Z dnia 2002-10-01

 • 9229/2002/III - 2002-10-01
  rozwiązania umowy z dnia 21.11.1996 r. o wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni dla części dzielnicy Redłowo rejon ulic Prusa i Ejsmonda

 • 9230/2002/III - 2002-10-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie remontu murów kamiennych i fragmentów powierzchni utwardzonych cmentarza im. 'Obrońców Wybrzeża' w Gdyni Redłowie

 • 9231/2002/III - 2002-10-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na renowację symbolicznej mogiły Kontradmirała Xawerego Czarnieckiego

 • 9232/2002/III - 2002-10-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie ogrodzenia szaletu miejskiego w Gdyni - Bulwar Nadmorski

 • 9233/2002/III - 2002-10-01
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul;. Abrahama 50 - 56 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9234/2002/III - 2002-10-01
  organizacji Dnia Białoruskiego w Gdyni

 • 9235/2002/III - 2002-10-01
  sfinansowania uroczystości związanych z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 8

 • 9236/2002/III - 2002-10-01
  wyrażenia zgody na demontaż słupów i lamp oświetleniowych znajdujących się na obiekcie Zespołu Szkół Nr 14

 • 9237/2002/III - 2002-10-01
  przeprowadzenia konkursu pod hasłem 'Ekologiczna torba na zakupy'

 • 9238/2002/III - 2002-10-01
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży pożarnej OSP w Wsiczlinie

 • 9239/2002/III - 2002-10-01
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Partyzantów 35 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy

 • 9240/2002/III - 2002-10-01
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. M.Beniowskiego 3

 • 9241/2002/III - 2002-10-01
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zacisznej

 • 9242/2002/III - 2002-10-01
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Skolskiej

 • 9243/2002/III - 2002-10-01
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Hutniczej 9

 • 9244/2002/III - 2002-10-01
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Słowiczej

 • 9245/2002/III - 2002-10-01
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Słowiczej

 • 9246/2002/III - 2002-10-01
  ustalenia wykazu oraz warunków dołączenia nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krasickiego

 • 9247/2002/III - 2002-10-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Armii Krajowej / Abrahama przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9248/2002/III - 2002-10-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ignacego Krasickiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9249/2002/III - 2002-10-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bema przeznaczonej do wydzierżawienia.

 • 9250/2002/III - 2002-10-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9251/2002/III - 2002-10-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9252/2002/III - 2002-10-01
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Długiej

 • 9253/2002/III - 2002-10-01
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Stawnej

 • 9254/2002/III - 2002-10-01
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Stawnej

 • 9255/2002/III - 2002-10-01
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Suchej

 • 9256/2002/III - 2002-10-01
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Suchej

 • 9257/2002/III - 2002-10-01
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 31

 • 9258/2002/III - 2002-10-01
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 78

 • 9259/2002/III - 2002-10-01
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego 82

 • 9260/2002/III - 2002-10-01
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 14

 • 9261/2002/III - 2002-10-01
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 8

 • 9262/2002/III - 2002-10-01
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 12

 • 9263/2002/III - 2002-10-01
  użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych między ulicami Płk. Dąbka i Piekarską

 • 9264/2002/III - 2002-10-01
  użyczenia nieruchomości zabudowanej stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Placu Grunwaldzkim

 • 9265/2002/III - 2002-10-01
  zmiany uchwały nr 7954/02/III dotyczącej ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów

 • 9266/2002/III - 2002-10-01
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie remontu budynku prywatno - czynszowego przy ul. Sienkiewicza 27

 • 9268/2002/III - 2002-10-01
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na projekt , przygotowanie do druku i druk materiałów promujących miasto podczas XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 9269/2002/III - 2002-10-01
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie 30 sztuk flag okolicznościowych

 • 9270/2002/III - 2002-10-01
  unieważnienia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania: przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji projektu Pomorskiego Parku Technologicznego

 • 9271/2002/III - 2002-10-01
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na wykonanie robót hydraulicznych wod. - kan. W budynku Urzędu Miasta Gdyni i lokalach podległych

 • 9272/2002/III - 2002-10-01
  robót dodatkowych związanych z montażem dźwigu osobowego w budynku użytkowanym przez NZOZ 'Śródmieście' Sp. z o.o

 • 9273/2002/III - 2002-10-01
  przeprowadzenia zamówienia pub licznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej przyciskowej na przejściu dla pieszych przez ul. Władysława IV

 • 9274/2002/III - 2002-10-01
  wyrażenia zgody na wzięcie udziału Miasta Gdyni w projekcie pilotażowym polegającym na obsłudze informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gdyni w wyborach zarządzonych na dzień 27.10.br

 • 9275/2002/III - 2002-10-01
  wyrażenia zgody na zakup odzieży dla pracowników Straży Miejskiej

 • 9276/2002/III - 2002-10-01
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowej 5

 • 9277/2002/III - 2002-10-01
  zmiany uchwały nr 9084/02/III dotyczącej postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania: Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 17 - zagospodarowanie terenu'

 • 9278/2002/III - 2002-10-01
  zatwierdzenia przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania : iluminacja kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu'

 • 9279/2002/III - 2002-10-01
  Zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Władysława IV

 • 9280/2002/III - 2002-10-01
  Udzielenia zamówienia publicznego do 3.000EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja i w okresie gwarancji na zadaniu; budowa ciągu pieszo jezdnego dla ul. Unruga

 • 9281/2002/III - 2002-10-01
  Ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu

 • 9282/2002/III - 2002-10-01
  Zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Bławatnej

 • 9283/2002/III - 2002-10-01
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie projektu stoiska targowego w związku z udziałem Miasta Gdyni w Międzynarodowych Targach Turystycznych

 • 9284/2002/III - 2002-10-01
  Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na jesienną zbiórkę liści

 • 9285/2002/III - 2002-10-01
  Zatwierdzenia wyniku zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na urządzenie skweru rekreacyjnego położonego przy ul. Strażackiej

 • 9286/2002/III - 2002-10-01
  Zatrudnienia dyrektora jednostki budżetowej - GOSiR

 • 9287/2002/III - 2002-10-01
  Zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2002

 • 9288/2002/III - 2002-10-01
  Zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania: 'budowa ul. Myśliwskiej'

 • 9289/2002/III - 2002-10-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Grunwaldzkim przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9290/2002/III - 2002-10-01
  Rozdysponowania środków na realizację programu 'Szkół Otwartych'

 • 9291/2002/III - 2002-10-01
  zmiany uchwały nr 7109/2002 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2002 r

 • 9292/2002/III - 2002-10-01
  zmiany uchwały nr 7275/2002 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2002 roku

 • 9293/2002/III - 2002-10-01
  Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację musicalu pt. Chicago' w roku 2002

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.10.2002