Z dnia 2002-09-03

 • 9001/202/III - 2002-09-03
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Turkusowej

 • 8995/202/III - 2002-09-03
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 3.000 EURO Stowarzyszeniu 'Natura - Człowiek' na obsługę akcji 'Sprzątanie Świata 2002'

 • 8996/202/III - 2002-09-03
  akceptacji wyboru inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi w trakcie realizacji montażu dźwigu osobowego i przebudowy klatki schodowej w budynku użytkowanym przez NZOZ 'Śródmieście' Sp. z o.o.

 • 8997/202/III - 2002-09-03
  wykonania opinii prawnej na temat możliwości udzielenia dotacji z budżetu Miasta Gdyni na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych znajdujących się na terenie miasta, będących własnością wspólnoty mieszkaniowej i parafii

 • 8998/202/III - 2002-09-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie 'Prognozy wpływu na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej'

 • 8999/202/III - 2002-09-03
  akceptacji treści umowy z Inicjatorem na zadanie 'Iluminacja kościoła pw.św. Andrzeja Boboli ' do realizacji w formie lokalnej inicjatywy inwestycyjnej

 • 9000/202/III - 2002-09-03
  warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Turkusowej - Płk. Dąbka

 • 9002/202/III - 2002-09-03
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Beniowskiego 3 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9003/202/III - 2002-09-03
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

 • 9004/202/III - 2002-09-03
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Powstania Wielkopolskiego

 • 9005/202/III - 2002-09-03
  zatwierdzenia wyników ponownego postępowania w II grupie dzielnic na udzielanie zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę do 3.000 EURO na wycenę nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zatwierdzenie wysokości zaliczki na pokrycie kosztów wyceny

 • 9006/202/III - 2002-09-03
  zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 30.000 EURO na wykonanie wydzieleń geodezyjnych i wznowień granic nieruchomości niemieszkalnych przeznaczonych do nabycia , zbycia oddania w użytkowanie wieczyste, uwłaszczenie osób prawnych

 • 9007/202/III - 2002-09-03
  udzielenia zamówienia publicznego na druk informatora turystycznego 'Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą'

 • 9008/202/III - 2002-09-03
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie gadżetu promocyjnego do folderu turystycznego 'Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą'

 • 9009/202/III - 2002-09-03
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano wykonawczego na remont Szkoły Podstawowej Nr 29

 • 9010/202/III - 2002-09-03
  unieważnienia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na 'Całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni w latach 2002 - 2005

 • 9011/202/III - 2002-09-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Ramułta

 • 9012/202/III - 2002-09-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Wiczlińskiej

 • 9013/202/III - 2002-09-03
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania 'oświetlenia ul. Ramułta'

 • 9014/202/III - 2002-09-03
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: 'umocnienie skarpy jaru przy ul. Kieleckiej'

 • 9015/202/III - 2002-09-03
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej - Wolności

 • 9016/202/III - 2002-09-03
  udzielenia zamówienia do 3.000 EURO na wykonanie oznakowania ul. Droga Gdyńska

 • 9017/202/III - 2002-09-03
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9018/202/III - 2002-09-03
  udzielenia zamówienia do 3.000 EURO na skład, przygotowanie do druku i wydrukowanie publikacji 'Gdyńska Informacja Europejska 2002'

 • 9019/202/III - 2002-09-03
  udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Gminy na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 33

 • 9020/202/III - 2002-09-03
  Ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojanskiej 137 przeznaczonego do sprzedaż na rzecz najemcy

 • 9021/202/III - 2002-09-03
  Akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup niszczarek na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 9022/202/III - 2002-09-03
  Uruchomienia środków finansowych przyznanych w konkursie 'Bezpieczna dzielnica' na realizację zadania 'Bezpieczne dojście do szkoły'

 • 9023/202/III - 2002-09-03
  Przeprowadzenia zamówienia pu licznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie Gdyni w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2005r.

 • 9024/202/III - 2002-09-03
  Zlecenia wykonania robót dodatkowych na zadaniu 'Realizacja skweru przy ul. Śląskiej róg Witominskiej'

 • 9025/202/III - 2002-09-03
  Wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie 'ciągu pieszo - jezdnego od ul. Unruga w ramach zadania inwestycyjnego pn. os. Obłuże - rejon ulic Cechowa, Kołodziejska, Frezerów, Unruga.

 • 9026/202/III - 2002-09-03
  Zatwierdzenia wyników konkursu na wybór wniosków dotyczących przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych nie działającemu w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

 • 9027/202/III - 2002-09-03
  Przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku Stowarzyszeniu na rzecz Wspierania Rodzin 'Otwarte Drzwi'

 • 9028/202/III - 2002-09-03
  Przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku Gdyńskiemu Stowarzyszeniu 'Familia' na realizacje zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych

 • 9029/202/III - 2002-09-03
  Akceptacja rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na montaż dźwigu osobowego zewnętrznego na elewacji budynku użytkowanego przez NZOZ 'Orłowo'

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 03.09.2002