Z dnia 2002-09-24

 • 9156/2002/III - 2002-09-24
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2002

 • 9157/2002/III - 2002-09-24
  zmiany uchwały nr 7109/2002 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2002 r.

 • 9158/2002/III - 2002-09-24
  zmiany uchwały nr 7275/2002 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2002 roku

 • 9159/2002/III - 2002-09-24
  zakupu nagród dla uczniów, zwycięzców konkursu 'Osobliwość miast i regionów niemieckojęzycznych'

 • 9160/2002/III - 2002-09-24
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji 'Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ul. Stryjskiej'

 • 9161/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie wydzielenia terenu pod budowę łącznika ul. Druskiennickiej z ul. Lidzką

 • 9162/2002/III - 2002-09-24
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych na terenach leśnych, leżących w pasie przebiegu projektowania Trasy Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie

 • 9163/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia do 3.000 EURO na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. 'Gdynian Wysiedlonych'

 • 9164/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia do 3.000 EURO na wykonanie prac remontowych nawierzchni wraz z montażem urządzeń małej architektury na placu przed Domem Żeromskiego w Orłowie

 • 9165/2002/III - 2002-09-24
  akceptacji trybu zamówienia o wartości do 3.000 EURO na montaż ścianki szklanej w profilu PCV w pomieszczeniu adaptowanym na świetlicę socjo - terapeutyczną w budynku przy ul. Morskiej

 • 9166/2002/III - 2002-09-24
  akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne na wybór programów z zakresu profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 • 9167/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Komendy Miejskiej Policji oraz pracowników Pogotowia Ratunkowego

 • 9168/2002/III - 2002-09-24
  zamiany uchwały nr 7478/02/III dotyczącej zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 'Wzgórze Św. Maksymiliana Sp. z o.o. na świadczenia zdrowotne w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienie WZW -B dla dzieci w 9 roku życia

 • 9169/2002/III - 2002-09-24
  zamiany uchwały nr 7476/02/III dotyczącej zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Obłuże - Oksywie na świadczenia zdrowotne w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienie WZW -B dla dzieci w 9 roku życia

 • 9170/2002/III - 2002-09-24
  zamiany uchwały nr 7483/02/III dotyczącej zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 'Wzgórze Św. Maksymiliana Sp. z o.o. na świadczenia zdrowotne mające na celu wykrywanie zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt w 2 miesiącu życia

 • 9171/2002/III - 2002-09-24
  zamiany uchwały nr 7481/02/III dotyczącej zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Obłuże - Oksywie na świadczenia zdrowotne mające na celu wykrywanie zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt w 2 miesiącu życia

 • 9172/2002/III - 2002-09-24
  zamiany uchwały nr 7480/02/III dotyczącej zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Chylonia I na świadczenia zdrowotne mające na celu wykrywanie zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt w 2 miesiącu życia

 • 9173/2002/III - 2002-09-24
  regulacji stanu prawnego zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krzywoustego 1

 • 9174/2002/III - 2002-09-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kościelnej

 • 9175/2002/III - 2002-09-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej 168 B

 • 9176/2002/III - 2002-09-24
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Hodowlanej 16 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy

 • 9177/2002/III - 2002-09-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej róg Owsianej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9178/2002/III - 2002-09-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9179/2002/III - 2002-09-24
  zmiany uchwały nr 8712/02/III dotyczącej ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 9180/2002/III - 2002-09-24
  zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 30.000 EURO na wykonanie wyceny nieruchomości niemieszkalnych przeznaczonych do zbycia , wniesienia aportem, uwłaszczenia osób prawnych przez Gminę Miasta Gdyni

 • 9181/2002/III - 2002-09-24
  dopisania współdzierżawcy do umowy dzierżawy TG/68/1967

 • 9182/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na zamieszczenie reklamy miasta w Atlasie Samochodowym Pomorza

 • 9183/2002/III - 2002-09-24
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na remont chodnika w ciągu ul. Wolności

 • 9184/2002/III - 2002-09-24
  zmiany składu Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 9185/2002/III - 2002-09-24
  zmiany treści uchwały nr 7559/02/III dotyczącej utworzenia Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego i powołania jej członków

 • 9186/2002/III - 2002-09-24
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę kanału sanitarnego wraz z przyłączami wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej

 • 9187/2002/III - 2002-09-24
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - Wykonawczego remontu Szkoły Podstawowej Nr 29

