Z dnia 2003-01-20

 • 440/2003/IV/P - 2003-01-20
  powołani komisji konkursowej "Gdyński Biznesplan"

 • 441/2003/IV/P - 2003-01-20
  akceptacji treści umowy pomiędzy Gminą Gdynia a Agencją Reklamową UNI - ART. Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy

 • 442/2003/IV/P - 2003-01-20
  akceptacji treści umowy pomiędzy Gminą Gdynia a Agencją Reklamową UNI - ART. Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy

 • 443/2003/IV/P - 2003-01-20
  akceptacji treści umowy pomiędzy Gminą Gdynia a Agencją Reklamową UNI - ART. Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa

 • 444/2003/IV/P - 2003-01-20
  akceptacji treści umowy pomiędzy Gminą Gdynia a Town and City o ekspozycję reklamy

 • 445/2003/IV/P - 2003-01-20
  akceptacji treści umowy pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o.

 • 446/2003/IV/K - 2003-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej

 • 447/2003/IV/K - 2003-01-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie obowiązków inkasenta podatku od posiadania psów

 • 448/2003/IV/U - 2003-01-20
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/738/UI/ 225//W/2002 z dnia 07.11.2002 na wykonanie dodatkowych prac projektowych Drogi różowej Etap III - 1 faza

 • 449/2003/IV/U - 2003-01-20
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę oświetlenia ulic: Podchorążych, Alzackiej i Algierskiej, Huzarskiej i Ułańskiej, Szpunara i Rzymowskiego, Zielonej

 • 450/2003/IV/U - 2003-01-20
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Meksyk w Gdyni - Chyloni

 • 451/2003/IV/U - 2003-01-20
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie projektu nowych nasadzeń w dzielnicach Orłowo i Redłowo w Gdyni

 • 452/2003/IV/U - 2003-01-20
  wypłaty odszkodowania za obrażenia doznane w wyniku upadku na nieodśnieżonym chodniku

 • 453/2003/IV/O - 2003-01-20
  zmiany treści umowy nr KB/14/OZ/9/W/2002 na realizację zadania "Działalność terapeutyczno - rehabilitacyjna i uspołeczniająca w Dziennym Centrum Aktywności na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin

 • 454/2003/IV/O - 2003-01-20
  upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni dotyczącej przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych 250 km

 • 455/2003/IV/S - 2003-01-20
  usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 456/2003/IV/S - 2003-01-20
  wyrażenia zgody na: mycie samochodów służbowych, zakup słodyczy, owoców

 • 457/2003/IV/M - 2003-01-20
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 93 o pow. 16,20 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 458/2003/IV/M - 2003-01-20
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 93 o pow. 108,60 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 459/2003/IV/M - 2003-01-20
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 93 o pow. 76,80 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 460/2003/IV/M - 2003-01-20
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 93 o pow. 133,00 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 461/2003/IV/M - 2003-01-20
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 98 o pow. 21,47 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 462/2003/IV/M - 2003-01-20
  udzielenia pełnomocnictwa do podpisania aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 49

 • 463/2003/IV/M - 2003-01-20
  udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów o dzieło na wykonanie operatów szacunkowych lokali użytkowych i podpisania faktur za wykonanie usługi

 • 464/2003/IV/M - 2003-01-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej i Północnej

 • 465/2003/IV/M - 2003-01-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Żwirowej

 • 466/2003/IV/M - 2003-01-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Lnianej 13a

 • 467/2003/IV/M - 2003-01-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich

 • 468/2003/IV/M - 2003-01-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego na Łąkach Cisowskich

 • 469/2003/IV/M - 2003-01-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej 135

 • 470/2003/IV/M - 2003-01-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 471/2003/IV/M - 2003-01-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gajowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 472/2003/IV/M - 2003-01-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Dworcowym

 • 473/2003/IV/M - 2003-01-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sochaczewskiej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 474/2003/IV/M - 2003-01-20
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności położonej przy ul. Heweliusza 11

 • 475/2003/IV/M - 2003-01-20
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do ułamkowej części w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Śmidowicza

 • 476/2003/IV/M - 2003-01-20
  podpisania aneksów do umów

 • 477/2003/IV/M - 2003-01-20
  zmiany do umowy dzierżawy nr MG/128/2002

 • 478/2003/IV/M - 2003-01-20
  zmiana treści umowy dzierżawy stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 4576/01/III

 • 479/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni , Elżbiety Wiłuckiej - Psyta Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania umów sprzedaży gruntu gminnego

 • 480/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni , Joanny Janulewicz Sierant Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania umów sprzedaży gruntu gminnego

 • 481/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni , Joanny Janulewicz Sierant Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania umów najmu gruntu gminnego zabudowanego garażami

 • 482/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni , Elżbiety Wiłuckiej - Psyta Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania umów najmu gruntu gminnego zabudowanego garażami

 • 483/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni , Elżbiety Wiłuckiej - Psyta Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania protokołów uzgodnień celem sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Zamenhofa 10

 • 484/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni , Elżbiety Wiłuckiej - Psyta Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania protokołów uzgodnień celem sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Zamenhofa 6

 • 485/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni , Joanny Janulewicz Sierant Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Powstania Styczniowego 30 A

 • 486/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni , Joanny Janulewicz Sierant Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisania umowy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej 10

 • 487/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni

 • 488/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 4 do umowy dzierżawy nr MG/66/98

 • 489/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 6 do umowy dzierżawy nr TG/142/93

 • 490/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 4 do umowy dzierżawy nr TG/67/85

 • 491/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy gruntu położonego przy ul. Iglastej

 • 492/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy gruntu położonego przy Al. Zjednoczenia

 • 493/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy gruntu położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 494/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy gruntu położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 495/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy gruntu położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 496/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy gruntu położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 497/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy gruntu położonego przy ul. Morskiej

 • 498/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy gruntu położonego przy ul. Morskiej

 • 499/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy gruntu położonego przy ul. Starogardzkiej 10 - 12

 • 500/2003/IV/M - 2003-01-20
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy nr MG/10/2002 - ul. Strażacka 15

 • 501/2003/IV/P - 2003-01-20
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania: domowa opieka hospicyjna nad terminalnie chorymi na choroby nowotworowe i AIDS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 20.01.2003