Z dnia 2003-02-18

 • 769/2003/IV/P - 2003-02-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na organizację obiadu z okazji oficjalnej wizyty Prezydenta Hamburga

 • 771/2003/IV/P - 2003-02-18
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na druk ulotek "Gdyńskie Ścieżki Rowerowe"

 • 770/2003/IV/P - 2003-02-18
  organizacji warsztatów pt. "Rola i znaczenie informacji turystycznej w rozwoju turystyki"

 • 772/2003/IV/P - 2003-02-18
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie transparentu informującego o imprezach miejskich

 • 773/2003/IV/P - 2003-02-18
  szkolenia kierowniczej kadry zakładów pracy i osób funkcyjnych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej

 • 774/2003/IV/U - 2003-02-18
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kabla PKP Gdynia przy linii kolejowej nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński

 • 775/2003/IV/U - 2003-02-18
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę budynku zlokalizowanego przy ul. Przemyskiej 2 na terenie III etapu budowy Drogi Różowej

 • 776/2003/IV/U - 2003-02-18
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania "Droga Różowa etap III faza 1 a włączenie ulicy Lotników w ul. Wielkopolską"

 • 777/2003/IV/K - 2003-02-18
  kierowanych spraw na drogę postępowania sądowego

 • 778/2003/IV/K - 2003-02-18
  kierowanych spraw na drogę postępowania sądowego

 • 779/2003/IV/O - 2003-02-18
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zamówienia publicznego na wybór lekarza biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • 780/2003/IV/O - 2003-02-18
  zakupu nagród dla laureatów III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gdyni pod hasłem "Gdynia wczoraj i dziś"

 • 781/2003/IV/O - 2003-02-18
  zakupu nagród dla laureatów Regionalnego Konkursu Poezji i Prozy Francuskiej organizowanej przez Zespół Szkół Nr 2

 • 782/2003/IV/S - 2003-02-18
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 783/2003/IV/S - 2003-02-18
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na przedłużenie licencji programu komputerowego

 • 784/2003/IV/S - 2003-02-18
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na roczną opiekę autorską programów komputerowych

 • 785/2003/IV/S - 2003-02-18
  zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na najem Sali Bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • 786/2003/IV/S - 2003-02-18
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 787/2003/IV/S - 2003-02-18
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów malarskich na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 788/2003/IV/S - 2003-02-18
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni

 • 789/2003/IV/S - 2003-02-18
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup druków ze znakiem wodnym dla Urzędu Stanu Cywilnego

 • 790/2003/IV/S - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na zakup książek "Słoneczna Gdynia" na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego z przeznaczeniem dla Jubilatów

 • 791/2003/IV/S - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na zlecenie naprawy sprzętu gospodarstwa domowego oraz zakupu części do odkurzacza

 • 792/2003/IV/S - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na zakup latarek ręcznych halogenowych, sprzętu jeździeckiego i środków pielęgnacji koni

 • 793/2003/IV/S - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na przeprowadzenie dezynsekcji i deratyzacji w piwnicach Urzędu Miasta Gdyni

 • 794/2003/IV/M - 2003-02-18
  określenia wynagrodzenia Likwidatora TROBUS Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 • 795/2003/IV/M - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zamieszczenia ogłoszenia o wywieszeniu wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

 • 796/2003/IV/M - 2003-02-18
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 797/2003/IV/M - 2003-02-18
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 798/2003/IV/M - 2003-02-18
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 799/2003/IV/M - 2003-02-18
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 800/2003/IV/M - 2003-02-18
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Druskiennickiej przeznaczonej pod budowę łącznika

 • 801/2003/IV/M - 2003-02-18
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Izydy przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

 • 802/2003/IV/M - 2003-02-18
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV - Wzgórze Św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok

 • 803/2003/IV/M - 2003-02-18
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV - Wzgórze Św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok

 • 804/2003/IV/M - 2003-02-18
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 805/2003/IV/M - 2003-02-18
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej 527 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 806/2003/IV/M - 2003-02-18
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Żelaznej 34

 • 807/2003/IV/M - 2003-02-18
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej

 • 808/2003/IV/M - 2003-02-18
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Ejsmonda 8

 • 809/2003/IV/M - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu lokalu mieszkalnego i dzierżawy gruntu Skarbu Państwa na umowę dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Miasta Gdyni

 • 810/2003/IV/M - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialne i sądowe

 • 811/2003/IV/M - 2003-02-18
  użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spacerowej

 • 812/2003/IV/P - 2003-02-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Renacie Nehrebeckiej, prowadzącej Agencję Artystyczną R & K NEHREBECCY w Gdyni, na organizację drugiej edycji Festiwalu Sztuki Aktorskiej "Cztery pory filmu" - spotkanie z Jerzym Stuhrem

 • 813/2003/IV/M - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na dopisanie małżonki dzierżawcy do umowy dzierżawy TG/206/1970

 • 814/2003/IV/M - 2003-02-18
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy MG 47/2001 dotyczącej dzierżawy zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Porębskiego 9

 • 815/2003/IV/M - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych publikację dwóch ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 816/2003/IV/S - 2003-02-18
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów budowlanych dla potrzeb UM w 2003 r.

