Z dnia 2002-11-05

 • 9539/2002/III - 2002-11-05
  wyrażenia zgody na zlecenie wykonania montażu 18 szt. ławek parkowych w dzielnicach: Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana i Orłowo

 • 9540/2002/III - 2002-11-05
  wyrażenia zgody na zakup, przechowywanie i dystrybucje środka chemicznego 'Stop dzik'

 • 9541/2002/III - 2002-11-05
  wyrażenia zgody na zlecenie naprawy huśtawki na placu zabaw 'Przy Stawku' na Obłużu

 • 9542/2002/III - 2002-11-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przeprowadzenie jednorazowego przeglądu i pełnienie nadzoru nad usuwaniem usterek dla obiektów zrealizowanych w ramach I - ego etapu Drogi Różowej

 • 9543/2002/III - 2002-11-05
  udzielenia zamówienia publicznego dla 3.000 EURO na opracowanie koncepcji budowy kanału deszczowego dla wariantu C programu inwestycji 'Ulica Janka Wiśniewskiego - odwodnienie terenów kolejowych

 • 9544/2002/III - 2002-11-05
  zakupu pucharów dla zwycięzców II Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Gdyni w Siłowaniu na Rękę

 • 9545/2002/III - 2002-11-05
  Organizacji uroczystości wręczenia przez władze miasta najlepszym uczniom i studentom Miasta Gdyni stypendiów na rok szkolny 2002/2003

 • 9546/2002/III - 2002-11-05
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku 'CARITAS' Archidiecezji Gdańskiej na realizacje zadania :prowadzenie rehabilitacji ruchowej

 • 9547/2002/III - 2002-11-05
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A

 • 9548/2002/III - 2002-11-05
  unieważnienia przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie robót dekarsko-blacharskich wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Tatrzańskiej 29

 • 9549/2002/III - 2002-11-05
  unieważnienia przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie robót dekarsko-blacharskich wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Reja 5

 • 9550/2002/III - 2002-11-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Pl. Grunwaldzkim

 • 9551/2002/III - 2002-11-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 9552/2002/III - 2002-11-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 9553/2002/III - 2002-11-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 9554/2002/III - 2002-11-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 9555/2002/III - 2002-11-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 9556/2002/III - 2002-11-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 9557/2002/III - 2002-11-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Armii Krajowej / Abrahama

 • 9558/2002/III - 2002-11-05
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170 F

 • 9559/2002/III - 2002-11-05
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kępa Oksywska przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9560/2002/III - 2002-11-05
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kępa Oksywska 1 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9561/2002/III - 2002-11-05
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kępa Oksywska 2 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9562/2002/III - 2002-11-05
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Abrahama 62 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9563/2002/III - 2002-11-05
  przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 10/12

 • 9564/2002/III - 2002-11-05
  przeniesienia praw wynikających z umowy dzierżawy nr TG/155/1986 zawartej na grunt położony przy ul. Iglastej

 • 9565/2002/III - 2002-11-05
  zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/181/2001 gruntu położonego w Gdyni przy ul. 10 lutego i Batorego

 • 9566/2002/III - 2002-11-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie opracowania ekofizjograficznego i prognozy wpływu na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo rejon ulicy Huzarskiej

 • 9567/2002/III - 2002-11-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie opracowania ekofizjograficznego i prognozy wpływu na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie rejon ulicy Dickmana, Muchowskiego i Kępy Oksywskiej

 • 9568/2002/III - 2002-11-05
  przeniesienia praw wynikających z umowy dzierżawy nr TG/204/70 zawartej na grunt przy ul. Metalowej 7

 • 9569/2002/III - 2002-11-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 9570/2002/III - 2002-11-05
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie projektu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i przygotowania do druku kalendarza ściennego na rok 2003 pt. 'Gdynia Żeglarską Stolicą Polski'

 • 9571/2002/III - 2002-11-05
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aranżacji i oprawy muzycznej podczas spotkania z organizacjami kombatanckimi z okazji Święta Niepodległości

 • 9573/2002/III - 2002-11-05
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tablic nagrobnych na kwaterach wojennych

 • 9574/2002/III - 2002-11-05
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9575/2002/III - 2002-11-05
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Płk. Dąbka

 • 9576/2002/III - 2002-11-05
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 51 o pow. 248.99 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

 • 9577/2002/III - 2002-11-05
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 91 a o pow. 103.60 m2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9578/2002/III - 2002-11-05
  wymiany stolarki okiennej w budynku użytkowanym przez Specjalistyczna Przychodnie Lekarską 'Śródmieście' Sp. z o.o.

 • 9579/2002/III - 2002-11-05
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy Orlicz - Dreszera

 • 9580/2002/III - 2002-11-05
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej przyciskowej na przejściu dla pieszych przez ul. Władysława IV

 • 9581/2002/III - 2002-11-05
  wystąpienia o decyzje pozwolenia na budowę zatoki autobusowej przy ul. Witomińskiej

 • 9582/2002/III - 2002-11-05
  zmiany uchwały nr 9130/02/III dotyczącej wyboru w trybie zapytania o cenę wykonawcy druku folderu turystycznego 'Gdynia miasto pod szczęśliwa gwiazdą'

 • 9583/2002/III - 2002-11-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na wykonanie aplikacji umożliwiającej pobieranie logotypów Gdyni na telefony komórkowe

 • 9584/2002/III - 2002-11-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu 'Kanalizacji sanitarnej w ulicy Żółkiewskiego'

 • 9585/2002/III - 2002-11-05
  zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wyłonienia Menedżera Projektu 'Rozwój MSP w sektorze turystyki w pierścieniu Zatoki Gdańskiej

 • 9586/2002/III - 2002-11-05
  zwiększenia o 20 % wartości umowy na konserwacje kserokopiarek Canon

 • 9587/2002/III - 2002-11-05
  zwolnienia z opłaty za naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym obcokrajowca

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.11.2002