Z dnia 2003-01-21

 • 502/2003/IV/O - 2003-01-21
  zakupu nagród dla Laureatów Przeglądu Tańca Nowoczesnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 15

 • 503/2003/IV/S - 2003-01-21
  udzielenia zamówienia publicznego na oczyszczanie i naprawę tablic informacyjnych oraz ich rozwiezienie i ustawienie na terenie miasta Gdyni a także rozplakatowanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad dzielnic, zarządzonych na dzień 23 lutego 2003 roku

 • 504/2003/IV/S - 2003-01-21
  udzielenia zamówienia publicznego na druk informacji Prezydenta Miasta Gdyni o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 23 lutego 2003 roku

 • 505/2003/IV/S - 2003-01-21
  udzielenia zamówienia publicznego na wynajęcie lokalu wyborczego w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 23 lutego 2003 roku

 • 506/2003/IV/S - 2003-01-21
  zatwierdzenia wyników postępowania i wyboru oferenta na zakup papieru termicznego do systemu kolejkowego NEMO- Q

 • 507/2003/IV/S - 2003-01-21
  podpisania umowy na konserwację sprzętu p - poż będącego własnością Urzędu Miasta Gdyni

 • 508/2003/IV/S - 2003-01-21
  wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie prac ślusarskich dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 509/2003/IV/S - 2003-01-21
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania w trybie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup wody mineralnej dla pracowników

 • 510/2003/IV/S - 2003-01-21
  zakupu biletów PKP - SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 511/2003/IV/S - 2003-01-21
  zakupu odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 512/2003/IV/S - 2003-01-21
  zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup artykułów hydraulicznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 513/2003/IV/S - 2003-01-21
  zatwierdzenia wyboru oferenta na usługi kominiarskie na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 514/2003/IV/S - 2003-01-21
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na usługi transportowe na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 515/2003/IV/S - 2003-01-21
  zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie napisów informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 516/2003/IV/S - 2003-01-21
  projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczlino

 • 517/2003/IV/O - 2003-01-21
  odwołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 518/2003/IV/P - 2003-01-21
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie postępowania sądowego

 • 519/2003/IV/P - 2003-01-21
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie postępowania sądowego

 • 520/2003/IV/P - 2003-01-21
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie postępowania sądowego

 • 521/2003/IV/K - 2003-01-21
  przekazania opłat związanych z egzekucją podatków i opłat oraz mandatów karnych

 • 522/2003/IV/U - 2003-01-21
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO pn. "Drzewostan miejski w Gdyni"

 • 523/2003/IV/O - 2003-01-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

 • 524/2003/IV/S - 2003-01-21
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup materiałów biurowych

 • 525/2003/IV/S - 2003-01-21
  wyrażenie zgody na zakup ustników do alkomatów

 • 526/2003/IV/S - 2003-01-21
  wyrażenie zgody na wykonanie udrożnień przykanalików kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 527/2003/IV/S - 2003-01-21
  zakupu układów zapłonowych do lamp w sali 105 i Sali Mieszkańców

 • 528/2003/IV/U - 2003-01-21
  akceptacji treści aneksu nr 4 do umowy nr KB/412/U/113/W/2002 dotyczącej przebudowy układu drogowego związanego z budową osiedla "Dominium Gdyńskie"

 • 529/2003/IV/U - 2003-01-21
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie dokumentacji pn. "Skrzyżowanie Al. Zwycięstwa i ul. Wielkopolskiej

 • 530/2003/IV/P - 2003-01-21
  udziału gminy Miasta Gdyni jako organizatora w V Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników Gdynia 2003

 • 531/2003/IV/M - 2003-01-21
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 532/2003/IV/O - 2003-01-21
  trybu postępowania w wypłaceniu świadczeń na rzecz byłych pracowników SP ZOZ

 • 533/2003/IV/S - 2003-01-21
  przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni poboru w roku 2003

 • 534/2003/IV/S - 2003-01-21
  pokrycia kosztów Studiów Kierowników Projektów Europejskich organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza SA

 • 535/2003/IV/P - 2003-01-21
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 536/2003/IV/P - 2003-01-21
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.01.2003