Z dnia 2002-09-17

 • 9113/2002/III - 2002-09-17
  Zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2002

 • 9114/2002/III - 2002-09-17
  organizacji koncertu Zespołu Muzyki Dawnej 'Ad te Domine'

 • 9115/2002/III - 2002-09-17
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania: 'Droga Różowa' likwidacja uciążliwości I etapu

 • 9116/2002/III - 2002-09-17
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowalno - wykonawczego na wymianę instalacji c.o. oraz wentylacji i ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Kolejowych

 • 9117/2002/III - 2002-09-17
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania: 'kanalizacja sanitarna w ul. Żółkiewskiego'

 • 9118/2002/III - 2002-09-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na opracowanie projektu ochrony katodowej dla gazociągów oraz korekty projektu drogowego ul. Powstania Wiekopolskiego

 • 9119/2002/III - 2002-09-17
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza w Gdyni

 • 9120/2002/III - 2002-09-17
  przygotowania Konferencji Związku Miast Bałtyckich pod nazwą 'Bez Barier' oraz uroczystości wręczenia Gdyni Nagrody Europy

 • 9121/2002/III - 2002-09-17
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zacisznej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9122/2002/III - 2002-09-17
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Promiennej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9123/2002/III - 2002-09-17
  ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego - garażu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do oddania w najem poprzez przetarg ustny

 • 9124/2002/III - 2002-09-17
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej 10

 • 9125/2002/III - 2002-09-17
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej

 • 9126/2002/III - 2002-09-17
  użyczenia nieruchomości gminnej zabudowanej Muszlą Koncertową, położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim

 • 9127/2002/III - 2002-09-17
  udziału Gminy Miasta Gdyni w Targach Budownictwa 'Housebuilding 2002'

 • 9128/2002/III - 2002-09-17
  upoważnienia dla Pana K.Kubickiego - Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych do udziału w postępowaniu formalno - prawnym dotyczącym spadku jaki otrzymała szkoła

 • 9129/2002/III - 2002-09-17
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/543/UI/159/W/2002 na opracowanie koncepcji modernizacji kanałów deszczowych stanowiących odbiornik wód opadowych z ul. Dembińskiego

 • 9130/2002/III - 2002-09-17
  wyboru w trybie zapytania o cenę na wykonanie druku folderu turystycznego 'Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą'

 • 9131/2002/III - 2002-09-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: oświetlenie ulicy Ramułta'

 • 9132/2002/III - 2002-09-17
  przedłużenia umowy najmu lokalu dla Rady dzielnicy Orłowo

 • 9133/2002/III - 2002-09-17
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania : 'oświetlenie ulicy Wiczlińskiej wraz z pętlą autobusową'

 • 9134/2002/III - 2002-09-17
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania : 'budowa ulicy Dembińskiego'

 • 9135/2002/III - 2002-09-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie oznakowania ulic na terenie miasta Gdyni

 • 9136/2002/III - 2002-09-17
  zlecenia uzupełnienia nasadzeń w Parku Marysieńki w Gdyni Orłowie

 • 9137/2002/III - 2002-09-17
  wyrażenia zgody na zlecenie zakupu drzew i przygotowanie miejsc do sadzenia w Parku Rady Europy

 • 9138/2002/III - 2002-09-17
  wyrażenia zgody na zlecenie wymiany wydruku grafiki tablicy informacyjnej w Parku Rady Europy

 • 9139/2002/III - 2002-09-17
  rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na noclegi dla gości oficjalnych uczestniczących w ceremonii wręczenia Gdyni nagrody Europy i międzynarodowej konferencji 'Bez barier'

 • 9140/2002/III - 2002-09-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu : Modernizacja odprowadzenia wód z terenów leśnych i zabudowanych oś. Witomino do rzeki Kaczej

 • 9141/2002/III - 2002-09-17
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie aktualizacji interaktywnego planu miasta w internecie oraz uruchomienie wersji angielskiej serwisu

 • 9142/2002/III - 2002-09-17
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie remontu budynku prywatno - czynszowego przy ul. Słonecznej 16

 • 9143/2002/III - 2002-09-17
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie remontu budynku prywatno - czynszowego przy ul. Tatrzańskiej 29

 • 9144/2002/III - 2002-09-17
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie remontu budynku prywatno - czynszowego przy ul. Reja 5

 • 9145/2002/III - 2002-09-17
  rozpoczęcia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na organizację bankietu dla gości oficjalnych uczestniczących w ceremonii wręczenia Gdyni Nagrody Europy i międzynarodowej konferencji 'Bez Barier'

 • 9146/2002/III - 2002-09-17
  zlecenia wykonania mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych na wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. Cechowej

 • 9147/2002/III - 2002-09-17
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na utrzymanie dróg, ulic i obiektów inżynierskich na terenie miasta Gdyni w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2005 r

 • 9148/2002/III - 2002-09-17
  Udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie programu zadania p.n. 'ulica Janka Wiśniewskiego - odwodnienie terenów kolejowych'.

 • 9149/2002/III - 2002-09-17
  Zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania: 'Umocnienie skarpy jaru przy ul. Kieleckiej'

 • 9150/2002/III - 2002-09-17
  Wystąpienia o decyzje o pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Starochwaszczyńskiej

 • 9151/2002/III - 2002-09-17
  Wyrażenia zgody na wykonanie dodatkowych poręczy w głównej klatce schodowej Urzędu Miasta Gdyni

 • 9152/2002/III - 2002-09-17
  Rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000EURO na remont pomieszczeń budynku przy ul. Partyzantów 42

 • 9153/2002/III - 2002-09-17
  Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu inwestycji pn. 'Monitoring obiektów GOSiR'

 • 9154/2002/III - 2002-09-17
  Udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie podkładek pod mysz komputerową

 • 9155/2002/III - 2002-09-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację multimedialnego spektaklu pirotechniczno-laserowego na Skwerze Kościuszki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.09.2002