Z dnia 2002-08-06

 • 8805/2002/III - 2002-08-06
  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6, 13, 16, 18, 20, 21, 28, 33, 35, 39 i 45 w Gdyni

 • 8806/2002/III - 2002-08-06
  powierzenia stanowiska dyrektora IV, VI, IX i X LO, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Nr 3 w Gdyni, Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących , Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych, Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych, Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego , Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 , Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 i Nr 2 oraz Szkoły Muzycznej I stopnia

 • 8807/2002/III - 2002-08-06
  akceptacji trybu zamówienia o wartości do 3000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na adaptację pomieszczeń wydzielonych na dwie świetlice socjo - terapeutyczne w budynku przy ul. Morskiej 89 i w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej 73

 • 8808/2002/III - 2002-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 3000 EURO na oczyszczenie z piasku, darni trawy z pasa bezpieczeństwa i pasa rozdzielającego jezdnie przy Węźle Św. Maksymiliana i wzdłuż Al. Zwycięstwa

 • 8809/2002/III - 2002-08-06
  zatwierdzenia zamówienia publicznego do kwoty 3000 EURO na oczyszczenie chodników ulic Ejsmonda i Prusa

 • 8810/2002/III - 2002-08-06
  wyrażenia zgody na uporządkowanie terenu zieleni przy ul. Necla w dzielnicy Kamienna Góra

 • 8811/2002/III - 2002-08-06
  zatwierdzenia zamówienia publicznego do kwoty 3000 EURO na wykonanie naprawy urządzeń zabawowych i uporządkowanie placu zabaw przy ul. Bp. Dominika w Gdyni

 • 8812/2002/III - 2002-08-06
  zlecenia montażu podestów pod huśtawkę i wykonania pola piaskowego na placu zabaw przy ul. Nauczycielskiej

 • 8813/2002/III - 2002-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Hallera w Gdyni

 • 8814/2002/III - 2002-08-06
  wyrażenia zgody na wykonanie prac pielęgnacyjnych i porządkowych na terenie przy pętli autobusowej na Babich Dołach wraz z montażem ławek na ul. Zielonej

 • 8815/2002/III - 2002-08-06
  wyrażenia zgody na zlecenie zakupu i montażu zjeżdżalni na placu zabaw przy ul. Bp. Dominika

 • 8816/2002/III - 2002-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na wykonanie w ramach inwestycji pn:'budowa zaplecza techniczno - administracyjnego z kaplicą dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni', bramy wjazdowej i ciagu pieszo - jezdnego dla potrzeb cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej

 • 8817/2002/III - 2002-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 3000 EURO na przesadzenie drzew kolidujących z budową łącznika w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni ul. Dickmana 14

 • 8818/2002/III - 2002-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na roboty dodatkowe i zamienne na inwestycji pn: 'przebudowa Szkoły Podstawowej nr 19 Gdynia ul. Hallera 9'

 • 8819/2002/III - 2002-08-06
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o pow. 8,7 m2 zlokalizowanego w hali płaskiej (boks nr 231

 • 8820/2002/III - 2002-08-06
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Halickiej - Sandomierskiej w Gdyni

 • 8821/2002/III - 2002-08-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gdynia położonej w Gdyni przy Placu Górnośląskim przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 5 lat

 • 8822/2002/III - 2002-08-06
  akceptacji trybu zamówienia o wartości do 3000 EURO na roboty dodatkowe na wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym Przedszkolu Samorządowym Nr 17 przy ul. Morskiej 93 na 6 lokali mieszkalnych

 • 8823/2002/III - 2002-08-06
  ustanowienia nieodpłatnej służebności drogi koniecznej na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Morskiej 107 - 109

 • 8824/2002/III - 2002-08-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Długiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8825/2002/III - 2002-08-06
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Dembińskiego

 • 8826/2002/III - 2002-08-06
  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 8827/2002/III - 2002-08-06
  użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Ejsmonda

 • 8828/2002/III - 2002-08-06
  zmiany w uchwale nr 7910/02/III Zarządu Miasta Gdyni z dnia 09 kwietnia 2002r. w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Gdynia, położonego w Gdyni przy ul. Stryjskiej

 • 8829/2002/III - 2002-08-06
  zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia projektu wydatkowania środków Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na rok 2002

 • 8830/2002/III - 2002-08-06
  udzielenia zamówienia o wartości do 3000 EURO na przygotowanie do druku i druk 500 sztuk etykiet ozdobnych promujących regaty Cutty Sark Tall Ships Races’ Gdynia 2003

