Z dnia 2002-09-10

 • 9031/2002/III - 2002-09-10
  wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu 'Wspieranie rozwoju turystyki na przykładzie miasta Gdyni i Liepaji'

 • 9035/2002/III - 2002-09-10
  wystąpienia o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla linii kablowej zasilającej projektowaną przepompownię ścieków przy ul. Artemidy w Gdyni Chwarznie

 • 9033/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie geodezyjnego wydzielenia ul. Aldony

 • 9034/2002/III - 2002-09-10
  wystąpienia o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy ul. Artemidy wraz z uzbrojeniem i odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącego kanału w rejonie ul. Chwarznieńskiej

 • 9032/2002/III - 2002-09-10
  zatwierdzenia wyniku zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację skweru rekreacyjnego położonego przy ul. Knyszyńskiej

 • 9036/2002/III - 2002-09-10
  zlecenia wykonania mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych dla wykonania ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Wiczlińskiej

 • 9037/2002/III - 2002-09-10
  uruchomienia środków finansowych na nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

 • 9038/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na skład , przygotowanie do druku i druk broszury informacyjnej o projekcie TELLUS

 • 9039/2002/III - 2002-09-10
  zmiany treści uchwały nr 7390/2002/III ZMG z dnia 12.02.2002r. w sprawie zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Specjalistyczną Przychodnią Lekarską 'Śródmieście' Spółka z o.o. w Gdyni na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykrywania chorób układu naczyniowo - sercowego

 • 9040/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego na druk informacji Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 27.10.2002 r

 • 9041/2002/III - 2002-09-10
  umorzenia 50% odsetek od należności z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie położonego w Gdyni przy ul. Morskiej - Spółdzielnia Mieszkaniowa 'ANDEX' Sp. z o.o.

 • 9042/2002/III - 2002-09-10
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Promiennej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9043/2002/III - 2002-09-10
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Płk. Dąbka

 • 9044/2002/III - 2002-09-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwarznieńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9045/2002/III - 2002-09-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9046/2002/III - 2002-09-10
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego 141

 • 9047/2002/III - 2002-09-10
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Makuszyńskiego 16

 • 9048/2002/III - 2002-09-10
  ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny

 • 9049/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Asnyka

 • 9050/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Gen. Maczka

 • 9051/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Pionierów

 • 9052/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Pionierów

 • 9053/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chrzanowskiego 11

 • 9054/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 9055/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Łyskowskiego

 • 9056/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sandomierskiej

 • 9057/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Ledóchowskiego

 • 9058/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Bulwarze Nadmorskim

 • 9059/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zielonej

 • 9060/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zielonej

 • 9061/2002/III - 2002-09-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV

 • 9062/2002/III - 2002-09-10
  wyrażenia zgody na poddzierżawienie części pawilonu handlowego położonego w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego

 • 9063/2002/III - 2002-09-10
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Ejsmonda

 • 9064/2002/III - 2002-09-10
  sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 8430/02/III dotyczącej wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Manganowej 3

 • 9065/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przekazanie licencji na użytkowanie mapy cyfrowej Gdyni z naniesioną warstwą przebiegu ścieżek rowerowych na terenie miasta

 • 9066/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na wykonanie znaczka okolicznościowego z okazji XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 9067/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na druk teczki do listu okolicznościowego

 • 9068/2002/III - 2002-09-10
  wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 9069/2002/III - 2002-09-10
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na remont połaci dachowej budynku użytkowanego przez Portowy ZOZ Sp. z o.o

 • 9070/2002/III - 2002-09-10
  zmiany uchwały nr 8913/02/III dotyczącej okresowego zwolnienia z części opłat czynszowych emerytowanej nauczycielki mieszkającej w budynku X LO

 • 9071/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na druk oraz wkładkowanie do Dziennika Bałtyckiego kartki okolicznościowej promującej Gdynię podczas XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 9072/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie 58 sztuk flag okolicznościowych

 • 9073/2002/III - 2002-09-10
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do ułamkowej części w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Błękitnej

 • 9074/2002/III - 2002-09-10
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 9075/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację bankietu dla gości oficjalnych uczestniczących w ceremonii wręczenia Gdyni Nagrody Europy i międzynarodowej konferencji 'Bez barier'

 • 9076/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego na noclegi dla gości oficjalnych uczestniczących w ceremonii wręczenia Gdyni Nagrody Europy i międzynarodowej konferencji 'Bez barier'

 • 9077/2002/III - 2002-09-10
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie adaptacji pomieszczeń na dwie świetlice socjo - terapeutyczne w budynku przy ul. Morskiej 89

 • 9078/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na wykonanie płyty pamiątkowej w związku z I Rocznicą ataku terrorystycznego na WTC w Nawym Jorku

 • 9079/2002/III - 2002-09-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9080/2002/III - 2002-09-10
  zmiany uchwały nr 9009/02/III dotyczącej otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na remont Szkoły Podstawowej Nr 29

 • 9081/2002/III - 2002-09-10
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania : 'budowa ulicy Myśliwskiej'

 • 9082/2002/III - 2002-09-10
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach uzupełnienia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 • 9083/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie aktualizacji map do celów projektowych dla ul. Artemidy wraz z uzbrojeniem

 • 9084/2002/III - 2002-09-10
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania : 'przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 17 - zagospodarowanie terenu'

 • 9085/2002/III - 2002-09-10
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania : 'budowa ulicy Powstania Wielkopolskiego

 • 9086/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych dla zadania realizowanego w formie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych pn. 'odcinek sieci wodociągowej do posesji 101 A w ul. Puckiej'

 • 9087/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu - Droga Różowa etap II i II a

 • 9088/2002/III - 2002-09-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy w Szkole Podstawowej Nr 19

 • 9089/2002/III - 2002-09-10
  Użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ejsmonda.

 • 9090/2002/III - 2002-09-10
  Akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/534/UI/157/W/2002

 • 9091/2002/III - 2002-09-10
  Zatwierdzenie wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego Estakady Kwiatkowskiego

 • 9092/2002/III - 2002-09-10
  Otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację XXVII FPFF

 • 9093/2002/III - 2002-09-10
  Otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację musicalu pt. Chicago

 • 9094/2002/III - 2002-09-10
  Przyjęcia wykazu i preliminarz współuczestnictwa Gminy Miasta Gdyni w organizacji XXVII FPFF

 • 9095/2002/III - 2002-09-10
  Rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej

 • 9096/2002/III - 2002-09-10
  Rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup wykładziny podłogowej

 • 9097/2002/III - 2002-09-10
  Zwiększenia do 20 % wartości zamówienia publicznego dotyczącego zakupu wody mineralnej

 • 9098/2002/III - 2002-09-10
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na organizacje imprezy propagującej rekreacje bez alkoholu

 • 9099/2002/III - 2002-09-10
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na organizacje imprezy o charakterze profilaktyki uzależnień pod nazwą 'Ruch to zdrowie'

 • 9100/2002/III - 2002-09-10
  Organizacji Targów Pracy

 • 9101/2002/III - 2002-09-10
  Udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na zakup biurowego sprzętu elektronicznego z przeznaczeniem do Pomorskiego Miasteczka Zawodów

 • 9102/2002/III - 2002-09-10
  Zwiększenia do 20 % wartości zamówienia publicznego dotyczącego wykonania druków własnych dla Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.09.2002