Z dnia 2002-09-13

 • 9103/2002/III - 2002-09-13
  Akceptacji treści aneksu do umowy na przygotowanie przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych

 • 9104/2002/III - 2002-09-13
  Przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witomińskiej Konwaliowej, Kieleckiej i Rolniczej

 • 9105/2002/III - 2002-09-13
  Przedłużenia umownego terminu wykonania projektów :Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witomińskiej Konwaliowej, Kieleckiej i Rolniczej

 • 9106/2002/III - 2002-09-13
  Przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul Wielkopolskiej z ul. Gedymina

 • 9107/2002/III - 2002-09-13
  Dołączenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chwarznieńskiej 170 F.

 • 9108/2002/III - 2002-09-13
  Wystąpienie o decyzje o pozwolenie na budowę rampy z pochylnią dla potrzeb Poradni Dziecięcej w budynku N ZOZ Przychodni Lekarskiej 'Działki Leśne'

 • 9109/2002/III - 2002-09-13
  Wyspa Skarbów

 • 9110/2002/III - 2002-09-13
  Skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Hutniczej

 • 9111/2002/III - 2002-09-13
  Nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Hutniczej

 • 9112/2002/III - 2002-09-13
  Zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizacje XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.09.2002