 • 9188/2002/III - 2002-09-24
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania: 'uzupełnienie nawierzchni chodników i ulic: Ziołowej, Laurowej, Majerankowej, Macierzanki i Rokitnikowej

 • 9189/2002/III - 2002-09-24
  zatwierdzenia zamówienia publicznego do kwoty 3.000 EURO na oczyszczanie z piasku i zanieczyszczeń ulicy Złotej

 • 9190/2002/III - 2002-09-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 9192/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdyni, Samorządowego Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na dzień 27.10.br

 • 9191/2002/III - 2002-09-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 9193/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego na rozwiezienie i ustawienie na terenie miasta Gdyni tablic informacyjnych oraz ich zwiezienie po wyborach

 • 9194/2002/III - 2002-09-24
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup wykładzin podłogowych

 • 9195/2002/III - 2002-09-24
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup kserokopiarek

 • 9196/2002/III - 2002-09-24
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 130.000 EURO na zakup kserokopiarki szerokoformatowej A0

 • 9197/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu : iluminacja kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli

 • 9198/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: 'oświetlenie ulicy Wiczlińskiej'

 • 9199/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie robót w ulicy Świętojańskiej - etap I

 • 9200/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu : ulica Gulgowskiego

 • 9201/2002/III - 2002-09-24
  akceptacji treści umowy oraz wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na budowę II - go etapu ulicy Waleriana Szefki

 • 9202/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi poligraficzne

 • 9203/2002/III - 2002-09-24
  uruchomienia środków finansowych na nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej wykonanej w Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnej technologii

 • 9204/2002/III - 2002-09-24
  wyrażenia zgody na zakup i dostawę ławek parkowych, które zostaną zamontowane w dzielnicy Gdynia Śródmieście

 • 9205/2002/III - 2002-09-24
  unieważnienia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na urządzenie skwerku rekreacyjnego położonego przy ul. Strażackiej

 • 9206/2002/III - 2002-09-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizacje zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: prowadzenie grup zajęciowych dla młodzieży

 • 9207/2002/III - 2002-09-24
  zmiany uchwały nr 8981/02/III dotyczącej przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu przez ul. Władysława IV

 • 9208/2002/III - 2002-09-24
  zmiany uchwały nr 8980/02/III dotyczącej przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Władysława IV z ul. Wójta Radtkego

 • 9209/2002/III - 2002-09-24
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego o pow. 28,84 m2 przy ul. B. Dominika 8 - 14 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9210/2002/III - 2002-09-24
  Akceptacji treści umowy oraz wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi dojazdowej do ul. Chwaszczyńskiej

 • 9211/2002/III - 2002-09-24
  Zmiany uchwały nr 7823/02/III dotyczącej realizacji zadania w zakresie pozyskiwania , szkolenia i kwalifikowania kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych

 • 9212/2002/III - 2002-09-24
  Unieważnienie postępowania o zmówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup samochodów służbowych dla Starzy Miejskiej

 • 9213/2002/III - 2002-09-24
  Uchylenia uchwały nr 9081/02/III dotyczącej zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.EURO na wybór wykonawcy zadania: budowa ulicy Myśliwskiej

 • 9214/2002/III - 2002-09-24
  Udzielenia zamówienia do kwoty 3.000 EURO na tłumaczenie na język angielski części informacji turystycznej tekstu folderu

 • 9215/2002/III - 2002-09-24
  Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego montaż dźwigu osobowego w budynku NZOZ Przychodni Lekarskiej 'Orłowo'

 • 9216/2002/III - 2002-09-24
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy pn. 'Wieczór Skandynawski'

 • 9217/2002/III - 2002-09-24
  Wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wyłonienie menażera projektu 'Rozwój MPS w sektorze turystyki w pierścieniu Zatoki Gdańskiej'

 • 9218/2002/III - 2002-09-24
  Wydatkowania środków na zakup gablot informacyjnych dla Rady Dzielnicy Wielki Kack

 • 9219/2002/III - 2002-09-24
  Ogłoszenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów nie działających w ramach osiągnięcia zysku na realizacje zadania : prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób

 • 9220/2002/III - 2002-09-24
  Rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych

 • 9221/2002/III - 2002-09-24
  Wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania ' Ocena poziomu hałasu emitowanego przez wentylator zewnętrzny obsługujący Bar BAX

 • 9222/2002/III - 2002-09-24
  holowania pojazdów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.09.2002