Z dnia 2002-08-13

 • 8863/2002/III - 2002-08-13
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 1 - Derdowskiego 9 - 11 o pow. 17,52 m2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 8864/2002/III - 2002-08-13
  wyboru w trybie zapytania o cenę Firmy Poligraficznej 'INFODRUK' jako wykonawcy druku gazetki 'Ratusz Strategiczny'

 • 8865/2002/III - 2002-08-13
  zlecenia w trybie zamówienia do 3.000 EURO tłumaczenia z języka angielskiego na język polski treści broszury informacyjnej o projekcie TELLUS

 • 8875/2002/III - 2002-08-13
  zmiany uchwały nr 7013/01/III dotyczącej określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Afrodyty 18

 • 8867/2002/III - 2002-08-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie wydzielenia terenu kolejowego pod budowę Drogi Różowej III Etap - 1faza

 • 8868/2002/III - 2002-08-13
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod modernizację ul. Dickmana

 • 8869/2002/III - 2002-08-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Rolniczej

 • 8870/2002/III - 2002-08-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Widnej

 • 8871/2002/III - 2002-08-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stawnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8872/2002/III - 2002-08-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stawnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8873/2002/III - 2002-08-13
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Koperkowej 50

 • 8874/2002/III - 2002-08-13
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów 18

 • 8866/2002/III - 2002-08-13
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę tymczasowej drogi dojazdowej do projektowanego zbiornika retencyjnego Krykulec

 • 8876/2002/III - 2002-08-13
  zmiany uchwały nr 6869/01/III dotyczącej określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Afrodyty 8

 • 8877/2002/III - 2002-08-13
  wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Gdyni i nazwy Gdynia

 • 8878/2002/III - 2002-08-13
  zmiany uchwały nr 7670/02/III

 • 8879/2002/III - 2002-08-13
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie syreny elektrycznej w celu rozbudowy i usprawnienia działającego systemu ostrzegania i alarmowania miasta Gdyni

 • 8880/2002/III - 2002-08-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku V Liceum Ogólnokształcącego

 • 8881/2002/III - 2002-08-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie orzeczenia dotyczącego stanu technicznego dachu nad pawilonami dydaktycznymi i pawilonem żywieniowym Zespołu Szkół Nr 15

 • 8882/2002/III - 2002-08-13
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: 'Oświetlenie ulicy Ramułta w Gdyni'

 • 8883/2002/III - 2002-08-13
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: 'Droga Różowa - likwidacja uciążliwości etapu I

 • 8884/2002/III - 2002-08-13
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: ' kanalizacja sanitarna w ul. Żółkiewskiego'

 • 8885/2002/III - 2002-08-13
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wykonanie zadania: ' Oświetlenie ulicy Wiczlińskiej wraz z pętlą autobusową'

 • 8886/2002/III - 2002-08-13
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania : 'Umocnienie skarpy jaru przy ul. Kieleckiej'

 • 8887/2002/III - 2002-08-13
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania : 'Umocnienie skarpy jaru przy ul. Kieleckiej

 • 8888/2002/III - 2002-08-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ul. Świętojańskiej - etap I.

 • 8889/2002/III - 2002-08-13
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na przeglądy techniczne i naprawy samochodów Straży Miejskiej

 • 8890/2002/III - 2002-08-13
  unieważnienia uchwały nr 8771/02/III dotyczącej powierzenia Zespołowi Szkół Nr 8 realizacji zadania pod nazwą 'Wakacje bez ryzyka dla dzieci z gdyńskich rodzin'

 • 8891/2002/III - 2002-08-13
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 3.000 EURO na wykonanie projektu wykonawczego remontu i modernizacji wylotu potoku Przemysłowego przy ul. Racławickiej

 • 8892/2002/III - 2002-08-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 'Budowa ulicy Kowieńskiej wraz z łącznikiem ul. Orańskiej z Druskiennicką'

 • 8893/2002/III - 2002-08-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na organizację imprezy propagującej rekreację bez alkoholu 'W Gdyni bez promili'

 • 8894/2002/III - 2002-08-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na organizację imprezy propagującej rekreację bez alkoholu 'W Gdyni bez promili'

 • 8895/2002/III - 2002-08-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na organizację imprezy propagującej rekreację bez alkoholu 'W Gdyni bez promili

 • 8896/2002/III - 2002-08-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na organizację imprezy propagującej rekreację bez alkoholu 'W Gdyni bez promili'

 • 8897/2002/III - 2002-08-13
  unieważnienia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na urządzenie skweru rekreacyjnego położonego przy ul. Knyszyńskiej

 • 8898/2002/III - 2002-08-13
  zatwierdzenia wyniku zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji drzewostanu i projektu nowych nasadzeń na terenach Gminy Miasta Gdyni

 • 8899/2002/III - 2002-08-13
  akceptacji rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na I etap remontu kapitalnego połaci dachowej budynku użytkowanego przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej

 • 8899/2002/III - 2002-08-13
  akceptacji rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na I etap remontu kapitalnego połaci dachowej budynku użytkowanego przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej

 • 8900/2002/III - 2002-08-13
  zatwierdzenia umowy dodatkowej do umowy nr 1/99 o pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego w przygotowaniu do realizacji zadania p.n. 'Kanalizacja sanitarna w ulicy Nałkowskiej'

 • 8901/2002/III - 2002-08-13
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Szkoły Podstawowej Nr 17

 • 8902/2002/III - 2002-08-13
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie zadania : 'os. Dąbrowa - ulice : Ziołowa, Laurowa, Macierzanki, Majerankowa, Rokitnikowa'

 • 8903/2002/III - 2002-08-13
  Zamówienia publicznego w trybie do 3.000 EURO na przygotowanie spotkania kapitanów na pokładzie żaglowca Alexander von Humboldt

 • 8904/2002/III - 2002-08-13
  Rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup kserokopiarki formatu 'A - 0 na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 8905/2002/III - 2002-08-13
  Zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 8906/2002/III - 2002-08-13
  Wyrażenia zgody na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont lokalu przy ul. Partyzantów 42

 • 8907/2002/III - 2002-08-13
  Udzielenia zamówienia o wartości do 3.000 EURO na wykonanie czterech transparentów z logo Gdyni

 • 8908/2002/III - 2002-08-13
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania : 'Zakup urządzenia do wykonywania pomiarów poziomu hałasu'

 • 8909/2002/III - 2002-08-13
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 'TROBUS PNTKM' Sp. z o.o. w Gdyni.

 • 8910/2002/III - 2002-08-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na organizację imprezy propagującej rekreację bez alkoholu 'W Gdyni bez promili'

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.08.2002