Z dnia 2003-04-22

 • 1443/2003/IV/P - 2003-04-22
  zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2003

 • 1444/2003/IV/P - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na projekt i przygotowanie do druku ulotki i plakatu wielkoformatowego promującego możliwości inwestycyjne gminy Gdynia

 • 1445/2003/IV/P - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup materiałów papierniczych do oprawienia zdjęć na wystawę w Galerii Ratusz

 • 1446/2003/IV/U - 2003-04-22
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr120/11/99 - SOO/690/99/RR dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego

 • 1447/2003/IV/U - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania "Droga Różowa Etap III - faza 1 a"

 • 1448/2003/IV/U - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" dotyczącego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "Budowa hali sportowo-widowiskowej

 • 1449/2003/IV/U - 2003-04-22
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oświetlenia schodów terenowych i odcinków ulicy Powstania Wielkopolskiego

 • 1450/2003/IV/U - 2003-04-22
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na remont nawierzchni - al. Zjednoczenia

 • 1451/2003/IV/U - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie nowej grafiki z zabezpieczeniem na tablicy w Parku Rady Europy

 • 1452/2003/IV/O - 2003-04-22
  dofinansowania kosztów podróży dwóch uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego do Austrii

 • 1453/2003/IV/O - 2003-04-22
  wyrażenia zgody na likwidację z dniem 31 sierpnia br. gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy Zespole Szkół Odzieżowych w Gdyni

 • 1454/2003/IV/O - 2003-04-22
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Selektywna zbiórka odpadów MIX"

 • 1455/2003/IV/O - 2003-04-22
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Wystawki - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w okresie wiosennym i jesiennym"

 • 1456/2003/IV/R - 2003-04-22
  zlecenia w trybie zamówienia do 3.000 EURO na tłumaczenie z języka angielskiego na język polski treści rocznej broszury informacyjnej o projekcie TELLUS

 • 1457/2003/IV/S - 2003-04-22
  zakupu usługi szkoleniowej dla strażników Straży Miejskiej

 • 1458/2003/IV/P - 2003-04-22
  zakupu pościeli jednorazowej

 • 1459/2003/IV/P - 2003-04-22
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie i dostawę 100 kompletów materacy koszarowo-polowych

 • 1460/2003/IV/S - 2003-04-22
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie koni Oddziału Konnego Straży Miejskiej

 • 1461/2003/IV/M - 2003-04-22
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 1462/2003/IV/M - 2003-04-22
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1463/2003/IV/M - 2003-04-22
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 1464/2003/IV/M - 2003-04-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 59

 • 1465/2003/IV/M - 2003-04-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Chrzanowskiego 13

 • 1466/2003/IV/M - 2003-04-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 92-94

 • 1467/2003/IV/M - 2003-04-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kilińskiego 16

 • 1468/2003/IV/M - 2003-04-22
  ustalenia warunków przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 01.06.2003r. do 15.09.2003r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, ul. Zjednoczenia

 • 1469/2003/IV/M - 2003-04-22
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających informacje o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży

 • 1470/2003/IV/M - 2003-04-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 1471/2003/IV/M - 2003-04-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy al. Zjednoczenia

 • 1472/2003/IV/M - 2003-04-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Palmowej

 • 1473/2003/IV/M - 2003-04-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 1474/2003/IV/M - 2003-04-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Witomińskiej

 • 1475/2003/IV/M - 2003-04-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1476/2003/IV/M - 2003-04-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Iglastej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 1477/2003/IV/M - 2003-04-22
  ustalenia wykazu oraz warunków dołączenia nieruchomości położonej przy ul. Pogodnej

 • 1478/2003/IV/M - 2003-04-22
  ustalenia wykazu oraz warunków dołączenia nieruchomości położonej przy ul. Wejherowskiej

 • 1479/2003/IV/M - 2003-04-22
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna ½ nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9.6 m2 zlokalizowanego na placu targowym /boks 361

 • 1480/2003/IV/M - 2003-04-22
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9.6 m2 zlokalizowanego na placu targowym /boks 320/

 • 1481/2003/IV/M - 2003-04-22
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Bernadowskiej

 • 1482/2003/IV/M - 2003-04-22
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 1483/2003/IV/M - 2003-04-22
  upoważnienia do podpisania protokołu uzgodnień i aktu notarialnego

 • 1484/2003/IV/M - 2003-04-22
  wyrażenia zgody na dopisanie § 16 do umowy dzierżawy nr TG/14/1995

