąbrowa - Dąbrówka" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 50 roku życia - I etap

  • 1659/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Działki Leśne" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 50 roku życia - I etap

  • 1660/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z "Clinica Medika" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 50 roku życia - II etap

  • 1661/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z NZOZ "Śródmieście" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia

  • 1662/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Chylonia I" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia

  • 1663/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia

  • 1664/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "ObłużeII" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2- gim m-cu życia

  • 1665/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z SANUS Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia

  • 1666/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywan8ia badań mammograficznych u kobiet w wieku 49-53 lat

  • 1667/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z SP ZOZ Szpitalem Miejskim im. PCK na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywan8ia badań mammograficznych u kobiet w wieku 49-53 lat

  • 1668/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z SP ZOZ Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno-dermatologicznych u osób bezdomnych

  • 1669/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z SP ZOZ Szpitalem Miejskim im. Brudzińskiego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno-dermatologicznych u osób bezdomnych

  • 1670/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z SP ZOZ Szpitalem Miejskim im. Brudzińskiego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrycia raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat

  • 1671/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z VITA MED Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrycia raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat

  • 1672/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z evi MED Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrycia raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat

  • 1673/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z Przychodnią Lekarską "Działki Leśne" Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych dla dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami psycho-ruchowymi "Rośnij Zdrowo"

  • 1674/2003/IV/O - 2003-05-06
    zawarcia umowy z ZOZ Dziennym Centrum Aktywności na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych dla dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami psycho-ruchowymi "Rośnij Zdrowo"

  • 1675/2003/IV/S - 2003-05-06
    wyrażenia zgody na zakup paliwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej

  • 1676/2003/IV/M - 2003-05-06
    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego na Pustkach Cisowskich

  • 1677/2003/IV/M - 2003-05-06
    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

  • 1678/2003/IV/M - 2003-05-06
    sprostowania adresu budynku użytkowanego przez przychodnię Lekarską "Obłuże II" Sp. z o.o.

  • 1679/2003/IV/U - 2003-05-06
    wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. "budowa hali sportowo-widowiskowej w Gdyni"

  • 1680/2003/IV/S - 2003-05-06
    zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

  • 1681/2003/IV/U - 2003-05-06
    wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej wraz z piaskownikiem, separatorem i drogą dojazdową

  • 1682/2003/IV/U - 2003-05-06
    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "budowa ulicy Myśliwskiej"

  • 1683/2003/IV/M - 2003-05-06
    zwrotu kosztów wykonania instalacji c.o. w lokalu użytkowym położonym przy ul. Śląskiej 60 A

  • 1684/2003/IV/P - 2003-05-06
    realizacji projektu "Gdynia - Kilonia: partnerstwo miast w aspekcie społeczno-kulturalnym"

  • 1685/2003/IV/P - 2003-05-06
    otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na organizacje wizyt studyjnych w Brukseli i Strasburgu jako głównej nagrody dla zwycięskiej klasy w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Europie pod nazwą "Z Gdyni do Europy"

  • 1686/2003/IV/S - 2003-05-06
    wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu węzłów sanitarnych w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98

  • 1687/2003/IV/M - 2003-05-06
    upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy nr TG/593/92 przedmiotem której jest grunt położony na hali łukowej - pawilon handlowy nr 50

  • 1688/2003/IV/S - 2003-05-06
    wykonania usługi wymiany uszkodzonych podzespołów w windzie "OTIS" w budynku Urzędu Miasta Gdyni

  • 1689/2003/IV/S - 2003-05-06
    powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu węzłów sanitarnych w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98

  • 1690/2003/IV/O - 2003-05-06
    dofinansowania kosztów wynajęcia sali i zakupu nagród uczestnikom Przeglądu Form Teatralnych Gdyńskich Szkół Specjalnych

  • 1691/2003/IV/P - 2003-05-06
    udzielenia zamówienia publicznego na zakup zabawek z okazji Dnia Dziecka dla dzieci przebywających w gdyńskich szpitalach

  • 1692/2003/IV/P - 2003-05-06
    wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Gdyni

  • 1693/2003/IV/S - 2003-05-06
    zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Łączy światłowodowych w relacjach : budynek Urzędu Miasta Gdyni - lokal przy ul. Partyzantów oraz budynek Urzędu Miasta węzeł TASK przy al. Marsz. Piłsudskiego

  • 1694/2003/IV/U - 2003-05-06
    zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej w ul. Hutniczej

  • 1695/2003/IV/S - 2003-05-06
    wykonania usługi przełączenia istniejącej centrali telefonicznej na centralę cyfrową

  • 1696/2003/IV/R - 2003-05-06
    upoważnienia do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy z Fundacją "Fundusz Współpracy"

  • 1697/2003/IV/M - 2003-05-06
    użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

  • 1698/2003/IV/M - 2003-05-06
    użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Działowskiego 11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.05.2003