Z dnia 2002-11-12

 • 9589/2002/III - 2002-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie operatu technicznego 'Przekroje pod Estakadą Kwiatkowskiego - ul. Ramułta', opracowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki, rejon ulic Drzymały i Ramułta

 • 9590/2002/III - 2002-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska w zakresie inżynierii technicznej

 • 9591/2002/III - 2002-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie opracowania ekofizjoraficznego i prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki, rejon ulic Drzymały i Ramułta na środowisko przyrodnicze

 • 9592/2002/III - 2002-11-12
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 'Pielęgnacja drzewostanu'

 • 9593/2002/III - 2002-11-12
  udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdyni

 • 9594/2002/III - 2002-11-12
  zmiany uchwały nr 7878/02/III dotyczącej dofinansowania wydania książki pt. 'Polska - Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX w.'

 • 9595/2002/III - 2002-11-12
  akceptacji wyniku zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie operatu pomiarowego zewnętrznych granic miasta Gdyni

 • 9596/2002/III - 2002-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie kontroli technicznej operatu modernizacji szczegółowej sieci pomiarowej miasta Gdyni

 • 9597/2002/III - 2002-11-12
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Promiennej

 • 9598/2002/III - 2002-11-12
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Promiennej

 • 9599/2002/III - 2002-11-12
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9600/2002/III - 2002-11-12
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Solnej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9601/2002/III - 2002-11-12
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Chylońskiej 178 C przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9602/2002/III - 2002-11-12
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10 m2 zlokalizowanego na hali łukowej (boks nr 39)

 • 9603/2002/III - 2002-11-12
  wykreślenia współdzierżawcy z umowy dzierżawy nr TG/142/1993 na grunt Gminy Miasta Gdyni położony przy ul. Batalionów Chłopskich

 • 9604/2002/III - 2002-11-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Ignacego Krasickiego

 • 9605/2002/III - 2002-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na opracowanie treści kalendarza na rok 2003 pt. 'Gdynia Żeglarską Stolicą Polski'

 • 9606/2002/III - 2002-11-12
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP w Wiczlinie

 • 9607/2002/III - 2002-11-12
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania : 'Oświetlenie ulicy Starochwaszczyńskiej etap II w Gdyni'

 • 9608/2002/III - 2002-11-12
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/515/UI/149/W/2002 na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wielobranżowego ul. Racławickej

 • 9609/2002/III - 2002-11-12
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 15 A.

 • 9610/2002/III - 2002-11-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 9611/2002/III - 2002-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na posadzenie krzewów w osiedlu Dąbrowa w ramach zadania - uzupełnienie nawierzchni jezdni i chodników ulic: Ziołowa, Laurowa, Macierzanki, Majerankowa, Rokitnikowa'

 • 9612/2002/III - 2002-11-12
  akceptacji trybu zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe dotyczące wykonania drenażu terenu wokół budynku przy robotach izolacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 16 w Gdyni

 • 9613/2002/III - 2002-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2.000 m2 dla rynku pracy, komunikacji, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej

 • 9614/2002/III - 2002-11-12
  zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2002

 • 9615/2002/III - 2002-11-12
  zmiany uchwały nr 7109/2002/III dotyczącej ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2002

 • 9616/2002/III - 2002-11-12
  unieważnienia postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania o cenę na wybór programów z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół gimnazjalnych

 • 9617/2002/III - 2002-11-12
  zatwierdzenie wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na utrzymanie dróg, ulic i obiektów inżynierskich

 • 9618/2002/III - 2002-11-12
  wyrażenia zgody na uzupełnienie nasadzeń na terenach zieleni w Śródmieściu i na Wzgórzu Św. Maksymiliana

 • 9619/2002/III - 2002-11-12
  zmiany uchwały nr 7749/02/III w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wyprodukowanie przedstawienia 'Bal u Witolda G'

 • 9620/2002/III - 2002-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na roboty dodatkowe w V LO

 • 9621/2002/III - 2002-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie opakowań do Medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • 9622/2002/III - 2002-11-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie prac uzupełniających na zadaniu: połączenie komunikacyjne ulic Turkusowej z ulicami Czeladniczą i Brukarską

 • 9623/2002/III - 2002-11-12
  wydatkowania środków na zakup gablot informacyjnych dla Rady Dzielnicy Pogórze

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.11.2002