Z dnia 2002-10-29

 • 9498/2002/III - 2002-10-29
  dofinansowania wydania książki pt. 'Tragedie rybackiego morza' autorstwa Ryszarda Leszczyńskiego

 • 9499/2002/III - 2002-10-29
  dofinansowania wydania książki pt. 'Dar Pomorza i Gdynia'

 • 9500/2002/III - 2002-10-29
  dofinansowania wydania książki pt. 'XII Gdyńska Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego'

 • 9501/2002/III - 2002-10-29
  dofinansowania wydania książki pt. 'O królewnie z morskiej pianki'

 • 9502/2002/III - 2002-10-29
  zakupu 30 egzemplarzy książki pt. 'Wędrówki po Kaszubach od Gdyni po Hel - Opowieści o miejscach i ludziach'

 • 9503/2002/III - 2002-10-29
  zakupu nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego i fotograficznego pt. 'Spotkania z górami'

 • 9504/2002/III - 2002-10-29
  przyznania premii za III kwartał 2002 r. dla Dyrektora SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Pana Mariana Kentnera

 • 9505/2002/III - 2002-10-29
  zmiany uchwały nr 7390/02/III dotyczącej zawarcia umowy z NZOZ Specjalistyczną Przychodnią Lekarską 'Śródmieście' Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu naczyniowo - sercowego

 • 9506/2002/III - 2002-10-29
  zmiany uchwały nr 7493/02/III dotyczącej zawarcia umowy ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarską 'Śródmieście' Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania raka stercza u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 9507/2002/III - 2002-10-29
  zmiany uchwały nr 7479/02/III dotyczącej zawarcia umowy z NZOZ Przychodnią Dąbrowa Dąbrówka Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt w 2 miesiącu życia

 • 9508/2002/III - 2002-10-29
  zmiany uchwały nr 7475/02/III dotyczącej zawarcia umowy z NZOZ Przychodnią Dąbrowa Dąbrówka Sp. z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia WZW - B dla dzieci w 9 roku życia

 • 9509/2002/III - 2002-10-29
  wyrażenia zgody na zakup stołów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie

 • 9510/2002/III - 2002-10-29
  akceptacji wyników przetargu pisemnego na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Bulwarze Nadmorskim

 • 9511/2002/III - 2002-10-29
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Północnej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

 • 9512/2002/III - 2002-10-29
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową położoną przy ul. Zamenhofa na rzecz Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A. 'ENERGA'

 • 9513/2002/III - 2002-10-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9514/2002/III - 2002-10-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9515/2002/III - 2002-10-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9516/2002/III - 2002-10-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9517/2002/III - 2002-10-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 9518/2002/III - 2002-10-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 9519/2002/III - 2002-10-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 9520/2002/III - 2002-10-29
  przeniesienia praw wynikających z umowy dzierżawy nr TG/174/83 zawartej na grunt przy ul. Kępa Oksywska

 • 9521/2002/III - 2002-10-29
  zmiany treści umowy dzierżawy stanowiącej załącznik do uchwały nr 4581/01/III dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Śródmieście' Sp. z o.o.

 • 9522/2002/III - 2002-10-29
  zmiany treści umowy dzierżawy stanowiącej załącznik do uchwały nr 4582/01/III dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Wzgórze Św. Maksymiliana' Sp. z o.o.

 • 9523/2002/III - 2002-10-29
  zmiany uchwały nr 9051/2002/III dotyczącej wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Pionierów

 • 9524/2002/III - 2002-10-29
  ustalenia wykazu oraz warunków oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Raduńskiej

 • 9525/2002/III - 2002-10-29
  warunków udzielenia zezwoleń i świadczenia usług określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • 9526/2002/III - 2002-10-29
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Tetmajera 20

 • 9527/2002/III - 2002-10-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ul. Kaprów

 • 9528/2002/III - 2002-10-29
  określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zielonej

 • 9529/2002/III - 2002-10-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy ul. Gorczycowej w Gdyni

 • 9530/2002/III - 2002-10-29
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie robót izolacyjnych jednej ściany budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza 27

 • 9531/2002/III - 2002-10-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych przygotowujących nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 13 do realizacji programu profilaktycznego 'Spójrz inaczej'

 • 9532/2002/III - 2002-10-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na wykonanie prac wentylacyjno - klimatyzacyjnych na rzecz środowiska abstynenckiego

 • 9533/2002/III - 2002-10-29
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie robót związanych ze zmianą sterowania sygnalizacja świetlną na zadaniu ul. Chwarznieńska etap I

 • 9534/2002/III - 2002-10-29
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie aktualizacji projektu zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. Grabowo 12

 • 9535/2002/III - 2002-10-29
  Zatwierdzenie wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania 'Budowa II - go etapu ulicy Waleriana Szefki

 • 9536/2002/III - 2002-10-29
  Poszerzenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV 51

 • 9537/2002/III - 2002-10-29
  Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przygotowani i organizacji Żeglarskich XXXIV Młodzieżowych Mistrzostw Świata ISFA w lipcu 2004 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.10.2002