 • 1485/2003/IV/R - 2003-04-22
  upoważnienia w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 • 1486/2003/IV/U - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wiczlińskiej

 • 1487/2003/IV/U - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego zatoki postojowej przy ul. Cechowej

 • 1488/2003/IV/U - 2003-04-22
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu przejść podziemnych pod ul. Śląską w ciągu ul. Nowogrodzkiej oraz pod torami PKP w ciągu ul. Żwirki i Wigury

 • 1489/2003/IV/S - 2003-04-22
  wyrażenia zgody na zakup nalepek samoprzylepnych do frankownicy

 • 1490/2003/IV/S - 2003-04-22
  wyrażenia zgody na zakup drewna iglastego

 • 1491/2003/IV/P - 2003-04-22
  podpisania dokumentów związanych z przyznaniem Gdyni dofinansowania przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

 • 1492/2003/IV/P - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na ozdobne opakowanie zestawów promocyjnych

 • 1493/2003/IV/P - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na druk ulotek gospodarczych "Gdynia jest lepsza"

 • 1494/2003/IV/P - 2003-04-22
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup koszul dla pracowników Straży Miejskiej

 • 1495/2003/IV/P - 2003-04-22
  dofinansowania kosztu wyjazdu nauczycieli z Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 na Międzynarodową Konferencję w Orebre

 • 1496/2003/IV/O - 2003-04-22
  udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery"

 • 1497/2003/IV/U - 2003-04-22
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu budowy ul. Złotej wraz z uzbrojeniem w osiedlu Pogórze

 • 1498/2003/IV/U - 2003-04-22
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę I raty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych - PB "PANORAMA" Sp. o.o.

 • 1499/2003/IV/U - 2003-04-22
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta - opłaty stanowiącej wykonanie zawartego aktu notarialnego

 • 1500/2003/IV/O - 2003-04-22
  Powiatowego Rocznego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych dla miasta Gdyni na rok 2004

 • 1501/2003/IV/O - 2003-04-22
  otwarcia konkursu na organizację festynów i imprez sportowych pod nazwą "W Gdyni bez promili"

 • 1502/2003/IV/S - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego na druk informacji Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

 • 1503/2003/IV/S - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego na rozwiezienie i ustawienie na terenie miasta Gdyni tablic informacyjnych

 • 1504/2003/IV/S - 2003-04-22
  zmiany zarządzenia nr 1277/03/IV/S dotyczącego zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino - Radiostacja

 • 1505/2003/IV/U - 2003-04-22
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont ul. Świętojańskiej - etap II B

 • 1506/2003/IV/U - 2003-04-22
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu chodnika w al. Marsz. Piłsudskiego

 • 1507/2003/IV/P - 2003-04-22
  rozwiązania umowy o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej (dz. nr 67/6 KM 34)

 • 1508/2003/IV/P - 2003-04-22
  zmiany zarządzenia nr 1258/03/IV/P

 • 1509/2003/IV/P - 2003-04-22
  zmiany zarządzenia nr 1259/03/IV/P

 • 1510/2003/IV/U - 2003-04-22
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.00EURO na budowę I - go etapu ulicy Lipowej

 • 1511/2003/IV/U - 2003-04-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elaktroenergetycznej oświetlenia ulicy Powstania Wielkopolskiego

 • 1512/2003/IV/U - 2003-04-22
  zatwierdzenia wyników przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prognozy skutków budowy obiektów handlowych o pow. powyżej 2.000 m2 przy ul. Morskiej

 • 1513/2003/IV/M - 2003-04-22
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kalksztajnów 18

 • 1514/2003/IV/U - 2003-04-22
  zatwierdzenia wyników zamówienia [publicznego w tryb ie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania - remont ul. Świętojańskiej

 • 1515/2003/IV/U - 2003-04-22
  zatwierdzenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "oświetlenie ulicy Huzarskiej i Ułańskiej"

 • 1516/2003/IV/U - 2003-04-22
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla obszaru Gdynia Zachód

 • 1517/2003/IV/M - 2003-04-22
  użyczenia nieruchomości położonych przy ul. Św. Wojciecha 5 zabudowanych laboratorium badawczym o charakterze tymczasowym

 • 1518/2003/IV/P - 2003-04-22
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 1519/2003/IV/P - 2003-04-22
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.04.2003