Z dnia 2003-01-07

 • 324/2003/IV/U - 2003-01-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przewóz zwłok osób zmarłych z miejsc publicznych do prosektorium lub Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku

 • 325/2003/IV/M - 2003-01-07
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A

 • 326/2003/IV/S - 2003-01-07
  dofinansowania organizowanego przez Szkołę Podstawową III Gdyńskiego Przeglądu Jasełek

 • 327/2003/IV/O - 2003-01-07
  dofinansowania zakupu projektora filmowego dla Zespołu Szkół Nr 4 z okazji jubileuszu 70 lecia Szkoły Podstawowej Nr 7

 • 328/2003/IV/O - 2003-01-07
  zakupu nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 21 w Gdyni

 • 329/2003/IV/O - 2003-01-07
  wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych oraz Szkoły Podstawowej Nr 40

 • 330/2003/IV/R - 2003-01-07
  postępowania konkursowego na wybór wykonawcy dokumentacji inwestycyjnej projektu "Zapewnienie nowoczesnej i bezpiecznej obsługi przewozów pasażerskich i towarowych przez centrum miasta poprzez stworzenie węzła integracyjnego Gdynia Centrum, przebudowę dworca PKP i budowę dworca autobusowego"

 • 331/2003/IV/S - 2003-01-07
  przetargu nieograniczonego (ofertowego) na najem sali bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • 332/2003/IV/S - 2003-01-07
  wyrażenia zgody na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni

 • 333/2003/IV/S - 2003-01-07
  rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków dla utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta Gdyni

 • 334/2003/IV/M - 2003-01-07
  upoważnienia do podpisywania protokołów rokowań i aktów notarialnych

 • 335/2003/IV/M - 2003-01-07
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Solnej

 • 336/2003/IV/P - 2003-01-07
  udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych

 • 337/2003/IV/R - 2003-01-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni rejon ulic Dickamana, Muchowskiego i Kępa Oksywska w zakresie komunikacji

 • 338/2003/IV/M - 2003-01-07
  udzielenia pełnomocnictwa do zawierania i rozwiązywania umów najmu użyczenia oraz podpisywania aneksów dotyczących lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 339/2003/IV/M - 2003-01-07
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej miasta Gdyni

 • 340/2003/IV/M - 2003-01-07
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Opata Hackiego przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu

 • 341/2003/IV/M - 2003-01-07
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 342/2003/IV/M - 2003-01-07
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Racławickiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 343/2003/IV/P - 2003-01-07
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup bryły bursztynu

 • 344/2003/IV/P - 2003-01-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na skanowanie materiału fotograficznego do kalendarza na rok 2003 "Gdynia Żeglarską Stolicą Polski"

 • 345/2003/IV/P - 2003-01-07
  zmiany treści Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 192/02/IV/P dotyczącego zawarcia umowy o dzieło z Panią E. Chylińską

 • 346/2003/IV/P - 2003-01-07
  zmiany treści Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 172/02/IV/P dotyczącego zawarcia umowy o dzieło z Panią B.Wachowiak -Zwara

 • 347/2003/IV/P - 2003-01-07
  udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń do Galerii "Ratusz"

 • 348/2003/IV/O - 2003-01-07
  wyrażenia zgody na kontynuację w 2003 roku umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

 • 349/2003/IV/O - 2003-01-07
  upoważnienia do podpisania umowy na odławianie zwierząt wałęsających się na terenie miasta Gdyni

 • 350/2003/IV/O - 2003-01-07
  akceptacji treści umowy pomiędzy Gminą Gdynia a Miastem Liepaja na realizację projektu pt. "Wspieranie rozwoju turystyki na przykładzie Gdyni i Liepaji"

 • 351/2003/IV/M - 2003-01-07
  wyboru wykonawcy opracowania rozszerzenia mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych terenu przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 352/2003/IV/M - 2003-01-07
  zmiany uchwały nr 65/91 z 1 lutego 1991 r. dotyczącej upoważnienia Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 1

 • 353/2003/IV/M - 2003-01-07
  zmiany uchwały nr 67/91 z 1 lutego 1991 r. dotyczącej upoważnienia Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 3

 • 354/2003/IV/M - 2003-01-07
  zmiany uchwały nr 68/91 z 1 lutego 1991 r. dotyczącej upoważnienia Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 4

 • 355/2003/IV/M - 2003-01-07
  zmiany uchwały nr 69/91 z 1 lutego 1991 r. dotyczącej upoważnienia Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 5

 • 356/2003/IV/M - 2003-01-07
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 357/2003/IV/M - 2003-01-07
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 358/2003/IV/M - 2003-01-07
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 359/2003/IV/M - 2003-01-07
  wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 360/2003/IV/M - 2003-01-07
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie robót

 • 361/2003/IV/P - 2003-01-07
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 362/2003/IV/P - 2003-01-07
  zatwierdzenia projektu porozumienia z NORD Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.01.2003