 • 8831/2002/III - 2002-08-06
  udzielenia zamówienia o wartości do 3000 EURO na wykonanie transparentu promującego imprezy odbywające się w Gdyni

 • 8832/2002/III - 2002-08-06
  zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia do 3000 EURO na zakup magnetowidu na potrzeby funkcjonowania systemu monitoringu w Gdyni

 • 8833/2002/III - 2002-08-06
  zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia Spółce 'Sprint' na wykonanie konserwacji systemu monitoringu w Gdyni

 • 8834/2002/III - 2002-08-06
  wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy położonego przy ul. Morskiej 89 w Gdyni

 • 8835/2002/III - 2002-08-06
  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 8836/2002/III - 2002-08-06
  wykonania opracowania 'Zarys historii kolei na terenie Gdyni wraz z katalogiem obiektów'

 • 8837/2002/III - 2002-08-06
  użyczenia zabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim

 • 8838/2002/III - 2002-08-06
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO na remont przepustu nad rzeką Kaczą w ciągu ul. Wiczlińskiej

 • 8839/2002/III - 2002-08-06
  przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni

 • 8840/2002/III - 2002-08-06
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie okresowej kontroli obiektów inżynierskich na terenie Gdyni

 • 8841/2002/III - 2002-08-06
  wyrażenia zgody na zlecenie wykoszenia nieużytków przy ul. Kwiatkowskiego

 • 8842/2002/III - 2002-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na dostawę żelbetowych i metalowych koszy ulicznych dla potrzeb gminy i rad dzielnic

 • 8843/2002/III - 2002-08-06
  wyrażenia zgody na zlecenie wykoszenia nieużytków przy ul. Wielkopolskiej

 • 8844/2002/III - 2002-08-06
  wyrażenia zgody na zlecenie wykonania montażu 12 szt. Ławek parkowych w dzielnicach: Leszczynki, Chylonia, Witomino, Karwiny

 • 8845/2002/III - 2002-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 3.000 EURO na wykonanie fragmentu 'Fotela Kinomana'

 • 8846/2002/III - 2002-08-06
  zatwierdzenia wyniku zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup i montaż urządzeń zabawowych na skwerze przy ul. Śląskiej róg Witomińskiej

 • 8847/2002/III - 2002-08-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zabezpieczenie skarpy i wykonanie schodów terenowych od ul. Czeladniczej

 • 8848/2002/III - 2002-08-06
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki powyżej 20.000 EURO na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dla inwestycji pn. 'budowa hali sportowo - widowiskowej'

 • 8849/2002/III - 2002-08-06
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu - Droga Różowa etap II i II a

 • 8850/2002/III - 2002-08-06
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie linii kablowych zasilających stacje transformatorowe w ramach zadania pn. 'Uzbrojenie Bulwaru Nadmorskiego'

 • 8851/2002/III - 2002-08-06
  Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 'przebudowa i rozbudowa budynku Riwiera'

 • 8852/2002/III - 2002-08-06
  Zatwierdzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania 'budowa ul. Dembińskiego'

 • 8853/2002/III - 2002-08-06
  Zatwierdzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania 'sieć wodociągowa wzdłuż ul. Wiczlińskiej'

 • 8854/2002/III - 2002-08-06
  Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadnia : 'wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rogali'

 • 8855/2002/III - 2002-08-06
  Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadnia : 'wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Puckiej

 • 8856/2002/III - 2002-08-06
  Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na wybór wykonawcy zadnia : 'budowa zbiornika bezodpływowego na sieci sanitarnej przy SP Nr 37'

 • 8857/2002/III - 2002-08-06
  Wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Świętojańskiej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do Al. Marsz. Piłsidskiego

 • 8858/2002/III - 2002-08-06
  Zmiana uchwały nr 8578/02/III dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na przyłączenie do sieci elaktroenergetycznej oświetlenia ul. Skarbka

 • 8859/2002/III - 2002-08-06
  Akceptacja treści aneksu nr 3 do umowy nr 02-06/2001 na wykonanie korekty wydzielenia działki 659/52 pod budowę ul. Żółkiewskiego

 • 8860/2002/III - 2002-08-06
  Udzielenia zamówienia publicznego na druk gazetki 'Ratusz Strategiczny'

 • 8861/2002/III - 2002-08-06
  Zmiany w budżecie

 • 8862/2002/III - 2002-08-06
  Układ wykonawczy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.08.2002