 • 817/2003/IV/S - 2003-02-18
  dostawy wody i odprowadzania ścieków

 • 818/2003/IV/S - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na zakup paliwa do samochodów służbowych UM w 2003 r.

 • 819/2003/IV/O - 2003-02-18
  upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych

 • 820/2003/IV/O - 2003-02-18
  unieważnienia zarządzenia nr 532/2003/IV/O z dnia 21.01.2003 r. oraz podjęcia nowego zarządzenia w sprawie trybu postępowania w wypłacaniu świadczeń na rzecz byłych pracowników SPZOZ

 • 821/2003/IV/U - 2003-02-18
  powołania komisji w celu przygotowania zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Morskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Mireckiego, jezdnia w kierunku centrum

 • 822/2003/IV/U - 2003-02-18
  powołania komisji w celu przygotowania zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Legionów na wysokości biura paszportowego

 • 823/2003/IV/U - 2003-02-18
  powołania komisji w celu przygotowania zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Unruga w rejonie drewnianego wiaduktu kolejowego

 • 824/2003/IV/U - 2003-02-18
  powołania komisji celem przygotowania zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Morskiej na odcinku od ul. Działdowskiej w kierunku Estakady Kwiatkowskiego

 • 825/2003/IV/U - 2003-02-18
  powołania komisji w celu przygotowania zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Chwarznieńskiej na odcinku od pętli autobusowej w kierunku Chwarzna

 • 826/2003/IV/S - 2003-02-18
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów do rad dzielnic zarządzonych na dzień 23 lutego 2003 r.

 • 827/2003/IV/O - 2003-02-18
  przeznaczenia środków finansowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21 na organizację międzyszkolnego konkursu "Ośmiu Wspaniałych" oraz zakup nagród dla laureatów

 • 828/2003/IV/O - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na przeniesienie środków finansowych i opłacenie należności zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 829/2003/IV/S - 2003-02-18
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Redłowo

 • 830/2003/IV/P - 2003-02-18
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3000 EURO na druk folderu "Gdynia Żeglarską Stolicą Polski"

 • 831/2003/IV/M - 2003-02-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Gdynia, położonego w Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego róg Świętojańskiej

 • 832/2003/IV/U - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługi w zakresie usuwania, holowania i parkowania pojazdów usuwanych z dróg na podstawie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

 • 833/2003/IV/S - 2003-02-18
  wyrażenia zgody na zakup art. do bindowania i termobindowania w trybie do 3000 EURO oraz zatwierdzenia wyboru oferenta

 • 834/2003/IV/M - 2003-02-18
  zgody na wydatkowanie środków na kopiowanie map stanowiących składową materiałów przetargowych przygotowanych dla przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 835/2003/IV/S - 2003-02-18
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracownika UM

 • 836/2003/IV/M - 2003-02-18
  dopłaty na rzecz "Trobus" Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni

 • 837/2003/IV/P - 2003-02-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na monitoring prasy i dostarczenie wycinków prasowych na tematy gdyńskie dotyczące spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i samorządowych

 • 838/2003/IV/S - 2003-02-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na naprawę sprzętu AGD

 • 839/2003/IV/P - 2003-02-18
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 840/2003/IV/P - 2003-02-18
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 841/2003/IV/O - 2003-02-18
  dofinansowania wyjazdu uczniów Gimnazjum Nr 24 na finał ogólnopolskiego konkursu dla gimnazjalistów - EURO - QUIZ

 • 842/2003/IV/S - 2003-02-18
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup wody mineralnej

 • 843/2003/IV/U - 2003-02-18
  akceptacji wniosku typ - I o otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na zadanie "Drzewostan ul. Świętojańskiej"

 • 844/2003/IV/M - 2003-02-18
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Hutniczej i Krzywoustego

 • 845/2003/IV/P - 2003-02-18
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na skład i druk biuletynu informacyjnego Rady Dzielnicy Chylonia "Przegląd Chyloński"

 • 846/2003/IV/P - 2003-02-18
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na projekt i realizacje cyklicznych ogólnodostępnych wieczorów jazzowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 18.02.2003