Z dnia 2002-10-18

  • 9409/2002/III - 2002-10-18
    Zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO pn: Całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni w rejonie II w czasie od 01.11.2002 r. do 30.04.2005 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 18.10.2002