Z dnia 2002-08-20

 • 8911/2002/III - 2002-08-20
  akceptacji treści 'Informacji o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2002 roku'

 • 8912/2002/III - 2002-08-20
  przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego w zakresie środków trwałych miejskiej infrastruktury komunalnej eksploatowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej

 • 8913/2002/III - 2002-08-20
  okresowego zwolnienia z opłat czynszowych emerytowanej nauczycielki mieszkającej w budynku X LO

 • 8914/2002/III - 2002-08-20
  powierzenia stanowiska Dyrektora Ogniska Wychowawczego w Gdyni

 • 8915/2002/III - 2002-08-20
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Cisowa festynu rodzinnego pn. 'Zakończenie lata'

 • 8916/2002/III - 2002-08-20
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże festynu rodzinnego pn. 'Pożegnanie lata'

 • 8917/2002/III - 2002-08-20
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działającemu w celu osiągnięcia zysku na realizację zadnia 'Lato 2002 z Vitawą' dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82

 • 8918/2002/III - 2002-08-20
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działającemu w celu osiągnięcia zysku na realizację zadnia: 'Organizowanie wieloprofilowanej pomocy osobom z chorobą Alzheimera'

 • 8919/2002/III - 2002-08-20
  przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych nie działającemu w celu osiągnięcia zysku na realizację zadnia: 'Działalność teraputyczno - rehabilitacyjna i uspołeczniająca w Dziennym Centrum Atywności'

 • 8920/2002/III - 2002-08-20
  zlecenia Fundacji Gospodarczej zadania promocji miasta Gdyni podczas III Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

 • 8921/2002/III - 2002-08-20
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A

 • 8922/2002/III - 2002-08-20
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Portu Gdynia S.A

 • 8923/2002/III - 2002-08-20
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na montaż dźwigu osobowego budynku użytkowanego przez NZOZ 'Śródmieście' Sp. z o.o.

 • 8924/2002/III - 2002-08-20
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o pow. 9,6 m2 zlokalizowanego na placu targowym

 • 8925/2002/III - 2002-08-20
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bednarskiej 3

 • 8926/2002/III - 2002-08-20
  dołączenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Słowiczej

 • 8927/2002/III - 2002-08-20
  dołączenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Słowiczej

 • 8928/2002/III - 2002-08-20
  dołączenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hutniczej 9

 • 8929/2002/III - 2002-08-20
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na budowie pawilonu gastronomicznego położonego przy ul. Orłowskiej

 • 8930/2002/III - 2002-08-20
  zakupienia w trybie zamówienia do kwoty 3.000 EURO 500 egzemplarzy płyty CD wydanych z okazji X lecia festiwalu Gdynia Summer Jazz Days

 • 8931/2002/III - 2002-08-20
  Udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO na druk broszury pt. 'Jak rozpocząć działalność gospodarczą'

 • 8932/2002/III - 2002-08-20
  przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Wolności na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej

 • 8933/2002/III - 2002-08-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykoszenie skarpy przy ul. Skośnej

 • 8934/2002/III - 2002-08-20
  zmiany uchwały nr 8500/02/III dotyczącej wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania : 'Budowa ulicy Powstania Wielkopolskiego'

 • 8935/2002/III - 2002-08-20
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadania: 'budowa ulicy Kaprów w Gdyni'

 • 8936/2002/III - 2002-08-20
  zmiany uchwały nr 8847/02/III dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zabezpieczenie skarpy i wykonanie schodów terenowych od ul. Czeladniczej

 • 8937/2002/III - 2002-08-20
  zatwierdzenia wyniku zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30.000 EURO na remont nawierzchni w ul. Wiczlińskiej

 • 8938/2002/III - 2002-08-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na terenie zieleni na Placu Górnosląskim

 • 8939/2002/III - 2002-08-20
  zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie uszczelnienia dna oczka wodnego na terenie zieleni przy Kapliczce 'Źródło Marii'

 • 8940/2002/III - 2002-08-20
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie projektu i przygotowania do druku folderu turystycznego 'Gdynia miasto pod szczęśliwa gwiazdą'

 • 8941/2002/III - 2002-08-20
  lecenia pełnienia nadzoru inwestorskiego nad remontem przepustu nad rzeką Kaczą w ciągu ul. Wiczlińskiej

 • 8942/2002/III - 2002-08-20
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykaszanie chwastów z gruntów gminnych

 • 8943/2002/III - 2002-08-20
  Zakupu podręczników szkolnych pt. 'Świat ucznia' dla pierwszoklasistów od wydawnictwa JUKA w ramach programu rządowego 'Wyprawka szkolna'

 • 8944/2002/III - 2002-08-20
  Zakupu podręczników szkolnych pt. 'Ja, Ty, My' dla pierwszoklasistów od wydawnictwa DIDASCO w ramach programu rządowego 'Wyprawka szkolna'

 • 8945/2002/III - 2002-08-20
  Zakupu podręczników szkolnych pt. 'Już w szkole' dla pierwszoklasistów od wydawnictwa NOWA ERA w ramach programu rządowego 'Wyprawka szkolna'

 • 8946/2002/III - 2002-08-20
  Zakupu podręczników szkolnych pt. 'Moja szkoła' dla pierwszoklasistów od wydawnictwa MAC EDUKACJA w ramach programu rządowego 'Wyprawka szkolna'

 • 8947/2002/III - 2002-08-20
  Zakupu podręczników szkolnych pt. 'Wesoła szkoła' dla pierwszoklasistów od Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego SA w ramach programu rządowego 'Wyprawka szkolna'

 • 8948/2002/III - 2002-08-20
  Dofinansowania kosztów pobytu uczniów z Berdyczowa w Zespole Szkół Nr 5

 • 8949/2002/III - 2002-08-20
  Zmiany treści uchwały nr 8753/2002/III dotyczącej zwrotu poniesionych kosztów przygotowania dokumentacji adaptacyjnej budynku Przedszkola samorządowego Nr 5 dla potrzeb Zespołu Edukacyjnego 'Euroschool'

 • 8950/2002/III - 2002-08-20
  unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO EZP 340/236/OZ/2002 na wybór programów z zakresu profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 • 8951/2002/III - 2002-08-20
  Organizacji pobytu w Gdyni Honorowego Obywatela Miasta Pana Jana Nowaka Jeziorańskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 20.08.2002